13. 07. 2016

Peter Žiga s bulharským partnerom podpísal Memorandum o plynovode Eastring

Eastring považuje slovenská strana za jeden z najvýznamnejších projektov na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti diverzifikácie prepravných trás a posilnenia energetickej bezpečnosti v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Slovenská republika  sa dlhodobo a cieľavedome usiluje o jeho efektívnu prípravu a výstavbu.
„Podpísané Memorandum je vyjadrením politickej podpory projektu na najvyššej úrovni zo strany zúčastnených hráčov. Veríme, že dnešná deklarácia je vyslaním pozitívneho politického signálu, ktorý uľahčí jeho presadenie v rámci súťaže PCI projektov  a bude dobrým argumentom pri zabezpečení spolufinancovania na európskej úrovni,“ povedal minister Peter Žiga s tým, že zároveň vyzveme aj ostatné zúčastnené krajiny na vyjadrenie rovnakej podpory na najvyššej politickej úrovni.
Eastring je spoločný projekt plynového prepojenia medzi  Rumunskom, Bulharskom, Maďarskom a Slovenskom. Ide o  obojsmerné plynové potrubie s predpokladanou kapacitou v rozsahu 20 – 40 mld. m3/ročne, v dvoch možných alternatívach: buď nové potrubie v kombinácii s maximálne možným využitím  existujúcej prepravnej infraštruktúry v Rumunsku a Bulharsku, alebo prostredníctvom úplne nového potrubia  (dlhá cesta z bodu Malkoclar do Veľkých Kapušian).
Slovenská republika dlhodobo presadzuje realizáciu projektu Eastring najmä v nadväznosti na početné výhody. Znamenal by príspevok k energetickej bezpečnosti a diverzifikácii dodávok zemného plynu do Európy, malo by ísť o nový plyn z Kaspického regiónu v kontexte Energetickej únie, poskytnutie koridoru pripraveného pre transport zemného plynu z juhovýchodnej Európy do západnej Európy a významne by prispel k integrácii plynárenských trhov. V porovnaní s ostatnými projektmi predstavuje najefektívnejšie riešenie z hľadiska hospodárnosti. Umožňuje pokračovanie využívania existujúcej rumunskej a bulharskej tranzitnej infraštruktúry a bude k dispozícii pre každého záujemcu, plne v súlade s pravidlami EÚ.
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk