05. 08. 2016

Počet investícií na Slovensku v prvom polroku prudko vzrástol

V prvom polroku 2016 sa podarilo agentúre SARIO asistovať pri 19-ich úspešných investičných projektoch, čo predstavuje nárast v porovnaní s minulým rokom o 36 percent. Realizácia týchto projektov povedie k vytvoreniu viac ako 2000 priamych nových pracovných miest, dá sa však očakávať aj vytvorenie ďalších tisícok nepriamych pracovných miest. Plánovaná celková výška investícií predstavuje 500 miliónov eur, čo predstavuje nárast v porovnaní s vlaňajškom o 188 percent.
„Je to ďalší dôkaz, že Slovensko má stabilné podnikateľské a politické prostredie. Dôležitými faktormi úspechu sú aj spoločná mena euro, správne hospodárske priority vlády a kvalifikovaná pracovná sila.  Je to výsledok dobrej práce rezortu a agentúry SARIO a súčasne výzva, aby sme dotiahli dôležité investície aj do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti,“  konštatoval minister hospodárstva Peter Žiga.  „Výsledky prvého polroka 2016 dokazujú, že Slovensko je stále atraktívne pre investorov. Potvrdzuje to aj zhruba 188-percentný nárast v objeme investícií. Nárast potvrdzuje, že naša krajina je atraktívna nielen pre nových investorov, ale aj pre etablovaných, ktorý Slovensko vnímajú ako spoľahlivého partnera,“  povedal generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.
 
Značná časť investícií smeruje do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti, vrátane  Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Nové pracovné miesta budú vznikať najmä v sektoroch: automobilový priemysel, centrá zdieľaných služieb/technologické centrá, strojárstvo či chemický priemysel.
 
Cieľ SARIO je byť modernou agentúrou, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa hospodárskeho rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne možnej miere napomáhať rozvoj slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej úrovne na Slovensku.
 
SARIO, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk