Interreg Europe 2021-2027

Interreg Europe je program medziregionálnej spolupráce spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bližšie informácie o pripravovanom programe môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke.

Príprava programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe pre programové obdobie 2021 – 2027 sa blíži k svojej finálnej fáze. Na programovej úrovni boli otvorené verejné konzultácie k vypracovanému návrhu programu. 

 

Verejnosť a všetci zainteresovaní aktéri majú možnosť prispieť svojimi názormi a stanoviskami k finalizácii tohto návrhu. Prispieť môžete dvoma spôsobmi:

-       môžete sa pripojiť k on-line stretnutiu/verejnej konzultácii dňa 24. marca 2021 o 10:00 h (SEČ), kde si budete môcť vypočuť základné informácie o pripravovanom programe, prediskutovať nejasnosti a prispieť svojimi komentármi k ďalšej úprave programu. Alebo

-       môžete vyjadriť svoje názory/komentáre v rámci verejných konzultácií prostredníctvom vyplnenia on-line prieskumu, ktorý je otvorený do 16. apríla 2021.  

 

Do formovania finálnej podoby programu Interreg Europe 2021 - 2027 je možné sa aktívne zapojiť či už prostredníctvom stretnutia, realizovaním prieskumu, resp. postúpením informácií inštitúciám a subjektom, ktorí by mohli mať záujem zapojiť sa.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk