Textová verzia
Streda 26. apríl 2017
Účasť SR je koncipovaná tak, aby v rámci pravidiel výstavy maximálne podporila aktivity slovenských podnikateľských subjektov a obchodnú spoluprácu s Kazachstanom.
Počas výstavy sa uskutočnia za účelom prezentácie slovenského podnikateľského potenciálu  odborné semináre, konferencie , workshopy , bilaterálne stretnutia, ,podnikateľské misie pod gesciou jednotlivých rezortov štátnej správy ,pripravované v spolupráci s proexportnými inštitúciami, asociáciami  v SR a v Kazachstane.
K rozvoju intenzívnych ekonomických a hospodárskych vzťahov medzi SR a Kazachstanom prispeje aj organizácia Medzivládnej komisie medzi SR a Kazachstanom, ktorá sa uskutoční v Astane za účasti podnikateľských subjektov .
Priestory zázemia SR poskytnú  svoj konferenčný priestor, ktorý bude k dispozícii pre využitie k organizácii vyššie uvedených prezentačných  platforiem a pracovných stretnutí.
V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU expo2017sk@mhsr.sk.
SVOJE ÚDAJE UVEĎTE V NASLEDOVNEJ ŠTRUKTÚRE:
Názov spoločnosti
Sídlo spoločnosti
Profil spoločnosti (stručný popis spoločnosti)
IČO
Webová stránka
Kontaktné údaje (mená účastníkov, telefónny kontakt, emailová adresa)
Identifikácia formy a požiadaviek k vyhľadaniu partnerov pre potenciálnu spoluprácu
 

Začiatok stránky