21. 02. 2017

R. Chovanec: Slovensko sa pridalo ku skupine krajín EÚ, ktoré chránia záujmy kamionistov

Slovensko sa pridalo ku skupine krajín Európskej únie, ktoré žiadajú Európsku komisiu prehodnotiť legislatívu členských krajín, požadujúcich zavedenie minimálnej mzdy pre pracovníkov z iných krajín, ktorí dočasne vykonávajú služby na ich území. Týka sa to najmä vodičov kamiónov a prepravy tovarov. Potvrdil to štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec po skončení pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET) v Bruseli.

S iniciatívou prišlo Slovinsko a dnes združuje deväť krajín Únie z bývalého východného bloku. Tieto štáty, ku ktorým sa po skončení predsedníctva v Rade EÚ pridalo aj Slovensko, žiadajú Európsku komisiu, aby sa aktívne zaoberala vhodnosťou novej legislatívy, ktorú uplatňuje Nemecko, Rakúsko či Francúzsko. Tieto krajiny žiadajú, aby sa napríklad v oblasti dopravy a prepravy tovarov u nich platná minimálna mzda vzťahovala aj na príslušníkov iných krajín, aj keď poskytujú túto službu iba občas. „Podľa nášho názoru sú to neodôvodnené administratívne prekážky voči vnútornému trhu," upozornil Rastislav Chovanec. Spresnil, že SR sa pridala k tejto skupine krajín, aby mohla lepšie ochraňovať domáce firmy a podnikateľov. „Nie je správne, aby v rámci jednotného trhu boli rôzne parametre. Zhoršuje to konkurencieschopnosť slovenských firiem," dodal. Hlavný zámer tejto skupiny štátov je, aby exekutíva EÚ preskúmala zákony a opatrenia v troch spomínaných krajinách a označila ich ako neodôvodnené a v nesúlade s vnútorným trhom. Následné právne konanie zo strany EK by viedlo k úprave alebo zrušeniu sporných zákonov.

Rastislav Chovanec pripomenul, že z pohľadu záujmov SR boli dôležité aj rokovania o novom nariadení EÚ, ktoré sa týka spolupráce organizácií zaoberajúcich sa ochranou spotrebiteľov. Na Slovensku je to Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Pôvodné nariadenie má 13 rokov a nestíha reagovať na nové výzvy na trhu, najmä v oblasti digitalizácie. Štátny tajomník Chovanec zdôraznil potrebu lepšej koordinácie a spolupráce týchto organizácií, lebo dochádza k prípadom, že jedna firma má rôzne podmienky v rôznych krajinách a rôznia sa aj rozhodnutia správnych orgánov, čo nie je zlučiteľné s vnútorným trhom EÚ. Podľa jeho slov bolo dôležité do nového nariadenia zahrnúť aj digitálny trh. Znamená to, aby aj národné inšpekčné orgány dokázali kontrolovať digitálny obsah a aby si spotrebitelia uvedomili rozsah práv v digitálnej ekonomike. Dodal, že vytvorenie spoločného právneho rámca je nevyhnutné ešte pred rozmachom digitálneho trhu. „Slovensko sa počas svojho predsedníctva aktívne pričinilo o to, aby nové nariadenie bolo priechodné pre všetky členské štáty EÚ," zdôraznil Rastislav Chovanec.

 
TASR, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk