25. 06. 2018

MH SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Čítať viac
25. 06. 2018

Odstraňovanie zbytočnej byrokracie je prioritou ministerstva hospodárstva

O prioritách a splnených cieľoch rezortu hospodárstva diskutovali minister hospodárstva Peter Žiga a predseda vlády Peter Pellegrini. Stretnutiu dominovali najmä energetika, príchod investorov a Priemysel 4.0, medzinárodné obchodné vzťahy či strategické dokumenty, ako napríklad Stratégia hospodárskej politiky do roku 2030 alebo RIA 2020. Významnou témou počas návštevy premiéra na rezorte bolo aj odstraňovanie zbytočnej byrokracie a zjednodušenie života firiem a podnikateľov.

Čítať viac
23. 06. 2018

Nový investor v Kežmarku vytvorí vyše 500 pracovných miest a investuje 51 miliónov eur

Na sever Slovenska prichádza švajčiarska spoločnosť Mubea, ktorá je jedným zo svetových lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a ďalších produktov pre automobilový priemysel. Investor postaví nový závod v priemyselnom parku v Kežmarku. Investícia má dosiahnuť 51 miliónov eur a spoločnosť požiadala vládu o investičnú pomoc vo výške takmer 15 miliónov eur. Kežmarok spolu so susednými okresmi Sabinov a Levoča patria k najmenej rozvinutým okresom. Investovanie do týchto regiónov podporuje aj vláda, ktorá má prioritu znižovať regionálne rozdiely.

Čítať viac
21. 06. 2018

MH SR zorganizovalo pre podnikateľov podujatie o zahraničnom obchode

Ministerstvo hospodárstva zorganizovalo podujatie pre podnikateľov týkajúce sa využitia obchodno-politických nástrojov Európskej únie v podmienkach Slovenska. Dominovali najmä tri témy - prístup na trhy tretích krajín, colné suspenzie a colné kvóty a nástroje na ochranu obchodu. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia viacerých firiem, asociácií, združení, akademickej pôdy a ministerstiev.

Čítať viac
20. 06. 2018

Digitálna koalícia sa rozrástla o 15 nových členov

Odpočet plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, deklarácia ich záväzkov a podpis memoranda o vstupe nových členov boli hlavnými bodmi stretnutia predstaviteľov Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR v Bratislave.

Čítať viac
18. 06. 2018

Japonská Minebea otvorila v Košiciach svoj najmodernejší európsky závod

Ide o závod s produkciou výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, významom vysoko presahuje regionálny charakter, zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Táto investícia je v súlade s novým zákonom o investičnej regionálnej pomoci a prispeje k znižovaniu regionálnych rozdielov. V lokalite priemyselného parku, kde sídli spoločnosť Minebea, ale aj ďalšie zahraničné spoločnosti, chce štát vyriešiť dopravnú infraštruktúru.

Čítať viac
14. 06. 2018

Premiér a minister hospodárstva navštívili spoločnosť Volkswagen Slovakia

Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini spolu s ministrami vlády – ministrom financií Petrom Kažimírom, ministrom hospodárstva Petrom Žigom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom a predstaviteľmi samosprávy – predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom, primátorom hlavného mesta Bratislavy Ivom Nesrovnalom a starostom mestskej časti Devínska Nová Ves Milanom Jamborom navštívili vo štvrtok spoločnosť Volkswagen Slovakia. Na pracovnom stretnutí rokovali najmä o rozvoji infraštruktúry a situácii na slovenskom pracovnom trhu.

Čítať viac
14. 06. 2018

Ministerstvo hospodárstva podpísalo dobrovoľné dohody o úsporách energie s významnými priemyselnými spoločnosťami

Slovensko spravilo ďalší významný krok z hľadiska energetickej efektívnosti. Zástupcovia 12-tich spoločností podpísali s Ministerstvom hospodárstva SR dobrovoľné dohody, ktoré môžu priniesť úsporu až 20 % na celkovej konečnej energetickej spotrebe Slovenska. Rezort hospodárstva tak naštartoval aktívny dialóg s významnými hráčmi v oblasti priemyslu. Hoci Slovensko v posledných rokoch už dosiahlo významné úspory, stále patrí k energeticky najnáročnejším krajinám EÚ.

Čítať viac
07. 06. 2018

Zavádzanie Smart City riešení do miest je postupný (r)evolučný proces

Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Ministerstvo hospodárstva SR vníma koncept Smart City ako príležitosť a výzvu pre slovenské malé a stredné podniky, ale aj startupy, ktoré budú môcť svoje inovatívne riešenia aplikovať v mestách a tak zvyšovať kvalitu života ich obyvateľov. Rezort k problematike pripravil informačnú brožúru a vyhlásil aj výzvu na podporu pilotného testovania inovatívnych riešení.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk