08. 07. 2016

Rastislav Chovanec: Koncept Smart City zlepší život v mestách na Slovensku

Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Rastislava Chovanca koncept smart cities vychádza z nového pohľadu na efektívnejšie fungovanie rôznych oblastí života. „Prvá myšlienka vznikla v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie v Nemecku, kde firmy zadefinovali, že vďaka rozvoju internetu a digitalizácie sa zmení celý systém ako fungujú spoločnosti. Dokážu sa zefektívniť niektoré výrobné a pracovné postupy, a tým dosiahneme finančné úspory či vyššiu pridanú hodnotu,“ vysvetlil. Fenomén smart cities je od tohto konceptu odvodený, ide o inteligentné mestá, ktoré budú využívať možnosť pripojenia sa na internet, či zbierania a vyhodnocovania dát v reálnom čase. „Dokážeme tým zefektívniť fungovanie dopravy, odpadového hospodárstva, služieb pre občanov, čakacie lehoty či školský systém. Naším cieľom preto je informovať o možnostiach, ktoré nám digitalizácia a pripojenie na internet prinášajú,“ podotkol Rastislav Chovanec. Ak slovenské mesta dokážu tento potenciál využiť, podľa štátneho tajomníka sa stanú lepším miestom pre život a budú vedieť lepšie riešiť svoje dopravné problémy či prehusťovanie osídľovania. „Verím, že smart cities začnú na Slovensku vo veľmi krátkom čase fungovať. To nie je otázka, či chceme, ale je to nevyhnutnosť, aby sme udržali trend so zahraničnými mestami,“ skonštatoval.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla pripomenul, že koncept inteligentných miest má aj veľmi silnú environmentálnu dimenziu a pokrýva oblasti manažmentu odpadového hospodárstva, čistého ovzdušia, eliminácie emisií, racionálneho využívania vôd, budovania odolnosti voči extrémnym počasiam či sanácie kontaminovaných území.

Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala téma smart cities je mimoriadne aktuálna a naznačuje spôsob, akým sa musia riešiť problémy, ktorým čelia európske mestá. V rámci spolupráce s Viedňou chce bratislavská samospráva vytvoriť koncept smart twins, využiť synergiu a rozvoj Bratislavy založiť na prosperite, participácii občanov a trvalo udržateľnom rozvoji. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk