12. 07. 2016

Neformálne zasadnutie ministrov EÚ pre energetiku a zmenu klímy

Spoločné zasadnutie ministrov EÚ pre energetiku a zmenu klímy sa venuje otázkam, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie klimaticko-energetických cieľov Európskej únie. Delegácie členských štátov EÚ, zástupcov inštitúcií EÚa ďalších pozvaných hostí diskutujú o nástrojoch na dosiahnutie týchto cieľov. Zameriavajú sa najmä na udržateľné financovanie prechodu k nízko-uhlíkovému hospodárstvu a systém riadenia Energetickej únie, ktorého cieľom je dosiahnuť posilnenie spolupráce pri vytváraní energetickej a klimatickej politiky členských štátov a zníženie administratívnej záťaže. Rokovanie vedú minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister životného prostredia SR László Sólymos. Na diskusii sa zúčastňuje aj podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.
 
Rokovania ministrov pre energetiku budú pokračovať dvomi diskusnými panelmi v stredu 13. júla. Prvou témou budú ceny energie a náklady na energiu v Európe. Delegáti sa budú zaoberať vplyvom cien energie na konkurencieschopnosť EÚ a spôsobmi, ako  zabezpečiť prechod k nízko-uhlíkovej ekonomike nákladovo-efektívnym spôsobom. Počas diskusie budú mať možnosť vyjadriť sa k téme aj zástupcovia európskych priemyselných asociácií.
Na túto časť neformálnej Rady ministrov pre energetiku bude nadväzovať panel o stratégii využitia skvapalneného plynu (LNG) a podzemných zásobníkov zemného plynu a ich príspevku k zaisteniu energetickej bezpečnosti EÚ.  Na rokovaní vystúpi podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, predseda výboru pre priemysel, výskum a energetiku Európskeho parlamentu Jerzy Buzek a špeciálny hosť neformálnej Rady Amos J. Hochstein, zvláštny vyslanec a koordinátor pre medzinárodné energetické záležitosti ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.
 
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk