30. 10. 2017

Minister hospodárstva Peter Žiga a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák podpísali spoločné Memorandum o porozumení a spolupráci

Podpis memoranda sa uskutočnil na pôde univerzity, kde sa minister neskôr prihovoril vedeniu a najmä študentom. Vyzdvihol kvalitu školy a význam budúcej spolupráce s rezortom hospodárstva. Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti je jej základným kameňom. Dokument vytvára priestor na rozvoj rôznych projektov a zapájanie zamestnancov i študentov univerzity do procesov ministerstva a zároveň si vzájomne odovzdávať skúsenosti. 

Prednáška a diskusia so študentami sa niesla v duchu potreby kvalitného vzdelania, ktoré sa na všetkých svojich úrovniach sa stáva kľúčom k úspechu a konkurencieschopnosti krajiny.  „Aj Slovensko už začína pociťovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Už v súčasnosti sa počas rokovaní s investormi často rozprávame o ich problémoch nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Musíme si uvedomiť, že podnikatelia a spoločnosti vytvárajú pracovné miesta, výrobky alebo služby a teda produkujú bohatstvo pre Slovensko. Vzdelávanie a školstvo musí byť teda prioritou každej vlády na Slovensku,“ zdôraznil.

Minister študentom predstavil vízie a ciele rezortu hospodárstva, do ktorých by sa v budúcnosti študenti mohli zapojiť. Jedným z nich je zabezpečenie cieľavedomého a kontinuálneho hospordárskeho rastu.  Predstavil študentom aktivity, ktoré sa sústredia na zlepšovanie podnikateľského prostredia, ale aj nový zákon o investičnej pomoci, ktorej je rezort gestorom. Ďalšimi témami boli energetika ako pilier fungovania hospodárstva a priemysel na Slovensku, ktorého najvýznamnejším odvetvím je práve automobilový priemysel. „Slovenská republika si vybudovala významné postavenie vďaka rozmachu priemyslu, našou ambíciou však nie je len byť tzv. „montážnou dielňou EÚ“, ale aby sme sa stali výrobcami, ktorí podporujú inovácie a aktívne sa zapájali do inteligentného priemyslu,“ pripomenul šéf rezortu na margo aktuálnej štvrtej priemyselnej revolúcie. Diskusiu zakončil témou podpory inovácií a smart cities, ktoré sú určite zaujímavé hlavne pre budúcich start-upistov.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk