20. 03. 2017

Minister P. Žiga s podpredsedom EK M. Šefčovičom o energetickom balíčku

Energetický balíček „Čistá energia pre všetkých Európanov“ zverejnený koncom novembra 2016 bol témou dnešného rokovania ministra hospodárstva Petra Žigu s podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu Marošom Šefčovičom za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Najvýznamnejšia súčasť tohto balíčka, o ktorej diskutovali, bol systém riadenia energetickej únie. Podľa ministra Žigu bude pri balíčku potrebné zabezpečiť synergiu medzi čiastkovými politikami, presadzovanie princípov suverenity pri energetickom mixe, nákladovú efektívnosť, zachovanie konkurencieschopnosti a energetickej bezpečnosti. 

Riadenie predstavuje komplexný systém, ktorý pokrýva všetkých päť rozmerov energetickej únie. Má zjednocovať mechanizmus plánovania a monitoringu v rámci EÚ. Kľúčový nástroj systému riadenia je povinnosť členských štátov predkladať integrované národné plány pre energetiku a zmenu klímy. Minister hospodárstva Peter Žiga informoval  podpredsedu EK Maroša Šefčoviča o stave príprav tohto dokumentu v podmienkach Slovenskej republiky.
 
„Zverejnený balíček obsahuje ambiciózne legislatívne návrhy. Z nášho pohľadu bude potrebné zabezpečiť synergiu medzi čiastkovými politikami, presadzovanie princípov suverenity pri energetickom mixe, nákladovú efektívnosť, zachovanie konkurencieschopnosti a energetickej bezpečnosti. To si však bude vyžadovať primeraný čas na politickú diskusiu v Rade EÚ,“  konštatoval minister Žiga. Pri jednotlivých návrhoch bude potrebné brať do úvahy ich dosahy na ceny energie, konkurencieschopnosť a tvorbu nových pracovných miest, pričom bude potrebné zohľadniť rozpočtové obmedzenia jednotlivých členských štátov EÚ. Šéf rezortu hospodárstva zdôraznil, že dôležité bude nastaviť princípy integrovaných národných plánov pre energetiku a zmenu klímy ako kľúčového nástroja systému riadenia. Ako problematické vníma sankcionovanie členských krajín, ktoré by mali povinne prispievať do tejto platformy v prípade neplnenia cieľov. Vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom energie minister vyjadril potrebu zachovania nezáväznosti cieľov na národnej úrovni tak, ako bolo dohodnuté v  záveroch Európskej Rady z októbra 2014. Zároveň dodal, že Slovensko požaduje dostatočnú flexibilitu v opatreniach pri energetickej efektívnosti , aj pri iných legislatívnych návrhoch.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič ocenil začaté práce a zriadenie komunikačnej platformy v podmienkach SR. Cieľom EK je podľa neho viesť v tomto období diskusiu s členskými krajinami tak, aby sa celý proces prípravy plánov zreálnil a aby sa objasnili kľúčové aspekty dokumentu. „Európska komisia bude nápomocná vo fáze príprav prvých plánov formou technických konzultácií, pri definovaní finančnej pomoci pri formovaní samotných integrovaných klimaticko-energetických plánov  v rámci podporných služieb pre systémové reformy,“ povedal Maroš Šefčovič a dodal, že EK je otvorená pre ďalšie konzultácie ku všetkým otvoreným otázkam.

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk