24. 03. 2017

Minister P. Žiga s eurokomisárom M.A. Cañetem o novom energetickom balíčku EÚ

Minister hospodárstva Peter Žiga vo štvrtok v Bratislave rokoval s eurokomisárom zodpovedným za oblasť energetiky a zmeny klímy Miguelom Ariasom Cañetem o témach, ktoré vyplynuli z nedávno zverejneného balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov”. Stretli sa na okraj medzinárodnej konferencie asociácie plynárenských spoločností Eurogas, ktorá sa venovala úlohe zemného plynu z hľadiska dizajnu energetického trhu a príspevku plynu k energetickej efektívnosti a dekarbonizácii.

Rokovanie ministra Petra Žigu s eurokomisárom M.A. Caetem sa zameriavalo na témy riadenie energetickej únie, nový dizajn trhu s elektrinou a podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Minister Žiga pripomenul úspechy, ktoré Slovensko dosiahlo v energetike počas predsedníctva v Rade EÚ. Spomenul dôležitosť vlastnej voľby energetického mixu jednotlivých krajín EÚ i zabezpečenie ich konkurencieschopnosti. Energetický balíček obsahuje podľa neho ambiciózne legislatívne návrhy. „Kľúčová bude úloha dosiahnuť synergiu medzi čiastkovými politikami a brať do úvahy princíp suverenity pri energetickom mixe, nákladovú efektívnosť, zachovanie konkurencieschopnosti a energetickej bezpečnosti. Bude nevyhnutné brať do úvahy ich dosahy na ceny energie, konkurencieschopnosť a tvorbu nových pracovných miest,“ pripomenul Peter Žiga.

Eurokomisár Cañete sa zaujímal o vývoj v oblasti transponovania predpisov EÚ do slovenskej energetickej legislatívy aj z pohľadu zmien a úprav v oblasti regulácie sieťových odvetví. Partneri okrem toho prediskutovali otázky týkajúce sa nových legislatívnych návrhov v oblasti riadenia energetickej únie, problematiky plnenia  klimaticko - energetických cieľov a aktuálny vývoj v tejto oblasti. Dôraz kládli na tvorbu a zabezpečenie plnenia národných plánov v jednotlivých segmentoch. Rokovanie sa venovalo aj legislatívnym návrhom v oblasti dizajnu trhu, nasadzovaniu obnoviteľných zdrojov energie a problematike zlepšovania infraštruktúry vrátane opatrení v oblasti kruhových tokov.

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk