Testovanie firiem 2021

Usmernenie k testovaniu: testovaniefiriem@mhsr.sk

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 je k dispozícii na https://www.mhsr.sk/manual

Často kladené otázky (PDF 209 kB)

Uznesenie vlády SR č. 77z 5. februára 2021 (PDF 233 kB)

Manuály s prílohami pre potreby okresných úradov a obcí spracované Ministerstvom vnútra SR: Prípadné otázky k spracovaným manuálom a prílohám adresujte na Ministerstvo vnútra SR, sekciu krízového riadenia.

Manuál pre obce k 04.03.2021 (DOCX 159kB)

Manuál pre okresné úrady k 01.04.2021 (DOCX 191kB)

Žiadosť obcí a miest o refundáciu nákladov (XLSX 14 kB)

Žiadosť zamestnávateľov o refundáciu nákladov testovania (XLSX 12 kB)

Príloha č. 7 (XLSX 11 kB)

 

Facebook: https://www.facebook.com/286087518078630/posts/3781726255181388/?d=n

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk