06. 03. 2017

Štátny tajomník Rastislav Chovanec na zasadnutí Ekonomickej rady

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku zorganizovalo v pondelok 6. marca zasadnutie Ekonomickej rady – neformálneho stretnutia zástupcov francúzskej hospodárskej diplomacie. Štátny tajomník Rastislav Chovanec na podujatí priblížil priority Ministerstva hospodárstva SR.

„V rámci našich aktivít sa venujeme viacerým horizontálnym resp. prierezovým témam – zlepšovaniu podnikateľského prostredia, podpore inovácií, inteligentných miest a priemyslu,“ povedal na zasadnutí štátny tajomník Chovanec. „Privítame akékoľvek návrhy od predstaviteľov francúzskeho verejného a súkromného sektora, ktoré nám pomôžu rýchlejšie napredovať v týchto oblastiach,“ dodal.

Diskusia sa sústredila aj na tému centier biznis služieb – spoločností, ktoré poskytujú vnútropodnikové služby svojím materským a sesterským spoločnostiam. „Na Slovensku dnes pôsobí takmer 400 francúzskych firiem. Aj keď ide prevažne o výrobné spoločnosti či obchodníkov, vidíme veľký potenciál v možnosti rozšírenia ich aktivít – napríklad o oblasť zdieľaných služieb. Zo Slovenska môžu firmy vykonávať účtovníctvo či správu financií pre celú skupinu,“ konštatoval štátny tajomník.  

Na stretnutí sa okrem veľvyslanca J.E. Christopha Léonziho a obchodnej radkyne Veľvyslanectva pani Emmanuelle Ivanov-Durand zúčastnili predstavitelia Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, agentúry Business France zameranej na podporu francúzskeho exportu a pritiahnutie investícií do Francúzska a ďalší hostia. Účastníci sa zhodli na tom, že existuje veľký priestor na výmenu skúseností a dohodli sa na ďalšej spolupráci s cieľom podporiť rozvoj francúzsko-slovenských obchodných vzťahov.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk