Tréning komunikačných a prezentačných zručností zamestnancov MH SR (zverejnené 26.08.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že najskôr po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „PRE BONUS Consulting, s.r.o., Seberíniho 9, 821 01 Bratislava“.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk