15. 02. 2017

Minister Peter Žiga sa stretol so zástupcami francúzskych firiem pôsobiacich na Slovensku

Minister hospodárstva Peter Žiga sa v stredu stretol s predstaviteľmi francúzskych spoločností pôsobiacich na Slovensku. Neformálna diskusia v otvorenej a priateľskej atmosfére mala za cieľ ešte viac zlepšiť veľmi dobré bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami a podporiť obchodnú spoluprácu.

 

Šéf rezortu hospodárstva v rámci diskusie vyzdvihol fakt, že rok 2016 bol z hľadiska investícií pre Slovenskú republiku mimoriadne úspešný. Z pohľadu počtu projektov i nových pracovných miest sme dosiahli najlepšie výsledky za posledných päť rokov. „Slovensku sa vlani nielen podarilo prilákať viacero nových významných investorov, ale aj mnohé už etablované spoločnosti rozširovali existujúcu výrobu,“ povedal Peter Žiga. Pripomenul, že príchod štvrtého člena do slovenskej automobilovej rodiny JAGUAR LAND ROVER nielen prinesie ďalších približne 2800 pracovných miest, ale ešte viac upevní pozíciu Slovenska ako lídra na svetovom automobilovom trhu. „Aj tento rok by sme chceli pokračovať v tejto línii – zamerať sa najmä na investície s vyššou pridanou hodnotou a najmä do regiónov, ktoré potrebujú viac pracovných príležitostí. Preto sa budeme týchto investorov snažiť smerovať primárne do regiónov stredného a východného Slovenska. Pre spoločnosti, ktoré sa rozhodnú investovať v najmenej rozvinutých okresoch, budú platiť na získanie investičnej pomoci zvýhodnené podmienky,“ informoval minister.

 

Francúzskych partnerov minister Žiga ubezpečil, že v tomto roku prijmeme ďalšie opatrenia na znižovanie byrokracie a zlepšenie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva preto zriadilo Medzirezortnú pracovnú skupinu na najvyššej úrovni pre Doing Business, ktorej náplňou je identifikovanie kritických miest SR vo všetkých sledovaných indikátoroch, ktoré Svetová banka hodnotí v rámci rebríčka DB a odstránenie týchto nedostatkov prostredníctvom prijatia opatrení vhodných na tento účel. „Výsledkom činnosti medzirezortnej skupiny a jej pracovných skupín bude materiál „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia“ s opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý bude do júla 2017 predložený na rokovanie vlády,“ dodal minister Peter Žiga.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk