18. 06. 2018

Japonská Minebea otvorila v Košiciach svoj najmodernejší európsky závod

Ide o závod s produkciou výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, významom vysoko presahuje regionálny charakter, zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Táto investícia je v súlade s novým zákonom o investičnej regionálnej pomoci a prispeje k znižovaniu regionálnych rozdielov. V lokalite priemyselného parku, kde sídli spoločnosť Minebea, ale aj ďalšie zahraničné spoločnosti, chce štát vyriešiť dopravnú infraštruktúru.

Čítať viac
14. 06. 2018

Premiér a minister hospodárstva navštívili spoločnosť Volkswagen Slovakia

Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini spolu s ministrami vlády – ministrom financií Petrom Kažimírom, ministrom hospodárstva Petrom Žigom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom a predstaviteľmi samosprávy – predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom, primátorom hlavného mesta Bratislavy Ivom Nesrovnalom a starostom mestskej časti Devínska Nová Ves Milanom Jamborom navštívili vo štvrtok spoločnosť Volkswagen Slovakia. Na pracovnom stretnutí rokovali najmä o rozvoji infraštruktúry a situácii na slovenskom pracovnom trhu.

Čítať viac
14. 06. 2018

Ministerstvo hospodárstva podpísalo dobrovoľné dohody o úsporách energie s významnými priemyselnými spoločnosťami

Slovensko spravilo ďalší významný krok z hľadiska energetickej efektívnosti. Zástupcovia 12-tich spoločností podpísali s Ministerstvom hospodárstva SR dobrovoľné dohody, ktoré môžu priniesť úsporu až 20 % na celkovej konečnej energetickej spotrebe Slovenska. Rezort hospodárstva tak naštartoval aktívny dialóg s významnými hráčmi v oblasti priemyslu. Hoci Slovensko v posledných rokoch už dosiahlo významné úspory, stále patrí k energeticky najnáročnejším krajinám EÚ.

Čítať viac
07. 06. 2018

Zavádzanie Smart City riešení do miest je postupný (r)evolučný proces

Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Ministerstvo hospodárstva SR vníma koncept Smart City ako príležitosť a výzvu pre slovenské malé a stredné podniky, ale aj startupy, ktoré budú môcť svoje inovatívne riešenia aplikovať v mestách a tak zvyšovať kvalitu života ich obyvateľov. Rezort k problematike pripravil informačnú brožúru a vyhlásil aj výzvu na podporu pilotného testovania inovatívnych riešení.

Čítať viac
06. 06. 2018

Téma Smart Cities dominovala aj v poľských Katowiciach

Ako vytvoriť moderné a inkluzívne mestské prostredie v spolupráci s Európskou investičnou bankou – aj to bola téma medzinárodnej konferencie Upgrade Your City, ktorú hostili poľské Katowice. Zástupcovia krajín strednej Európy a južného Balkánu prezentovali svoje skúsenosti a know-how v oblasti Smart Cities.

Čítať viac
05. 06. 2018

Inovácie poskytujú nový priestor pre spoluprácu medzi Slovenskom a Srbskom

Možnosti nových podnikateľských aktivít a téma inovácií dominovali dvojdňovému rokovaniu Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Srbskom v Bratislave. Počas zasadnutia komisie bolo podpísané Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti inovácií medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Inovačným fondom Srbska. Minister hospodárstva Peter Žiga si myslí, že stále existuje potenciál pre ďalší rast vzájomného obchodu a investičných možností medzi SR a Srbskom.

Čítať viac
04. 06. 2018

Slovensko a Česko chcú naďalej využívať jadrovú energiu

Jadrová energia zostáva predmetom záujmu Slovenskej a Českej republiky. Predstavitelia oboch krajín to potvrdili počas 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré sa koná v Bratislave. Ide o jedno z najprestížnejších politicko-odborných fór zameraných na jadrovú energetiku.

Čítať viac
04. 06. 2018

Slovensko bude v budúcom roku predsedať ministerskej rade OECD

Predstavitelia členských krajín OECD rozhodli na ministerskom zasadnutí v Paríži, že Slovensko bude na budúci rok viesť zoskupenie 37 ekonomicky najrozvinutejších a najsilnejších krajín sveta. Predsedať ministerskej rade OECD je podľa šéfa rezortu hospodárstva Petra Žigu česť pre každú krajinu a uznanie na medzinárodnej úrovni. Slovensko si získalo rešpekt a dostaneme príležitosť otvoriť dôležité ekonomické témy, zdôraznil minister Žiga.

Čítať viac
28. 05. 2018

Minister hospodárstva navštívil najvýznamnejšie ekonomické podujatie v Rusku

Slovenská delegácia pod vedením ministra hospodárstva Peter Žigu navštívila dvojdňové Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, ktoré často označujú ako takzvaný ruský Davos. V poradí 19. ročníku výstavy v dňoch 24.-25.6. dominovali otázky medzinárodnej spolupráce, investície a inovácie, ale predovšetkým tradične oblasť energetiky.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk