04. 08. 2016

MH vlani neevidovalo žiadne problémy s dodávkami plynu

Za jediné narušenie pokoja vlani v plynárenskom odvetví možno považovať len komplikované vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Väčšiemu problému s dodávkami plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej do západnej Európy nakoniec zabránil s prispením Európskej komisie tzv. zimný balíček. V ňom boli stanovené základné podmienky dodávky plynu pre Ukrajinu, ktoré do značnej miery znamenali aj stabilitu pre plyn prepravovaný do ďalších krajín.
Vzťahy však aj naďalej zostávajú komplikované. Európska komisia sa na základe doterajších výsledkov bude snažiť aj pre ďalšie obdobie dohodnúť s Ruskou federáciou a Ukrajinou bezpečné dodávky plynu pre Ukrajinu a jeho tranzit cez ukrajinské územie pre odberateľov v krajinách Európskej únie, píše sa v správe.   
Spotreba zemného plynu na Slovensku dosiahla v minulom roku takmer 4,8 miliardy metrov kubických plynu. Na celkovú spotrebu plynu mal vplyv najmä charakter zimy, ktorá sa zaradila medzi doteraz najteplejšie. Do budúcnosti možno očakávať stagnáciu spotreby plynu. Zhruba 98 % domácej spotreby plynu tvorí import. Domáca ťažba zemného plynu vlani dosiahla 86 miliónov metrov kubických.
SITA, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk