24. 01. 2018

Vláda odsúhlasila investičnú pomoc pre päť spoločností vo výške 10,06 mil. eur

Na návrh Ministerstva hospodárstva SR vláda podporila investičnú pomoc  pre päť spoločností vo výške 10,06 mil eur. Vzniknúť by malo 1 147 pracovných miest, podporené firmy sa zaviazali preinvestovať 69,49 milióna eur. Schválený balík investičnej pomoci patrí podľa ministra financií P. Kažimír medzi najkvalitnejšie, ktoré vláda doteraz schvaľovala.

Investičná pomoc vo výške 10,06 milióna eur podporí vytvorenie 1 147 nových pracovných miest v piatich spoločnostiach, ktoré zrealizujú investičné zámery v hodnote 69,49 milióna eur. Vyplýva to z návrhov na poskytnutie investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré prerokoval a schválil vládny kabinet. „Táto podpora je plne v súlade s prístupom, že na západnom Slovensku budeme podporovať investície predovšetkým formou daňovej úľavy s výnimkou projektov s pridanou hodnotou ako je výskum a vývoj,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Schválený balík investičnej pomoci  patrí podľa ministra financií Petra Kažimíra medzi najkvalitnejšie, ktoré vláda doteraz schvaľovala. "Tento balík stimulov patrí medzi najkvalitnejšie, ktoré sme na vláde schvaľovali, z hľadiska ich hodnotenia, toho, čo do toho štát dáva, aj z hľadiska formy a objemu," vyhlásil Kažimír. Špeciálne upozornil na podporenú investíciu firmy Optotune Slovakia v Trnave. "Je to čistá veda a výskum. To je presne ten typ investícií, ktorý potrebujeme," zhodnotil.

Najviac pracovných miest má vytvoriť spoločnosť ZF Slovakia, s.r.o., ktorá má do rozšírenia výroby konvenčných tlmičov v Leviciach investovať 17 mil. eur a vytvoriť 750 nových pracovných miest. Firma za to od štátu dostane úľavu na dani z príjmov v sume 4,25 mil. eur. Ďalších 150 nových pracovných miest má vzniknúť v Považskej Bystrici. Spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o. tu plánuje rozšíriť svoj závod zameraný na výrobu gumových tesnení výstavbou novej výrobnej haly. Ministri spoločnosti schválili úľavu na dani z príjmov v sume 1,95 mil. eur, pričom výška investície spoločnosti predstavuje 19,17 mil. eur. Spoločnosť Pankl Automotive Slovakia, s.r.o. chce v Topoľčanoch rozšíriť výrobu podniku, ktorý produkuje špeciálne kryty na prevodovky a motory motocyklov. Má ísť o investíciu v sume 12,07 mil. eur, vďaka ktorej sa má vytvoriť 120 nových pracovných miest. Od štátu by mala spoločnosť dostať daňové úľavy vo výške 1,55 mil. eur.

Firma Röchling Automotive Slovakia, s. r. o. ide vybudovať nový závod na výrobu plastových automobilových komponentov v obci Kočovce, ktorá sa nachádza v okrese Nové Mesto nad Váhom. Avizuje vytvorenie 77 nových pracovných miest. Do výstavby nového závodu plánuje investovať takmer 16,9 mil. eur. Vláda jej schválila stimuly vo forme úľavy na dani z príjmov v sume 1,05 mil. eur. Piatym investorom, ktorý od štátu dostane investičné stimuly, je firma Optotune Slovakia. Spoločnosť ide v Trnave vybudovať technologické centrum so zameraním na inovatívny vývoj produktov a vylepšenie existujúcich produktov pomocou softvérového, elektrotechnického a procesného inžinierstva. Výška investície má dosiahnuť 520 tis. eur, oprávnené mzdové náklady sú v objeme 3,86 mil. eur. Firma plánuje vytvoriť 50 nových pracovných miest. Od vlády by mala dostať dotáciu na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v sume 130 tis. eur, dotáciu na vytvorenie nových pracovných miest vo výške 500 tis. eur a úľavy na dani z príjmov vo výške 632,3 tis. eur.

 

SITA, TASR, Odbor kominukácie MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk