Textová verzia
Sobota 27. máj 2017

 

     w w w . i n t e r r e g 4 c . e u

 

Programové dokumenty - aktuálna verzia

 

Riadiaca komisia pre program interregionálnej spolupráce

      Riadiacia komisia pre programy interregionálnej spolupráce.má za cieľ v zmysle princípu partnerstva (NR ES č. 1083/2006) informovať zástupcov jednotlivých vyšších územných celkov, ako aj zástupcov relevantných orgánov štátnej správy (MVRR SR, MŽP SR, ÚV SR) o implementácii programu INTERREG IVC, programu INTERACT II a o výsledkoch implementácie programu INTERREG IIIC.

Brožúrky:

IP-East Katovice

Vládne materiály 

 

Prezentácie

 

Archív:

III. verejná výzva programu INTERREG IVC -   aplikačný balík 

Programové dokumenty programu INTERREG IVC - II. výzva
Operačný program INTERREG IVC pre I. výzvu
Interný manuál programu INTERREG IVC pre I. výzvu
Programové dokumenty pre I. výzvu - anglická verzia

 


Začiatok stránky