Európska komisia skúma účinnosť ochranných opatrení v obchode s tretími krajinami

Európska komisia pripravuje hodnotenie účinnosti opatrení, ktoré využíva v rámci spoločnej obchodnej politiky na ochranu európskych podnikateľských subjektov voči neférovým praktikám v obchode zo strany tretích krajín. Ide najmä o opatrenia na ochranu pred dumpingovými dovozmi, subvencovanými dovozmi a nadmernými dovozmi. Prehľad používaných opatrení je možné nájsť na stránke www.ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence . Cieľom hodnotenia je zistiť, ako tieto opatrenia spĺňajú záujmy podnikateľských subjektov v EÚ a ako prispievajú k ich hospodárskemu rastu.

Pre účely hodnotenia Európska komisia pripravila on-line prieskum určený pre výrobcov, dovozcov a spotrebiteľov tovaru, ktorý je predmetom týchto opatrení. Do prieskumu je možné zapojiť sa do 31.7.2011 na internetovej stránke

www.bkp-development.com/index.php?option=com_bfsurvey_pro&view=sayg&catid=58&Itemid=87&lang=en

Zdroj: MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk