Textová verzia
Streda 28. jún 2017

 

 

Doc. Ing. Vojtech FERENCZ, PhD.

štátny tajomník
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

Dátum narodenia: 20. 8. 1970

Vzdelanie:

 

2007 – 2010

Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, obhajoba dizertačnej práce /titul PhD./

1991 – 1995

Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, odbor manažment, marketing a účtovníctvo /titul Ing./

1989 – 1991

Vysoká škola ekonomická Praha, odbor zahraničný obchod

1985 – 1989

Gymnázium Kráľovský Chlmec

Profesionálna prax:

06/2012-03/2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, štátny tajomník

04/2012-06/2012

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, poradca ministra

09/2010-04/2012

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. – Odštepný závod Košice - ekonomický námestník

07/2010-09/2010

Advanz, s. r. o. Košice - riaditeľ spoločnosti

04/2007-06/2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava, generálny riaditeľ sekcie stratégie

11/2005-03/2007

súkromné spoločnosti v Košiciach – účtovník a finančný manažér

08/1995-11/2005

Východoslovenské strojárne, a. s., Košice, asistent GR, riaditeľ závodu, finančný riaditeľ spoločnosti

Jazykové znalosti:

Maďarský jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)
Anglický jazyk – pokročilý (slovom aj písmom)
Nemecký jazyk – stredne pokročilý (slovom aj písmom)
Ruský jazyk – stredne pokročilý (slovom aj písmom) Španielsky jazyk – začiatočník

Kontakt na kanceláriu štátneho tajomníka:

tel.: 02/4854 7105
tel.: 02/4854 7205
fax: 02/4854 3155

 

 

 

 


 


Začiatok stránky