Dokumenty na stiahnutie

Podklady k podaniu investičného zámeru podľa § 9 zákona o investičnej pomoci

 

Podklady k podaniu žiadosti o investičnú pomoc podľa § 12 zákona o investičnej pomoci

 

Podklady k podaniu investičných správ podľa § 15 ods. 10 zákona o investičnej pomoci

 

Povinný dizajn informačnej tabule podľa § 15 ods. 11 zákona o investičnej pomoci

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk