28. 03. 2017

Ako rásť pomocou moderných technológií?

Záujemcovia o podnikanie, ktorí chcú využiť príležitosti internetu a online priestoru na naštartovanie svojho vlastného podnikania, sa 27. marca 2017 stretli na pôde Slovak Business Agency v Bratislave na podujatí Innovation Day. Otvoril ho štátny tajomník Rastislav Chovanec, ktorý predstavil pripravovaný Akčný plán inteligentného priemyslu a dokument podpory zavádzania inteligentných riešení v slovenských mestách. Zároveň upozornil na fakt, že spoločnosti, ktoré neinovujú, na trhu nevydržia dlhšie ako tri roky. Vyzval všetkých prítomných, aby sa nebáli zavádzania elektronických nástrojov, ktoré im výrazne zvýšia šancu presadiť sa na trhu.

V rámci panelovej diskusie na tému Budúcnosť inovatívnych a inteligentných miest na Slovensku generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová informovala o podpore zavádzania inteligentných riešení v slovenských mestách vrátane možností ich financovania. Poukázala tiež na ďalšie aktivity rezortu v oblasti Smart Cities. Na diskusii sa zúčastnili aj zástupkyňa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predstavitelia spoločností MasterCard, Online Toro a Uber.

Podujatie pripravil inštitút Európskeho partnerstva pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s SBA a Americkou obchodnou komorou na Slovensku.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk