31. 07. 2017

V projekte Zelená domácnostiam vyhlási SIEA na jeseň tri kolá

O poukážky na zariadenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte štyrikrát. Stanovené sú už aj presné termíny troch jesenných kôl.

Najbližšie 14. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla SIEA v súlade so zverejnenými osobitnými podmienok otvorí  8. augusta 2017 o 15. hodine. Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú podľa doplneného harmonogramu vyhlásené 19. septembra a 17. októbra. Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkovo tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov eur.

Od spustenia projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 miliónov eur. Ďalšie za vyše 6 miliónov eur už majú domácnosti k dispozícii. „Spolu by tak ku koncu roka 2017 mohlo byť vďaka projektu nainštalovaných približne 12-tisíc zariadení. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov eur budú k dispozícii v roku 2018,“ povedala generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Tento rok tak bude vyhlásených celkovo dvanásť kôl. Práve vyhlasovanie kôl častejšie s menšími sumami umožňuje vydávať, ale aj priebežne kontrolovať a preplácať, väčšie množstvo žiadostí, ako vlani. Vo všetkých tohtoročných kolách sú na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie vyhradené tri mesiace. Do 30 dní  od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme.

„Nové termíny boli stanovené s ohľadom na to, aby bolo možné priebežne vybavovať väčšie množstvo žiadostí o preplatenie k poukážkam vydaným na jar, a zároveň, aby termíny odovzdávania podkladov neboli počas sviatkov v zimných mesiacoch,“ vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

SIEA naďalej dôrazne odporúča, aby domácnosti ešte pred vyplnením žiadosti o poukážku svoju investíciu vopred konzultovali so zhotoviteľmi. Zaujímať by sa mali o to, či je zariadenie pre nich vhodné, či bude v termíne stanovenom na inštaláciu k dispozícii a aké povinnosti im pri uvedení do prevádzky vznikajú.

Aktuálne si môžu vybrať z vyše 3 100 zariadení. Keďže žiadosti o zapísanie do zoznamu oprávnených zariadení je možné podávať od roku 2015, môže sa stať, že niektoré zo zariadení uvedených v zozname nie sú na Slovensku k dispozícii. Pri inštaláciách, ku ktorým boli poukážky už preplatené, bolo zatiaľ využitých približne 700 jednotlivých typov zaregistrovaných zariadení.

 

SIEA, OK MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk