21. 07. 2016

Atašé trip ukázal predstaviteľom Únie konkurencieschopné Slovensko

Išlo o návštevu zástupcov všetkých členských štátov EÚ, ktorí sú v Bruseli delegovaní za svoju krajinu a pokrývajú agendu priemyselnej politiky, vnútorného trhu a konkurencieschopnosti. Počas takýchto neformálnych návštev sa hostiteľská krajina snaží prezentovať to najlepšie, čo danú krajinu reprezentuje – kultúru, konkrétne mesto, tradície, jedlá, ale aj priemysel či inovatívne firmy. Súčasťou programu bola návšteva Vedeckého parku Univerzity Komenského, kde mali možnosť oboznámiť sa s víziou a zámermi parku a osobne si pozrieť vybrané laboratóriá a inovatívne spoločnosti, ktoré priestory a možnosti vedeckého parku využívajú. Vzhľadom na to, že, hostia vysoko pozitívne hodnotili návštevy podnikov Slovnaft a.s. a Volkswagen Slovakia. Ich zástupcovia mali možnosť prezentovať výzvy a opatrenia, ktoré by im vedeli pomôcť lepšie obstáť v konkurenčnom európskom prostredí. Dvojdňová návšteva poskytla priestor aj na prehliadku mesta Bratislava a návštevu galérie Danubiana, ktorá je unikátna svojou výstavou diel moderného umenia.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk