Spotrebiteľské združenia

Európska poradná skupina spotrebiteľov (ECCG):

Európska poradná skupina spotrebiteľov (ECCG)

Výzva na nominovanie kandidátov do Európskej poradnej skupiny spotrebiteľov (ECCG)

Dôležité linky Európskej komisie:

Granty pre spotrebiteľské organizácie http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html

Finančné prostriedky pre združenia

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk