Vykonanie bezpečnostného auditu RIPE II. úrovne pre REACH Information Portal for Enforcement (zverejnené 3.12. 2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po uplynutí najmenej troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „THE-M, s.r.o., Jašíkova 22, 821 03 Bratislava

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk