17. 08. 2016

Očakávame nárast spotreby elektriny

Podľa prognóz by mohla spotreba elektriny v roku 2020 dosiahnuť úroveň 32 terawatthodín, v roku 2025 vyše 33 a v roku 2030 viac ako 35 terawatthodín elektriny. Vysoký scenár hovorí o spotrebe elektriny o štrnásť rokov až na úrovni 37 terawatthodín. V tomto roku by sme mali menej elektriny vyrobiť, ako spotrebovať. Doviezť by sa mali na Slovensko vyše tri terawatthodiny elektriny. O štyri roky sa však už očakáva, že slovenskí odberatelia spotrebujú 32 terawatthodín elektriny, pričom slovenské zdroje vyrobia 35,5 terawatthodiny.  Z pohľadu celkovej bilancie elektriny a zabezpečenia primeranej úrovne prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti regulačnej oblasti bude v najbližšom období rozhodujúce to, kedy dôjde k dobudovaniu rozostavaných dvoch blokov Atómovej elektrárne Mochovce a či aj naďalej nebudú prevádzkované flexibilné paroplynové elektrárne v Malženiciach a v Bratislave. Dôležitá skutočnosť bude aj trvalé odstavenie dvoch tepelných blokov v Elektrárni Nováky B bloky č. 3 a č. 4 a v Elektrárni Vojany bloky č. 1 a č. 2. Ministerstvo upozorňuje, že už v tomto roku je regulačná oblasť Slovenskej republiky prevádzkovaná bez 1 100 megawattov inštalovaného výkonu flexibilných fosílnych zdrojov elektriny. Ak by sa rozhodlo aj o neprevádzkovaní v súčasnosti ekonomicky analyzovaných blokov č. 5 a č. 6 v Elektrárni Vojany, išlo by už o odstavenie fosílnych elektrární s výkonom približne 1 320 megawattov.  Ak sa rozhodne o odstavení takto vysoko flexibilných energetických zdrojov, bude potrebná náhrada taktiež technológiou výrobného zariadenia, ktoré dokáže flexibilne meniť hodnotu dodávaného výkonu podľa potrieb sústavy. Vzhľadom na pretrvávajúce riziká zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrickej siete z pohľadu krytia špičkového dopytu a riešenia výpadkov a vzhľadom na ďalšie avizované odstavovanie respektíve neprevádzkovanie flexibilných zdrojov je potrebná koordinovaná spolupráca a prijatie adekvátnych riešení čo najskôr. Dobudovanie tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce pritom neznamená adekvátnu náhradu za odstavené regulovateľné elektrárne.
SITA, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk