14. 03. 2017

Výstava „Tech-Inno-Prom“ v Bielorusku

Od 23. do 26. mája 2017 sa v Minsku uskutoční medzinárodná priemyselná výstava „Bieloruské priemyselné fórum - 2017“ (BPF) pod záštitou vlády Bieloruska, Ministerstva priemyslu, Štátneho výboru pre vedu a technológie a Akadémiou vied BY. Podujatie od r. 1997 organizuje spoločnosť „EXPOFORUM“ vo výstavnom komplexe „Futbalová manéž“.

V rámci výstavy „Tech-Inno-Prom“, zameranej na technológie, inovácie a priemysel sa dňa 23.5.2017 bude konať sympózium pod názvom „Technológie, zariadenia, kvalita“ a burza subkontraktov v priemysle. Dňa 24.5.2017 sa za účasti podpredsedu vlády Bieloruska V. Semaška a ministra priemyslu V. Vovka uskutoční plenárne zasadnutie so zameraním na inovačný a investičný rozvoj strojárskeho komplexu Bieloruska.

V dňoch 24.- 25. mája 2017 zastupiteľský úrad v Minsku bude v rámci výstavyorganizovať „Slovensko-bieloruský inovačný seminár“ so zameraním na inovácie v strojárskom, energetickom, potravinárskom a drevárskom priemysle za účasti zástupcov uvedených rezortov a organizácií oboch štátov.

Na výstave budú prezentované najnovšie inovačné technológie v oblasti priemyslu, energetiky, dopravy, stavebníctva, chémie. Na celkovej ploche asi 2500 m2 sa každoročne prezentuje približne 250 domácich i zahraničných spoločností z približne 15 štátov, vrátane Slovenska. Vlani sa v národnom stánku SR predstavilo 8 subjektov.

V tomto roku ZÚ v Minsku opäť zabezpečuje národný stánok SR o výstavnej ploche asi 18 m2. Vystavovať môžu výrobné a obchodné firmy, výskumné inštitúcie, organizácie a agentúry. V rámci proexportnej podpory SR spoločností ponúka našim firmám bezplatnú účasť na výstave, plenárnom zasadnutí, kontraktačnej burze a inovačnom seminári. Účastníci výstavy si sami hradia cestovné výdavky a ubytovanie v Minsku.

Prosíme záujemcov o potvrdenie účasti do 10. mája 2017 písomne (mailom) na adresu tibor.bok@mzv.sk

Podrobnejšie informácie o Fóre sú uvedené na stránke organizátora www.expoforum.by.

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť priamo na ZÚ Minsk

Tibor Bók,

T: +375 17 285-29-99 

F: +375 17 283-68-48

M: +375 2 96904020,

E: tibor.bok@mzv.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk