Zoznamy

Zoznam subjektov, ktorým bolo schválené poskytnutie investičnej pomoci alebo investičných stimulov

Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané podľa § 13 zákona o investičnej pomoci:

 

Rozhodnutia o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané podľa § 15b zákona o investičnej pomoci:

 • Rozhodnutie č. 6/2016 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
 • Rozhodnutie č. 8/2016 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Johnson Controls Lučenec, s.r.o.
 • Rozhodnutie č. 31/2016 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Continental Matador Rubber, s.r.o.
 • Rozhodnutie č. 13/2017 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Schindler Dunajská Streda a. s.
 • Rozhodnutie č. 17/2017 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Brose Prievidza, spol. s r.o.

 

Rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané podľa § 15b alebo § 16 zákona o investičnej pomoci:

 • Rozhodnutie č. 7/2016 o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o.
 • Rozhodnutie č. 15/2016 o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre ICU Medical Slovakia s.r.o.
 • Rozhodnutie č. 25/2016 o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o.
 • Rozhodnutie č. 27/2016 o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre RKN Global Europe s. r. o.
 • Rozhodnutie č. 30/2016 o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre GEVORKYAN, s.r.o.
 • Rozhodnutie č. 24/2017 o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre LEONI Slovakia, spol. s r. o.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk