30. 11. 2016

Sektor podnikových služieb naďalej rastie

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa 30. novembra v Bratislave konala konferencia Fóra pre centrá podnikových služieb Americkej obchodnej komory. Hlavnou témou bola budúcnosť týchto centier na Slovensku.

Čítať viac
29. 11. 2016

Peter Žiga: Slovenské predsedníctvo chce v EÚ búrať digitálne ploty, presadilo návrh na rušenie geoblokácie

Slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ sa podarilo zabezpečiť všeobecnú dohodu členských štátov pre odbúranie obchodných bariér v internetovom obchode. „Chceme búrať digitálne ploty a chrániť spotrebiteľov. Neodôvodnená geoblokácia cez internet by sa mala skončiť," povedal v pondelok večer v Bruseli minister hospodárstva SR Peter Žiga na Rade EÚ pre konkurencieschopnosť, ktorej predsedal.

Čítať viac
26. 11. 2016

Minister hospodárstva Peter Žiga rokoval v Tokiu o smerovaní svetovej energetiky

Globálne výzvy v oblasti energetiky v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom a cieľmi v rámci boja proti klimatickej zmene. Aj to boli témy 27. výročnej konferencie Medzinárodnej energetickej Charty v japonskom Tokiu. Slovensko ako predsednícku krajinu rady EÚ zastupoval minister hospodárstva Peter Žiga.

Čítať viac
24. 11. 2016

Konferencia malých a stredných podnikov

V dňoch 23. - 25. novembra 2016 sa v Bratislave v rámci SK PRES koná Konferencia malých a stredných podnikov (SME Assembly). Ide o najdôležitejšie európske podujatie pre otázky politiky malých a stredných podnikateľských subjektov, ktorého cieľom je dať možnosť na rozvoj politiky MSPS a na vytváranie inovatívnych spôsobov spolupráce s cieľom podporiť podnikanie v členských krajinách EÚ. Hlavným organizátorom je Európska komisia a spoluorganizátorom Ministerstvo hospodárstva SR.

Čítať viac
24. 11. 2016

Minister hospodárstva a primátor Košíc rokujú v Japonsku o príchode významnej investície na východné Slovensko

Významná japonská spoločnosť zvažuje investiciu na východnom Slovensku. Delegácia na čele s ministrom hospodárstva Petrom Žigom a primátorom Košíc Richardom Rašim v Japonsku rokuje o príchode významnej investície priamo do Košíc. Ide o renomovaný nadnárodný koncern Minebea, ktorý podniká v oblasti elektrotechniky a prevádzkuje úspešne niekoľko desiatok závodov na celom svete.

Čítať viac
23. 11. 2016

Peter Žiga: Efektívna spolupráca s Francúzskom je pre našu ekonomiku veľmi dôležitá

Minister hospodárstva Peter Žiga predstavil v Paríži významným podnikateľom a spoločnostiam zo združenia MEDEF slovenskú ekonomiku a perspektívy investovania. Zdôraznil význam podpory inovácií, investície do výskumu a vývoja a odpovedal na otázky podnikateľov. Následne ich pozval aj na návštevu Slovenska, aby sa vzájomné kontakty prehlbovali.

Čítať viac
23. 11. 2016

Vyhlásenie súťaže Logo výstavy Mladý tvorca 2017

Kreatívni a inovatívni študenti majú možnosť zapojiť sa do súťaže návrhov loga výstavy Mladý tvorca, ktorej 25. ročník sa bude konať v dňoch 26. - 28. apríla 2017 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo š. p. Nitra. Návrhy môžu zasielať do 31.12.2016.

Čítať viac
22. 11. 2016

Predsedníctvo dosiahlo dôležitú dohodu o obchodovaní s nerastmi z konfliktných oblastí

Predsedníctvo Rady EÚ a Európsky parlament dosiahli v Štrasburgu neformálnu dohodu o nariadení, ktoré má zastaviť financovanie ozbrojených skupín prostredníctvom obchodovania s nerastmi z konfliktných oblastí. Cieľom tohto nariadenia je podnietiť spoločnosti EÚ k zodpovednému získavaniu cínu, tantalu a zlata. Tieto nerasty sa bežne používajú vo výrobkoch každodennej potreby vrátane mobilných telefónov, automobilov a šperkov.

Čítať viac
22. 11. 2016

MH SR podporí 70 miliónmi eur rozvoj mikro, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dnes vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov. V rámci oboch výziev môžu z celkovej sumy 70 miliónov eur získať podporu projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výziev vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk