29. 03. 2017

Vláda schválila návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Vláda schválila návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa nej by sa malo posilniť postavenie vlády pri činnosti a kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cieľ viacerých zmien v novele je vyššia miera informovanosti a transparentnosti procesov, nejde o narušenie nezávislosti ÚRSO. Novela má zabrániť opakovaniu situácie z prelomu rokov, keď ÚRSO rozhodol o cenových návrhoch na poslednú chvíľu a odmietol námietky od rezortu hospodárstva, ktoré žiadalo vypracovať analýzu dosahov cenových rozhodnutí. 

Rezort hospodárstva sa po novom bude vyjadrovať k cenovým rozhodnutiam pri cenách za teplo, plyn a elektrinu a rezort životného prostredia pri cenách za vodu. Ak bude mať jedno z ministerstiev pripomienky a úrad ich neakceptuje, bude ich musieť zverejniť. MH SR bude účastníkom cenových konaní, ktoré sa týkajú prirodzených monopolov v prípade návrhov ceny v oblasti distribúcie elektriny a plynu. Ministerstvá budú mať výlučne práva vyplývajúce z práv účastníka konania, nejde o vstupovanie do cenových rozhodnutí (blokovanie, vetovanie alebo iné zasahovanie), pričom o návrhu ceny nezávisle a nestranne rozhodne ÚRSO.  
 
Kompetencia v prípade menovania predsedu ÚRSO sa podľa novely presunie na vládu. Je to náležité a logické, keďže zodpovednosť za energetickú politiku v SR nesie vláda. Vláda SR rozhodne o novom predsedovi Úradu, ide však len o kreačnú kompetenciu. Pri výkone svojich právomocí bude predseda úradu od vlády plne nezávislý. Podľa novely už nebude môcť predseda ÚRSO zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady, ktorá pôsobí na úrade ako kontrolný a odvolací orgán. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady budú voliť spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident SR. Regulačná rada bude mať šesť členov. Troch členov bude nominovať Národná rada SR a troch bude nominovať vláda.

Vláda súčasne schválila návrh, aby sa parlament zaoberal novelou v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament by mal o novele rokovať už na svojej aktuálnej marcovej schôdzi a uplatňovať by sa mala od júna tohto roka.

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk