28. 02. 2017

Štátny tajomník Vojtech Ferencz podpísal medzivládne dohody s veľvyslancami Južnej Kórey a Kuvajtu

Majú za cieľ posilniť hospodárske vzťahy, resp. ekonomickú a technickú spoluprácu Slovenska s oboma krajinami. Na tento účel vzniknú spoločné komisie. Budú zodpovedné najmä za kontrolu a hodnotenie hospodárskej spolupráce, za prípravu návrhov na jej ďalší rozvoj, za identifikáciu prekážok rozvoja spolupráce a za navrhovanie opatrení na ich odstránenie.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk