Konferenčné priestory a stravovacie služby 11. zasadnutie Zmiešanej slovensko – bieloruskej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu (zverejnené 25.11.2013)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že po uplynutí najmenej troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku spoločnosti „Hotel Bôrik, Účelové zariadenie Vlády SR, Bôrik 15, Bratislava“.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk