Zoznamy

Zoznam subjektov, ktorým bolo schválené poskytnutie investičnej pomoci

Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané podľa § 13 zákona o investičnej pomoci:

 

Rozhodnutia o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané podľa § 15b zákona o investičnej pomoci:

  • Rozhodnutie č. 6/2016 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
  • Rozhodnutie č. 8/2016 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Johnson Controls Lučenec, s.r.o.
  • Rozhodnutie č. 31/2016 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Continental Matador Rubber, s.r.o.
  • Rozhodnutie č. 13/2017 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Schindler Dunajská Streda a. s.
  • Rozhodnutie č. 17/2017 o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre Brose Prievidza, spol. s r.o.

 

Rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané podľa § 15b alebo § 16 zákona o investičnej pomoci:

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk