30. 06. 2016

Zvažujete rozšírenie Vašej firmy a vytvorenie nových pracovných miest?

Máte projekt v tzv. najmenej rozvinutom okrese?

Národná rada SR schválila koncom roka 2015 aj návrh zákona o podpore najmenej rozvinutým okresom, v rámci ktorej znižuje všeobecné podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci v týchto okresoch.

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte invest@sario.sk. SARIO Vám poskytne bezplatné konzultácie.

 

Na to, aby sa priemyselný podnik mohol uchádzať o investičnú pomoc, stačí v najmenej rozvinutých okresoch vytvoriť aspoň desať pracovných miest a preinvestovať iba 100 000 € (MSP), resp. 200 000 € (veľký podnik).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk