Kompenzácia pre domácnosti PLYN

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia zverejňuje výšku poskytnutých kompenzácií dodávateľom plynu v domácnostiach počas roku 2023.

Kompenzácia plyn - rok 2023

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk