12. 04. 2018

Na veľtrhu CONECO 2018 aj ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia stratégie prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) umožnili slovenským firmám prezentovať svoje riešenia v oblasti energetiky, stavebníctva a elektromobility na veľtrhu CONECO 2018 v Bratislave.

Čítať viac
11. 04. 2018

Spolupráca s Kazachstanom napreduje

Hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Kazachstanom výrazne napredujú. Zhodli sa na tom delegácie oboch krajín, ktoré sa stretli v bratislavskom hoteli Bôrik. Práve tam sa 10. – 11. apríla 2018 uskutočnilo 7. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou. V regióne Strednej Ázie je táto krajina naším významným a perspektívnym partnerom v oblasti ekonomickej spolupráce.

Čítať viac
06. 04. 2018

Centrum pre hospodárske otázky, analytický útvar MH SR, rozširuje svoj tím

V rámci národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy rozširuje Centrum pre hospodárske otázky MH SR svoj analytický tím.

Čítať viac
06. 04. 2018

Stále sa dá prihlásiť do súťaže o Inovatívny čin roka 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v januári jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2017". Termín podávania prihlášok je predĺžený do 16. apríla. K tomuto kroku organizátor pristupuje pre veľký záujem o prihlásenie sa do súťaže.

Čítať viac
28. 03. 2018

Elektromobil v obci, v meste, na diaľnici. Sme pripravení?

Elektrifikácia automobilov je hlavným trendom súčasného automobilového priemyslu. Je Slovensko pripravené na plynulý prechod k elektromobilom? Dokážeme sa prispôsobiť novým tendenciám? Aj tieto otázky sa snažili zodpovedať účastníci workshopu, ktorý zorganizoval portál Euractiv Slovensko spoločne so ZSE.

Čítať viac
26. 03. 2018

Týždeň podnikateľského vzdelávania

Rozšíriť povedomie o dôležitosti a prínose praktického podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania. To bolo cieľom Týždňa podnikateľského vzdelávania (19. – 23. marec 2018), ktorý pripravila nezisková organizácia JA Slovensko. Súčasťou série podujatí bola aj súťaž JA Vitajte v našom regióne.

Čítať viac
19. 03. 2018

Na konferencii aj o prepojení priemyslu a inovácií

Priemysel sa pripravuje na veľký technologický skok. Práve o prepojení štátnej koncepcie Priemysel 4.0 a fyziky vysokých energií sa diskutovalo minulý týždeň na medzinárodnej konferencii v Starom Smokovci.

Čítať viac
15. 03. 2018

Pripomíname si Svetový deň spotrebiteľských práv

Svetový deň spotrebiteľských práv pripadá na 15. marca. V rámci ministerstva hospodárstva pôsobí Európske spotrebiteľské centrum, ktoré je členom siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net. Centrum sa minulý rok zaoberalo okrem iného problematikou finančnej náhrady v prípade zrušenia alebo meškania letu, témou internetových zoznamiek a nejasnostiach pri registrácii do nich, či zavádzajúcimi informáciami, ktoré poskytli zahraničné spoločnosti pri predaji tovaru na výstavách nábytku na území Slovenska.

Čítať viac
14. 03. 2018

Vnútorný trh je najvýraznejším ekonomickým úspechom EÚ

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť sa zišla na svojom prvom formálnom rokovaní počas bulharského predsedníctva. Hlavným motívom politickej diskusie bolo 25. výročie vzniku vnútorného trhu Európskej únie. Ministri sa zhodli na tom, že práve vnútorný trh predstavuje najvýznamnejší ekonomický úspech európskeho spoločenstva.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk