28. 03. 2018

Elektromobil v obci, v meste, na diaľnici. Sme pripravení?

Elektrifikácia automobilov je hlavným trendom súčasného automobilového priemyslu. Je Slovensko pripravené na plynulý prechod k elektromobilom? Dokážeme sa prispôsobiť novým tendenciám? Aj tieto otázky sa snažili zodpovedať účastníci workshopu, ktorý zorganizoval portál Euractiv Slovensko spoločne so ZSE.

Čítať viac
26. 03. 2018

Týždeň podnikateľského vzdelávania

Rozšíriť povedomie o dôležitosti a prínose praktického podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania. To bolo cieľom Týždňa podnikateľského vzdelávania (19. – 23. marec 2018), ktorý pripravila nezisková organizácia JA Slovensko. Súčasťou série podujatí bola aj súťaž JA Vitajte v našom regióne.

Čítať viac
19. 03. 2018

Na konferencii aj o prepojení priemyslu a inovácií

Priemysel sa pripravuje na veľký technologický skok. Práve o prepojení štátnej koncepcie Priemysel 4.0 a fyziky vysokých energií sa diskutovalo minulý týždeň na medzinárodnej konferencii v Starom Smokovci.

Čítať viac
15. 03. 2018

Pripomíname si Svetový deň spotrebiteľských práv

Svetový deň spotrebiteľských práv pripadá na 15. marca. V rámci ministerstva hospodárstva pôsobí Európske spotrebiteľské centrum, ktoré je členom siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net. Centrum sa minulý rok zaoberalo okrem iného problematikou finančnej náhrady v prípade zrušenia alebo meškania letu, témou internetových zoznamiek a nejasnostiach pri registrácii do nich, či zavádzajúcimi informáciami, ktoré poskytli zahraničné spoločnosti pri predaji tovaru na výstavách nábytku na území Slovenska.

Čítať viac
14. 03. 2018

Vnútorný trh je najvýraznejším ekonomickým úspechom EÚ

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť sa zišla na svojom prvom formálnom rokovaní počas bulharského predsedníctva. Hlavným motívom politickej diskusie bolo 25. výročie vzniku vnútorného trhu Európskej únie. Ministri sa zhodli na tom, že práve vnútorný trh predstavuje najvýznamnejší ekonomický úspech európskeho spoločenstva.

Čítať viac
28. 02. 2018

Štátne orgány by mali pomáhať pri zavádzaní inteligentných riešení v mestách

Premena slovenských miest na inteligentné mestá, ktoré využívajú na Smart Cities technológie je náročným procesom. Počas diskusného fóra "Nitra - moderné mesto“ to uviedla generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Zároveň zdôraznila, že zo strany štátnych orgánov je potrebné pristupovať k tejto téme zodpovedne a pomôcť slovenským mestám a regiónom pri ich rozvoji. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Združenia mies a obcí Slovenska a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč.

Čítať viac
21. 02. 2018

Obchodná dohoda s Kanadou bude pre EÚ a slovenskú ekonomiku prínosom

Vláda odsúhlasila uzavretie obchodnej zmluvy CETA s Kanadou. Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi bude musieť ešte schváliť parlament. Dohoda prinesie liberalizáciu obchodu medzi úniou a Kanadou.

Čítať viac
21. 02. 2018

MH SR chce podľa P. Žigu zásadne zvýšiť ochranu spotrebiteľa a prispôsobiť oblasť cestovného ruchu súčasným trendom

Ministerstvo vypracovalo nový zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Zvyšuje sa ochrana pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Zároveň sa mení okruh subjektov, ktoré budú mať povinnosť získať živnostenské oprávnenie na podnikanie ako cestovná kancelária.

Čítať viac
14. 02. 2018

Smart City riešenia v kocke

Základné informácie o Smart City problematike môžu záujemcovia odteraz nájsť na jednom mieste a to v dokumente „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“. Materiál vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy venujúcimi sa tejto problematike, expertmi na urbánnu tematiku, zástupcami miest a súkromného sektora. Rezort hospodárstva materiál oficiálne prezentoval na medzinárodnej konferencii Slovensko na ceste k Smart City, ktorá bola vo februári Bratislave.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk