Testovanie firiem 2021

Informácia pre firmy k testovaniu na ochorenie COVID - 19:

Dňa 29. 09. 2021 bol uznesením vlády SR č. 562 zrušený manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 (časť A a časť B uznesenia vlády SR č. 61 z 27. januára 2021 a uznesenie vlády SR č. 458 z 25. augusta 2021).

Návrh na zrušenie manuálu predložilo Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti s ukončením núdzového stavu (uznesenie vlády SR č. 260/2021) vyhláseného uznesením vlády SR č. 587/2020 v znení uznesení vlády SR č. 718/2020, č. 807/2020, č. 77/2021 a č. 160/2021 a taktiež so zmenou „Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti epidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)“ (ďalej len „Covid Automat“).

Momentálne Covid Automat nepočíta so žiadnym testovaním firiem; firmy však môžu pokračovať v testovaní svojich zamestnancov na vlastné náklady (štát v súčasnosti neposkytuje firmám testy zadarmo a ani neprepláca náklady na testovanie).

Ak si to situácia vyžiada, bude prijatý nový manuál upravujúci testovanie zamestnancov vo firmách.

 

Aktualizácia 04. 10. 2021

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk