21. 02. 2018

Obchodná dohoda s Kanadou bude pre EÚ a slovenskú ekonomiku prínosom

Vláda odsúhlasila uzavretie obchodnej zmluvy CETA s Kanadou. Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi bude musieť ešte schváliť parlament. Dohoda prinesie liberalizáciu obchodu medzi úniou a Kanadou.

Cieľom obchodnej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi je vzájomná liberalizácia obchodu s tovarom a službami, ako aj prijatie pravidiel pre otázky týkajúce sa vzájomného obchodu v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). „Všetky obavy, ktoré by mohli vznikať v súvislosti s touto dohodou, si myslím, že sú už odstránené. Pretože táto dohoda sa netýka ani poľnohospodárstva, ani životného prostredia, ani ochrany spotrebiteľov. Týka sa čisto obchodných vzťahov, ktoré sa zlepšia,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Pre Slovensko ako otvorenú ekonomiku to bude určite znamenať nárast obchodu s Kanadou, pretože napríklad v segmente automobilov sa odstránia všetky clá a bariéry, ktoré doteraz fungovali, vysvetlil minister. Keďže ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi, schváliť ju bude musieť aj parlament.

Dohoda prináša uľahčenie obchodovania s tovarom a službami, odstránenie ciel a obchodných bariér. Podľa MH SR ide o zatiaľ najambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, ktorú EÚ dosiahla s dôležitým partnerom G7. Dohodu CETA podpísali zástupcovia Európskej únie a predseda kanadskej vlády Justin Trudeau ešte 30. októbra 2016, počas slovenského Predsedníctva v Rade EÚ. Európsky parlament ju schválil 15. februára 2017 a od 21. septembra 2017 sa začala predbežne uplatňovať. Nasleduje však ešte ratifikácia členskými štátmi, ktorá je potrebná na definitívne nadobudnutie platnosti dohody.

Rezort hospodárstva odhaduje, že dohoda CETA bude mať vplyv na slovenskú ekonomiku v priemere na úrovni 0,013 % HDP. Zároveň ministerstvo vplyv dohody na tvorbu pracovných miest na Slovensku predpokladá na úrovni 0,012 % celkovej zamestnanosti. Prijatie dohody CETA bude mať pozitívny efekt na čistú zahraničnoobchodnú výmenu medzi Slovenskou republikou a Kanadou, a to najmä vďaka očakávaným pozitívnym efektom v automobilovom priemysle. Odstránenie tarifných prekážok by malo viesť k zvýšeniu vývozu do Kanady v priemere o 8 %, v prípade vysokej reakcie na pokles cien až o 18 %.

 

Odbor komunikácie MH SR, SITA, TASR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk