Dokumenty

V tejto sekcii nájdete na jednom mieste všetky potrebné súbory a dokumenty týkajúce sa procesu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

 

  • Úplné znenie Jednotnej metodiky:

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

  • Doložka vybraných vplyvov a analýzy vplyvov:

Doložka vybraných vplyvov

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Analýza sociálnych vplyvov 

Analýza vplyvov na životné prostredie 

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana

  • Zoznam legislatívnych úloh a zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia

Zoznam legislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu

  • Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách a formulár na zaradenie do zoznamu

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie

  • Ostatné

Kalkulačka nákladov regulácie

Uznesenie vlády SR č. 24/2015, ktorým nadobudla účinnosť Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov 1. októbra 2015

Uznesenie vlády č. 76 z 24. februára 2016, ktorým nadobudla účinnosť aktuálna Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov 1. apríla 2016

Vzor riadneho predbežného stanoviska s tabuľkou predpokladaných vplyvov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk