Európska komisia otvorila verejné konzultácie o priznaní štatútu trhovej ekonomiky Číne

V súvislosti s prešetrovaním dumpingových dovozov z Číny využíva v súčasnosti Európska únia alternatívne postupy pri zisťovaní výšky dumpingu, ktoré umožňujú odstrániť vplyv domácich cien deformovaných v dôsledku vládnej politiky. Koná tak na základe výnimky, ktorá je súčasťou balíka záväzkov a ústupkov Číny pri jej vstupe do Svetovej obchodnej organizácie. Platnosť tejto výnimky uplynie v decembri 2016.

 

Výklad prístupových dokumentov Číny, ako aj názory na povinnosť Európskej únie ustúpiť od používania alternatívnych postupov sa však rôznia. V tejto súvislosti Európska komisia zvažuje, ako by mala Európska únia postupovať v otázke priznania štatútu trhovej ekonomiky Číne. Rozhodnutie Európskej komisie o obsahu návrhu, ktorý predloží členským štátom, bude založené na hĺbkovom posúdení vplyvov. Súčasťou posúdenia vplyvov sú aj verejné konzultácie, ktoré Európska komisia otvorila 10. februára 2016 a potrvajú do 20. apríla 2016. Európska komisia zároveň organizuje konferenciu so zainteresovanými stranami, ktorá sa uskutoční 17. marca 2016. 

 

Zainteresované subjekty sa môžu zapojiť do konzultácií TU.

Zainteresované subjekty sa môžu na konferenciu prihlásiť TU.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk