06. 11. 2017

Obehová ekonomika v automobilovom priemysle

Medzinárodný workshop o obehovej ekonomike v automobilovom priemysle", zorganizovali rezorty životného prostredia a hospodárstva Slovenskej republiky a Priemyselný rozvoj Organizácie Spojených národov Organizácie (UNIDO). Nosnou témou bolo uľahčenie prechodu na obehové hospodárstvo  v rámci automobilového priemyslu a vymedzenie konkurencieschopnosti prostredníctvom obehového hospodárstva. Účastníkom workshopu sa za rezort hospodárstva prihovoril štátny tajomník Rastislav Chovanec.

Hlavným zameraním konferencie bola oblasť inovácií, ktoré podporujú prechod  na obehové hospodárstvo v hodnotových reťazcoch automobilového priemyslu s cieľom vytvoriť platformu na výmenu iniciatív, najlepších postupov a vytvorenia nových partnerstiev medzi podnikmi zo Slovenska a iných európskych krajín. Spojenie vedúcich predstaviteľov vlády a Európskej únie, popredných medzinárodných automobilových podnikov, zástupcov finančných inštitúcií, inovatívnych popredných firiem a odborníkov z okruhu ekonomiky poskytlo príležitosť napísať cestu k podpore cyklických ekonomických postupov v automobilovom priemysle v rámci Agendy trvalo udržateľného rozvoja z roku 2030.

„Obehové hospodárstvo nie je len problematika záverečnej fázy životnosti výrobku a nakladania s odpadmi, ale sústredí sa na všetky faktory v každom štádiu životnosti výrobku – energetickú efektívnosť výroby, predchádzanie vzniku odpadov už počas výroby, možnosti recyklácie a opätovného využitia výrobku alebo jeho jednotlivých častí či predlžovanie jeho životnosti,“ uviedol vo svojom príhovore štátny tajomník Rastislav Chovanec. 

Prijatie princípov obehového hospodárstva je jedným z kľúčov konkurencieschopnosti v automobilovom priemysle pre našu krajinu ako  kľúčového hráča v tomto sektore. Slovenský automobilový priemysel veľkú perspektívu vzhľadom na už existujúce zázemie líderských automobiliek, ktoré plne podporujú výrobu nových elektrických modelov. To svedčí o tom, že obehové hospodárstvo môže  –v súvislosti s dominantným automobilovým priemyslom - aj pre Slovensko priniesť významné benefity a príležitosti. Obehová ekonomika sa na Slovensku prebúdza a ako ekonomický model vytvára priestor pre pracovné príležitosti, inovácie a skutočne udržateľný rast

S viac ako 160 členmi a zainteresovanými stranami automobilového priemyslu z viac ako dvadsiatich krajín workshop upozornil na inovácie v automobilovom priemysle smerom k obehovému hospodárstvu a poskytol všetkým účastníkom priestor na konštruktívny dialóg a networking.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk