07. 07. 2016

V centrách podnikových služieb môže vzniknúť až 20 tisíc pracovných miest

Základ koncepcie je rozpracovať opatrenia na podporu CPS, ktoré budú plniť orgány štátnej správy a ministerstvá. Úloha dokumentu je tak podporovať rozvoj CPS, zvyšovať podiel zamestnancov v týchto službách a motivovať investorov zakladať a rozširovať CPS na Slovensku. „Budeme sa snažiť iniciovať zmenu zákona o investičnej pomoci, kde vytvoríme ešte lepšie podmienky pre tento typ podnikania," avizoval minister Žiga. Novela by podľa jeho slov mohla byť hotová ešte v tomto roku.
Na Slovensku je v súčasnosti 43 takýchto centier, pričom minulý rok bolo v tejto oblasti zamestnaných viac ako 30 tisíc ľudí. „Za rok 2015 boli vynaložené v tejto oblasti mzdové náklady vo výške viac ako 530 miliónov eur. Štátny rozpočet cez daň z príjmu a odvody získal asi 300 miliónov eur. Tie čísla sú teda významné aj pre štátny rozpočet, aj pre rozpočet miest a obcí, aj pre samotných zamestnancov, ktorí pracujú v týchto centrách," vyčíslil šéf rezortu hospodárstva.

Akčný plán, ktorý je súčasťou koncepcie, reaguje na zistené prekážky CPS. Jeho cieľ je zabezpečiť dostatočné množstvo pracovnej sily cez vzdelávanie a odbornú prípravu a uľahčenie príchodu vysokokvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia. Ďalší cieľ je vytvoriť prostredie podporujúce rozvoj a rast CPS vytvorením ich zoznamu a zvyšovaním povedomia o nich. Vláda chce tiež podporiť nové investície v oblasti CPS skrz program zameraný na príchod investorov v tejto oblasti, ktorý bude zohľadňovať ich špecifiká. Na to by mal slúžiť aj zámer pripraviť novelu zákona o investičnej pomoci.

Centrá podnikových služieb sú pobočky zahraničných alebo slovenských firiem, ktoré vykonávajú vnútropodnikové služby pre svoje materské a sesterské spoločnosti alebo pre tretie strany. Patria medzi ne finančné služby a účtovníctvo, IT služby, služby zákazníkom, podpora ľudských zdrojov, predaj a spracovávanie zákaziek alebo nákup. Medzi hlavné sociálne a hospodárske prínosy centier patrí stabilizácia výroby zahraničných podnikov na Slovensku, zvyšovanie ich pridanej hodnoty a podpora nepriemyselnej ekonomiky. Taktiež majú pozitívne vplyvy na odbornú zamestnanosť v regiónoch a na kvalifikáciu mladých ľudí.

SITA, TASR, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk