Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Termín zverejnenia PI:    do 23.3.2018

Kontakt:        luboslava.minková@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/66

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018

Termín zverejnenia PI:    do 3.4.2018

Kontakt:        zuzana.foldesova@health.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/67

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.

Termín zverejnenia PI:    do 20.3.2018

Kontakt:        julia.chorvatova@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/64

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín zverejnenia PI:    do 21.3.2018

Kontakt:        daniela.certikova@enviro.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/59

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších prepisov

Termín zverejnenia PI:    do 21.3.2018

Kontakt:    buspravo@mindop.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/61

------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezídium policajného zboru SR zaslalo informáciu o pripravovanom zákone, resp. informáciu o konzultáciách k materiálu „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).“

Konzultácie potrvajú do 11. apríla 2018. Viac informácií je možné získať na požiadanie
V prípade Vášho záujmu zapojenia sa do konzultácií prosím kontaktujte priamo predkladateľa:rudolf.hlavaty@minv.sk.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk