31. 03. 2021

Výber vykonávateľa monitoringu pre projekt InoBat Auto j.s.a.

Európska komisia (EK) v januári schválila podporu formou štátnej pomoci pre tzv. významné projekty spoločného európskeho záujmu v oblasti batérií. Prísne požiadavky na inovatívnosť a vysokú pridanú hodnotu splnilo 42 projektov z 12 členských krajín, medzi nimi aj projekt spoločnosti InoBat Auto j.s.a. zo Slovenska. EK zaviazala Ministerstvo hospodárstva SR zabezpečiť vykonávateľa monitoringu tohto projektu. Jeho hlavnou úlohou má byť priebežné hodnotenie dosahovania pokroku vzhľadom na stanovené kľúčové ukazovatele výkonnosti projektu. Bližšie podrobnosti, ako aj požiadavky na vykonávateľa monitoringu, sú zverejnené vo výzve.
 
Záujemcovia na miesto vykonávateľa monitoringu sa môžu prihlásiť elektronicky do 15. apríla 2021, požadované dokumenty je potrebné zaslať na adresu ipcei@mhsr.sk.
 
Výzva - Slovensky
Výzva - English

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk