12. 08. 2016

SOI kontrolovala poistenie cestovných kancelárií proti úpadku

Z kontrol vyplynulo, že bez platnej zmluvy o poistení zájazdu pre prípad úpadku (resp. bez bankovej záruky) predávala zájazdy CK Hechter Slovakia, s.r.o. Inšpektori SOI uzatvorili zmluvu o obstaraní zájazdu v jej bratislavskej i košickej pobočke. Počas kontroly v pobočke v Košiciach uzatvárala CK Hechter zmluvu o obstaraní zájazdu s ďalším spotrebiteľom, pričom cenu zájazdu klient uhradil priamo v pobočke. Zistenia potvrdzujú, že CK Hechter Slovakia, s.r.o. porušila Predbežné opatrenie, ktorým Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj nariadil zastavenie nekalej obchodnej praktiky, spočívajúcej v uzatváraní zmlúv o obstaraní zájazdu na predaj vlastných zájazdov a v uvádzaní akejkoľvek formy informácie, že spoločnosť je poistená pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.
 
Platnú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku (resp. bankovú záruku) nepredložila ani spoločnosť SUNFLOWER TOURS s.r.o., ktorá podľa výpisu z obchodného registra má v predmete činnosti aj prevádzkovanie cestovnej kancelárie a prevádzkovanie cestovnej agentúry. Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že spoločnosť vystupuje pri uzatváraní zájazdov ako sprostredkovateľ, pričom obstarávateľom zájazdov je spoločnosť SUNFLOWER TOURS SP ZOO, Warszava.  V záujme preverenia činnosti spoločnosti SUNFLOWER TOURS, s.r.o., Bratislava SOI spoločnosti uložila záväzné pokyny, v zmysle ktorých mala v termíne do 5. augusta 2016 predložiť Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj zmluvu o možnom predaji, uzatvorenú so spoločnosťou SUNFLOWER TOURS SP ZOO, Warszava, zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku, zmluvu o možnom predaji, uzatvorenú s CK AZUR REISEN, s.r.o. a kópie všetkých zmlúv o obstaraní zájazdu, uzatvorených od 1. januára 2016 do 20. marca 2016 spolu so zdokladovaním skutočnosti, kedy bola uhradená cena zájazdu. Spoločnosť pokyny nesplnila a doklady nedoručila.
 
SOI, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk