Dotazník prekážok obchodu

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo dotazník prekážok obchodu zameraný na export, import a investície. Cieľom je získavať priebežné informácie o aktuálnych prekážkach, s ktorými sa stretávajú slovenské podnikateľské subjekty na trhoch tretích krajín (mimo EÚ).

Vaše skúsenosti a podnety budú slúžiť pre presadzovanie záujmov SR na zasadnutiach poradného výboru pre prístup na trh (MAAC) a pracovných skupín pre prístup na trh, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia MH SR.

Dotazník na stiahnutie tu (DOC):

Kontaktné údaje:

Ministerstvo hospodárstva SR

odbor obchodnej politiky

Mierová 19

827 15 Bratislava

Fax: 00421 2 4854 3116

Ing. Martin Hlaváčik

e-mail: hlavacik@mhsr.sk

tel: 00421/2/4854 5026

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk