01. 06. 2016

Slovensko-bieloruské biznis fórum vo Vitebsku

Biznis fórum je súčasťou najvýznamnejšej spoločensko-kultúrnej akcie 25. Medzinárodného festivalu umenia „Slovanský bazár vo Vitebsku“. Jeho cieľom je rozšírenie obchodno-ekonomickej, kultúrnej spolupráce a prezentácia cestovného ruchu a liečebných kúpeľov Slovenska v Bielorusku.

Podujatie organizuje Vitebská oblastná administrácia a Vitebské oblastné centrum marketingu v spolupráci so ZÚ SR v Minsku a honorárnym konzulátom SR vo Vitebsku.

Biznis fórum sa bude konať v priestoroch Centra „Planéta“. V utorok 12.7.2016 je na programe otvorenie spoločnej výstavy slovenských a bieloruských firiem. Po „Plenárnom zasadnutí“ prebehnú dvojstranné rokovania podnikateľov a seminár cestovného ruchu a kúpeľníctva pod logom „Turizmus bez hraníc“. O deň neskôr bude prebiehať kontaktno-kooperačná burza podnikateľov a cestovného ruchu, B2B rokovania a podľa požiadaviek SR spoločností organizovaná návšteva bieloruských spoločností vo Vitebskej oblasti. Popoludní je pripravený okrúhly stôl na tému „Integrácia, inovácia a partnerstvo", stretnutie s gubernátorom Vitebskej oblasti a zhrnutie výsledkov fóra.

Výstavnú plochu pre SR účastníkov hradí ZÚ SR. Uzávierka prihlášok je 24. júna 2016.

Viac informácií o fóre je možné získať na ZÚ SR v Minsku u Tibora Bóka ( tibor.bok@mzv.sk , tel. +375 17 2202849, mob. +375 296904020), alebo asistentky honorárneho konzula SR vo Vitebsku Karina Katskevič ( pomocnik.konzula@gmail.com , mob. +375 445035282)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk