Kontaktné údaje

Kontaktné údaje na Národný orgán pre program INTERREG IVC

 
 
 

Ministerstvo hospodárstva SR

sekcia priemyslu a obchodu

odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

Mierová 19, 827 15 Bratislava

e-mail: interregeurope@mhsr.sk

 

Mgr. Radovan Urban Kocák, PhD., MPH
hlavný štátny radca
člen Monitorovacieho výboru programu
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Telefón: +421 2 4854 1622
Fax: + 421 2 4854 5036
e-mail: radovan.urban.kocak@mhsr.sk
                                   
   
 
Ing. Marcel Sládok 
hlavný štátny radca
člen Monitorovacieho výboru programu
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Telefón: +421 2 4854 2309
Fax: + 421 2 4854 5036
e-mail: marcel.sladok@mhsr.sk  
 
Mgr. Miroslava Dianišková 
hlavný štátny radca           
manažér kontroly 
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Telefón: +421 2 4854 5019       
Fax: + 421 2 4854 5036 
e-mail: miroslava.dianiskova@mhsr.sk 
 
Ing. Katarína Nagy
hlavný štátny radca
manažér kontroly
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Telefón: +421 2 4854 2604
Fax: + 421 2 4854 5036
e-mail: katarina.nagy@mhsr.sk

 

PhDr. Mgr. Andrej Trtala  
hlavný štátny radca               
manažér pre publicitu a manažér kontroly 
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava                            
Telefón: +421 2 4854 2616      
Fax: + 421 2 4854 5036
e-mail: andrej.trtala@mhsr.sk 
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk