Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Multimediálnagaléria (603)

2013 - december (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 20

Podnikateľkou Slovenska sa pre rok 2013 stala Ivanna Čandová so spoločnosťou Glandula Mystery. Jej firma sa zaoberá výrobou slovenského výživového doplnku Olejovita určeného na pomoc a liečbu pri ochoreniach štítnej žľazy a metabolizmu. Na slávnostnom odovzdávaní cien organizovanom Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorej jedným zo zakladateľov je aj MH SR, sa zúčastnili aj manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová a minister hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

13.12.2013 Rokovanie Rady ministrov pre energetiku v Bruseli (videí alebo fotografií: 1)
V Bruseli dnes zasadala Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE), časť pre energetiku. Delegáciu Slovenskej republiky viedol minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

13.12.2013 Stretnutie exportérov (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes stretol s najväčšími exportérmi na Slovensku. Cieľom podujatia, ktoré zorganizovalo MH SR spolu s MZV a EZ SR, bolo oboznámenie sa so situáciou v exportných podnikoch a priblíženie možností na podporu slovenského exportu.

10.12.2013 Rozvoj spolupráce so Srbskom. (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes prijal nového veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku Šani Dermaku. Obaja predstavitelia konštatovali, že bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom vykazujú v ostatnom období dynamický rozvoj a zároveň potvrdili vzájomnú podporu pri rozvoji ekonomickej spolupráce.

06.12.2013 T. Malatinský vystúpil na ministerskej konferencii WTO (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (5.12.2013) vystúpil na plenárnom zasadnutí ministrov počas 9. Ministerskej konferencie WTO v indonézskom Bali. Na konferencii WTO ministri diskutujú o Dohode o uľahčovaní obchodu (Trade Facilitation Agreement - TFA). Jej cieľom je zjednodušiť a zefektívniť realizáciu medzinárodného obchodu najmä s menej rozvinutými krajinami. Rokovania o TFA sa sústreďujú na vyjasnenie a zlepšenie niektorých aspektov ako napríklad clá v obchode, sloboda tranzitu či pravidiel o pôvode tovaru.

V Indonézskom Denpasare sa uskutočnilo 3. zasadnutie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou. Cieľom bolo zhodnotenie obchodno-ekonomická spolupráce medzi Slovenskom a Indonéziou ako aj hľadanie nových možností spolupráce.

03.12.2013 V indonézskom Bali sa začala ministerská konferencia WTO (videí alebo fotografií: 1)
V odpoludňajších hodinách ( 3. 12. 2013) indonézsky prezident slávnostne otvoril 9. Ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Ministri 159 členských krajín budú hľadať konsenzus, aby sa dohodli na zatiaľ najambicióznejšom balíčku pravidiel svetového obchodu od r. 2001

2013 - november (10)

Počet videí alebo fotografií spolu: 29

06.12.2013 Brusel - zasadnutíe pracovnej skupiny EK pre oceliarstvo (videí alebo fotografií: 1)
Nový Akčný plán Európskej komisie (EK) na podporu oceliarskeho priemyslu je v popredí záujmu Slovenskej republiky. Uviedli dnes podpredseda EK Maroš Šefčovič a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis. Na stredajšom (4.12.) zasadnutí pracovnej skupiny EK pre oceliarstvo sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták.

27.11.2013 Kórejské investície majú potenciál rastu a rozvoja (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera v Soule rokoval s vedením spoločnosti Samsung Electronics. Kórejská spoločnosť Samsung Electronics má na Slovensku v Galante najväčší závod na výrobu LED televízorov v Európe.

V dňoch 25. a 26. novembra 2013 sa v Bratislave uskutočnilo 11. zasadnutie Zmiešanej slovensko-bieloruskej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis a bieloruskú námestník ministra zahraničných vecí Bieloruska Alexander Gurjanov.

20.11.2013 7. ročník Slovenskej kooperačnej burzy (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský vystúpil na 7. ročníku Slovenskej kooperačnej burze. Je to významné medzinárodné stretnutie podnikateľov, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR od roku 2007. Hlavným poslaním burzy je prezentácia subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi a hľadanie partnerov na spoluprácu prioritne v sektoroch energetiky, strojárskeho, energetického, automobilového, chemického, drevárskeho, potravinárskeho priemyslu ako aj v oblasti informačných technológií.


14.11.2013 Veľtrh Fihav 2013 (videí alebo fotografií: 1)
Na Kube sa v dňoch (3. - 9. 11. 2013) uskutočnil medzinárodný veľtrh FIHAV 2013. Cieľom veľtrhu bola prezentácia spoločností z rôznych odvetví priemyslu a nadviazanie obchodných vzťahov s významnými spoločnosťami nielen z Kuby, ale aj z celého sveta. Na výstave sa zúčastnilo 4.500 subjektov z viac ako 60 krajín sveta, na celkovej výstavnej ploche 20.000 m2.

V dňoch 12.-15. novembra 2013 sa v Jönköpingu koná 30. ročník medzinárodného subkontraktačného veľtrhu Elmia. Na veľtrhu vystavuje 1200 spoločností, ktoré prezentujú svoje inovatívne riešenia.

Na pôde MH SR sa začalo piate zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v tomto roku pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

05.11.2013 Rozvoj spolupráce s Japonskom (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal japonského veľvyslanca na Slovensku Akiru Takamatsu. Predstavitelia zhrnuli doterajšiu úspešnú spoluprácu ministerstva a veľvyslanectva a vyslovili dôveru v ďalšie pokračovanie dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom.

05.11.2013 Kia dosiahla v minulom roku rekordnú produkciu (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera (4.11.2013) navštívil výrobný závod spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. v Žiline. Cieľom bolo oboznámiť sa so situáciou v podniku ako aj perspektívami ďalšieho rozvoja. Spoločnosť zamestnáva takmer 4000 ľudí a v regióne patrí medzi najväčších zamestnávateľov.

2013 - október (14)

Počet videí alebo fotografií spolu: 67

V Bratislave sa uskutočnilo prvé zasadnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík. Vedúcim maďarskej delegácie bol štátny tajomník pre zahraničné záležitosti a vonkajšie ekonomické vzťahy Predsedníctva vlády Maďarska Péter Szijjártó. Pri príležitosti zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie sa konalo aj slovensko-maďarské podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnilo 53 podnikateľských subjektov.

25.10.2013 Návrh Energetickej politiky SR (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde MH SR sa dnes (25.10.2013) verejne prerokovala Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky“ a návrh strategického dokumentu „Energetická politika Slovenskej republiky“.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Yukiya Amano. Cieľom stretnutia bolo informovať partnera o situácii v jadrovej energetike na Slovensku. Jadrová energia je dôležitou súčasťou energetického mixu SR (cca 55 % výroby elektriny je z jadrových zdrojov) a patrí medzi najstabilnejšie zdroje elektriny.

21.10.2013 Čierna Hora (videí alebo fotografií: 8)

18.10.2013 Slovenskí malí a strední podnikatelia potrebujú pomoc (videí alebo fotografií: 3)
Na pôde MH SR sa zišli (11. 10. 2013) podnikatelia, zástupcovia podnikateľských organizácií a verejného sektora za účasti zástupcu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel EK, Christiana Weinbergera. Cieľom bolo zmapovať súčasný stav podnikateľského prostredia na Slovensku. Podujatie s názvom „Uplatňovanie odporúčaní Zákona o malých podnikoch v podmienkach SR“ zorganizovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pod záštitou ministra hospodárstva SR a národného vyslanca pre MSP za SR.

V dňoch 16.-19. októbra 2013 sa v Bukurešti koná Medzinárodný technický veľtrh TIB 2013. Veľtrh sa orientuje na prezentáciu inovačných technológií v rôznych oblastiach priemyselnej výroby. Na veľtrhu vystavuje 250 firiem zo 17, predovšetkým európskych krajín, na celkovej výstavnej ploche 11 000 m2.

14.10.2013 Rozvoj spolupráce s Veľkou Britániou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal novovymenovanú Chargé d´Affaires Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Gill Fraserovú. Témami rozhovorov boli okrem iného aj politika energetickej bezpečnosti a kooperácie v tomto sektore, kde máme veľmi príbuzné názory so Spojeným kráľovstvom na európskej pôde. Taktiež sa spomínala agenda digitalizácie, podpora zavádzania opatrení na vytvorenie jednotného trhu EÚ, lepšej a prehľadnejšej regulácie s akcentom na rast konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v európskom a svetovom meradle.

11.10.2013 Podnikateľská misia zo Srí Lanky (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský otvoril ekonomické fórum, ktoré zorganizovala príspevková organizácia MH SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) pri príležitosti návštevy Ministra priemyslu a obchodu Srí Lanky Rishada Bathiudeena. Podujatie je príležitosťou na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzájomnej spolupráce s potenciálnymi partnermi zo Srí Lanky a oboznámiť sa s investičným prostredím oboch krajín.

10.10.2013 Minister hospodárstva navštívil trenčiansky región. (videí alebo fotografií: 4)
Vláda v stredu 9. októbra 2013 opäť rokovala mimo svojho bratislavského sídla. Výjazdové rokovanie vlády sa konalo v meste Handlová. Minister hospodárstva Tomáš Malatinský v rámci výjazdového rokovania navštívil aj trenčiansky región.

09.10.2013 Slovensko má na MSV v Brne tradične silné zastúpenie (videí alebo fotografií: 10)
Celkovo 77 slovenských firiem sa predstavuje na 55. ročníku Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne, kde bol včera Slovenský národný deň. Slávnostne ho otvoril minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. V úvodnom príhovore pripomenul, že strojárenstvo je na Slovensku jedným z najdôležitejších priemyselných odvetví a je hlavným zdrojom pre vytváranie nových pracovných miest. Len v automobilovom odvetví bolo v minulom roku zamestnaných 74 tisíc osôb (čo je o 3,5 percenta viac ako v roku 2011), prišlo aj k posilneniu subdodávateľov v tomto segmente priemyslu (274 firiem).

08.10.2013 Minister T. Malatinský otvoril 55. ročník MSV v Brne (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinsky včera podvečer slávnostne otvoril 55. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Slovensko má na strojárskom veľtrhu tradične silné zastúpenie, ktoré tento rok predstavuje 77 firiem. Tak ako pravidelne od roku 1993, aj tento rok zabezpečuje MH SR oficiálnu prezentáciu Slovenska vo svojom stánku.

08.10.2013 Slovensko sa predstavilo v Plovdive (videí alebo fotografií: 2)
V bulharskom meste Plovdiv sa (30. 09. 2013 – 05. 10. 2013) každoročne koná Medzinárodný technický veľtrh. V tomto roku išlo už v poradí o 69. ročník, ktorého sa zúčastnilo 1030 vystavovateľov zo 41 krajín sveta. Po prvýkrát sa oficiálne na tomto veľtrhu predstavila aj India.

07.10.2013 Teplo budúci rok nezdražie (videí alebo fotografií: 2)

02.10.2013 Nová éra spolupráce Slovenska s Mongolskou republikou (videí alebo fotografií: 4)
V dňoch (23. a 24. 9. 2013) navštívila oficiálna delegácia SR vedená štátnym tajomníkom MH SR Pavlom Pavlisom Mongolskú republiku. Členmi delegácie boli štátna tajomníčka MPaRV SR Magdaléna Lacko – Bartošová a štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian. Oficiálnu delegáciu sprevádzala početná skupina slovenských podnikateľov -viac ako 20 zástupcov firiem a spoločností. Cieľom bolo deklarovať snahu a pripravenosť Slovenska začať novú éru spolupráce s touto krajinou s akcentom na rozvoj ekonomickej spolupráce. „Prichádzame k Vám po 20 rokoch vedení snahou a ochotou nadviazať na úspešnú ekonomickú spoluprácu z obdobia bývalého Československa“, povedal v tejto súvislosti štátny tajomník MH SR P. Pavlis.

2013 - september (6)

Počet videí alebo fotografií spolu: 32

19.09.2013 Spolupráca s Vietnamom sa prehlbuje (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde Ministerstva hospodárstva SR sa dnes (19.9.2013) uskutočnilo rokovanie štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa a štátneho tajomníka Ministerstva vedy a technológie Vietnamskej socialistickej republiky Le Dinh Tien-a. Toto pracovné stretnutie nadväzovalo na prvé zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Vietnamom, ktoré sa konalo v apríli tohto roku v Hanoji.

18.09.2013 Týždeň mobility 2013 (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský podobne ako minulý rok podporil Európsky týždeň mobility a na rokovanie Vlády SR prišiel na bicykli.

09.09.2013 Deň baníkov, hutníkov, geológov a naftárov (videí alebo fotografií: 9)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa v Banskej Štiavnici zúčastnil (6.9.2013) na oslavách Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Týmto sa v meste začali tradičné Salamandrové dni. Hlavný program osláv odštartoval dopoludnia slávnostným Valným zhromaždením Slovenskej banskej komory, pokračoval slávnostným zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny a popoludní pokračoval slávnostným zhromaždením ku Dňu baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

09.09.2013 Rozvoj spolupráce SR a NSR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (9.9.2013) nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Michaela Georga Schmunka. Minister veľvyslancovi zaželal príjemný pobyt a veľa úspechov v jeho novej funkcii. Témou rozhovorov oboch strán bola najmä vzájomná spolupráca a hľadanie nových možností na jej rozšírenie.

06.09.2013 Rozvoj spolupráce Slovenska s Kanadou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (6. 9. 2013) prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kanady pre Rakúsku a Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Johna Barretta. Témou stretnutia bolo najmä hľadanie nových možností na využitie hospodárskeho potenciálu oboch krajín ako aj podpora rastu vzájomnej hospodárskej spolupráce.

V Bratislave sa skončilo (2. a 3. 9. 2013) 4. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Delegáciu Slovenskej republiky viedol predseda slovenskej časti komisie minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. Predsedom ukrajinskej delegácie bol minister infraštruktúry Ukrajiny Volodymyr Vasyľovyč Kozak. Na rokovaní sa zúčastnili aj predstavitelia štátnych orgánov, organizácií a inštitúcií, ako aj predstavitelia niektorých významných podnikateľských subjektov.

2013 - august (3)

Počet videí alebo fotografií spolu: 11

V Miláne priestoroch Expo 2015 S.p.A. podpísal generálny komisár expozície SR na EXPO Miláno 2015 Martin Polák Zmluvu o účasti Slovenskej republiky. Pri podpísaní zmluvy boli prítomní veľvyslankyňa SR v Ríme Mária Krásnohorská a generálny riaditeľ oddelenia medzinárodných vzťahov spoločnosti EXPO 2015 S.p.A Stefano Gatti.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (26.8.2013) navštívil závod Volkswagen Slovakia v Devínskej Novej Vsi. Cieľom bolo získať informácie o súčasnej situácii v podniku a najmä o rozvojových programoch spoločnosti. S vedením spoločnosti minister hovoril o dopravnej infraštruktúre, elektromobilite a nových spôsoboch vzdelávania.

27.08.2013 Detská hodina otázok na pôde NR SR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na simulovanej Hodine otázok na pôde slovenského parlamentu. Otázky členom kabinetu z poslaneckých lavíc opäť po roku kládli študenti Detskej univerzity Komenského . Minister T. Malatinský žiakom objasnil problematiku energetickej efektívnosti. Zdôraznil, že „téma energetiky sa môže dotýkať aj ich v mladom veku a to v otázke šetrenia energii ako sú voda , elektrina a plyn“. Na podporu tejto činnosti im daroval pexeso s energetickou tematikou.

2013 - júl (5)

Počet videí alebo fotografií spolu: 20

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa 22.07.2013 na pôde Ministerstva hospodárstva SR stretol s britským ministrom pre klimatické zmeny a energetiku Edwardom Daveym. Ministri si vymenili názory na pripravovaný klimaticko-energetický rámec EÚ na rok 2030 a úlohu jadrovej energetiky v energetickej politike jednotlivých členských štátov.

16.07.2013 Rozvoj spolupráce s Keňou (videí alebo fotografií: 5)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis prijal (15.7.2013) delegáciu podnikateľov z Kene. Cieľom návštevy bol ďalší rozvoj vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Keňou, najmä v obchodno-ekonomickej oblasti.

15.07.2013 Misia poslancov EP na MH SR (videí alebo fotografií: 4)
Členovia výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu („ EP“) vykonávajú (15. a 16. 7. 2013) kontrolnú misiu Slovenska za účelom preskúmania účelného využitia finančných prostriedkov EÚ pri odstavovaní Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Poslanci sa oboznámili s procesom vyraďovania JE V1 v Jaslovských Bohuniciach vzhľadom na ukončenie aktuálnej etapy finančnej podpory EÚ v rokoch 2007-2013.

V Bratislave sa (v dňoch 11. a 12. 7. 2013) konalo 7. zasadnutie zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Indickou republikou Predsedom slovenskej časti delegácie bol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis. Indickú delegáciu viedla štátna ministerka obchodu, Ministerstva obchodu a priemyslu Indickej republiky Daggubati Purandeswari. Strany počas dvojdňového rokovania hľadali možnosti ďalšieho rozvoja ekonomickej a obchodnej spolupráce. Ako delegácie konštatovali, potenciál pre ďalší rozvoj tejto spolupráce existuje a zďaleka nebol využitý.

V Bratislave sa uskutočnilo (11.7.2013) 2. zasadnutie Slovensko-srbskej pracovnej skupiny pre realizáciu Osobitnej dohody medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom baníctva a energetiky Srbskej republiky. Toto stretnutie sa konalo v súlade so závermi z 5. zasadnutia zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. júna 2013 v Belehrade.

2013 - jún (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 54

27.06.2013 Konferencia o lepšej regulácii (videí alebo fotografií: 3)

27.06.2013 Posilnenie rozvoja spolupráce SR a SAE (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (24.6.2013) delegáciu podnikateľov Spojených arabských emirátov (SAE) vedenú asistentom ministra zahraničných vecí SAE Khalidom Ghanimom Al Ghaithom. Stretnutie je výsledkom rokovaní štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa počas pracovnej vybraných krajín Perzského zálivu v marci tohto roka.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes podpísal s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom štátu Izrael na Slovensku Alexandrom Ben -Zvim rámcovú dohodu medzi vládou SR a vládou Izraelu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Dohoda umožní podnikateľom z oboch krajín zintenzívniť bilaterálnu spoluprácu v tejto oblasti a zlepšiť si priemyselnú konkurencieschopnosť prostredníctvom spolupráce v oblasti priemyselného a technologického výskumu. Izrael je už niekoľko desaťročí svetovou špičkou v objeme výdavkov na vedu a výskum - každoročne na tento účel vynakladá viac ako 4 % HDP.

20.06.2013 Slovenské firmy sa predstavili v Moskve (videí alebo fotografií: 3)
V Moskve sa začala (17.6.2013) výstava „Elektro 2013“. Tá je najväčším podujatím svojho druhu v Ruskej federácií a združuje 6 vzájomne sa dopĺňajúcich okruhov: elektrotechnika, elektroenergetika, priemyselná svetelná technika, kabeláž, energetická efektívnosť a inovácie. Výstava sa koná pod patronátom obchodno-priemyselnej komory a vlády Moskvy.

Minister hospodárstva SR, Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na konferencii s názvom „Eurofondy: Investícia do budúcnosti“. Konferenciu zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike (AmCham).

14.06.2013 6. stredoeurópsky plynárenský kongres (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský vystúpil na 6. stredoeurópskom plynárenskom kongrese v Bratislave. Tento rok si Slovensko pripomína dve významné výročia - 100 rokov od realizácie prvého hĺbkového vrtu na ropu a zemný plyn a 40 rokov od uvedenia do prevádzky prvého podzemného zásobníka zemného plynu. Preto sa aj podujatie, na ktorom sa každoročne podieľa Slovenský plynárenský a naftový zväz a ktorého sa zúčastňujú plynárenské spoločnosti V4 a organizácii z Rakúska, Francúzska, Holandska, Ruska a Ukrajiny, nieslo v znamení týchto výročí.

12.06.2013 6. zasadnutie MVK-SR-Kazachstan (videí alebo fotografií: 3)
V dňoch (11. - 12. 6. 2013) sa v Astane uskutočnilo 6. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazachstanom, ako súčasť oficiálnej návštevy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku v Kazachstane. Slovenskú časť komisie viedol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis. Vedúcim kazašskej delegácie bol námestník ministra priemyslu a nových technológií Republiky Kazachstan Bahytzhan Dzhaksaliyev.

12.06.2013 Rozvoj spolupráce so Srbskom (videí alebo fotografií: 8)

10.06.2013 Spotrebiteľská tribúna (videí alebo fotografií: 6)
V priestoroch MH SR sa 10. júna 2013 konala spotrebiteľská tribúna na tému: „ Ako sa dá skontrolovať rozúčtovanie položky tepla na vykurovanie a na ohrev teplej vody v ročnom vyúčtovaní za byt“. Túto tribúnu organizovalo Združenie občianskej sebaobrany (ZOS) s finančným príspevkom MH SR v rámci realizácie projektu „SPOTREBITEĽSKÉ VZDELÁVANIE BRATISLAVČANOV“.

07.06.2013 Rada ministrov v Luxemburgu (videí alebo fotografií: 2)
Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE), časť pre energetiku zasadala v Luxemburgu ( 7. júna 2013). Delegáciu Slovenskej republiky viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík. Medzi hlavné témy rokovania Rady ministrov patril rozvoj vedy a výskumu v oblasti energetiky.

06.06.2013 Experti z Rakúska radia mladým podnikateľom (videí alebo fotografií: 1)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorej jedným zo zakladateľov je aj MH SR, v spolupráci s Vienna Business Agency a Združením mladých podnikateľov realizujú projekt TwinEntrepreneurs. Jednou z nosných aktivít projektu je séria 12-tich bezplatných workshopov.

05.06.2013 Slovensko na ITM 2013 v Poznani (videí alebo fotografií: 2)
V poľskej Poznani sa začal ( 4. 5. 2013) Medzinárodný veľtrh ITM 2013 zameraný na Inovácie, Technológie a Stroje, ktorý patrí medzi najprestížnejšie veľtrhy v oblasti moderných priemyselných technológií v strednej Európe. Slovensko reprezentuje oficiálny stánok MH SR, v ktorom vystavuje šesť slovenských firiem : KIN MT Production, s.r.o. Bytča, FINE DNC Slovakia, s.r.o. Voderady, PEDRAZZOLI EAST EUROPE, s.r.o. Galanta, INFOMA Business Trading, s.r.o. Bratislava, FORM ENGINEERING, s.r.o. Boleráz a FULL EKO, s.r.o. Prešov.

04.06.2013 Odovzdanie obnovenej budovy Základnej školy vo Volkovciach (videí alebo fotografií: 10)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa 4. júna 2013 zúčastnil na slávnostnom odovzdaní obnovenej budovy Základnej školy vo Volkovciach. Tá bola zrekonštruovaná v rámci pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Projekt je financovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice V1. Časť nákladov pokrylo Ministerstvo hospodárstva SR.

2013 - máj (18)

Počet videí alebo fotografií spolu: 88

31.05.2013 8. zasadnutie Európskeho jadrového fóra v Prahe (videí alebo fotografií: 5)
Po predchádzajúcich úspešných zasadnutiach Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré sa uskutočňujú priebežne raz ročne, sa pripravuje už jeho 8. zasadnutie (v dňoch 30. - 31. 5. 2013) v Prahe. Na tomto významnom podujatí, ktoré striedavo spoluorganizujú v Bratislave a v Prahe Slovenská republika a Česká republika spoločne s Európskou komisiou (EK), sa zúčastní komisár EK zodpovedný za energetiku Günther Oettinger, predseda vlády SR Robert Fico, predseda vlády ČR Petr Nečas, ako aj ministri oboch usporiadajúcich krajín zodpovední za energetiku minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister priemyslu a obchodu ČR Martin Kuba. Pozvaní sú aj zástupcovia Európskeho parlamentu a ďalších približne 200 účastníkov - zástupcov členských štátov EÚ a ostatných dôležitých hráčov z oblasti energetického priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy, ktorých zaujíma riešenie mnohých dôležitých otázok, týkajúcich sa jadrovej energetiky v európskom, ale aj v národnom kontexte.

Počas Ministerského zasadnutia Rady OECD (MCM), ktoré sa konalo v dňoch 29. – 30. mája 2013 v Paríži na tému: „Všetko je o ľuďoch – zamestnanosť, rovnosť a dôvera“ prebiehali v OECD intenzívne rokovania k aktuálnym ekonomickým otázkam. Najvyšší predstavitelia 34 členských krajín, zástupcovia pozvaných nečlenov a relevantných medzinárodných organizácií diskutovali o nových prístupoch k ekonomickým výzvam, o zamestnanosti, pracovných trhoch a zručnostiach, globálnych hodnotových reťazcoch, obchode a zamestnanosti, stratégii OECD pre rozvoj, ako aj otázkach zvyšovania relevantnosti OECD vo svetovej ekonomike. Slovenskú republiku zastupovali podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil (31.5.2013) na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. Zároveň absolventov prijali do rodiny železiarov. Táto tradícia sa zrodila práve v podbrezovských železiarňach už v roku 1961.

29.05.2013 Slovenským podnikateľkám pomáhajú mentori (videí alebo fotografií: 3)
V znamení názvu Od stimulov k činom sa niesla záverečná konferencia projektu Guardian Angels for Female Entrepreneurs, ktorá sa konala 28. mája 2013 na pôde MH SR v Bratislave. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) , ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR, v spolupráci s RPIC Prešov a asociovanými partnermi na nej predstavila praktické výsledky projektu.

28.05.2013 24. snem Združenia miest a obcí Slovenska (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes (28. 5. 2013) zúčastní 24. výročného rokovania snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Na rokovaní snemu sa zúčastnia aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády SR Robert Fico, ako aj členovia parlamentu a vlády, zástupcovia diplomatických zborov, predstavitelia politických strán, samosprávnych krajov, významných inštitúcií, organizácií a združení.

V pondelok 27.05.2013 o 15.00 sa uskutočníla v rámci projektu „Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR“ v budove Ministerstva hospodárstva SR , Mierova 19, Bratislava vernisáž výstavy umeleckých diel handicapovaných umelcov. Nad touto etapou projektu prevzal záštitu minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský, ktorý sa osobne zúčastní otvorenia výstavy. Projekt organizuje občianske neziskové združenie Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov z Klátovej Novej Vsi.

24.05.2013 SIEA je pripravená zvládnuť nápor nových projektov (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský dnes navštívil (24. 5. 2013) Slovensku inovačnú a energetickú agentúru (SIEA). Zaujímal sa o stav implementácie najnovších výziev zo štrukturálnych fondov zameraných na zavádzanie inovatívnych technológií. Vďaka tomu vznikne do dvoch rokov približne 2000 nových pracovných miest.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera večer v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre odovzdal ocenenie najlepším v súťaži “ Inovatívny čin roka 2012“. Je to jedna z každoročných aktivít rezortu na podporu inovácií na Slovensku. Šiesty ročník súťaže Inovatívny čin roka, vyhlásilo MH SR 10. januára 2013.

15.05.2013 Slovenské firmy sa predstavili v Belehrade (videí alebo fotografií: 2)
Slovensko sa v týchto dňoch (13. – 17. 5. 2013) zúčastňuje na 57. ročníku „Medzinárodného veľtrhu techniky“ v Belehrade. Motto tohto najstaršieho veľtrhu v Belehrade je „Krok do budúcnosti“, ktorý od roku 1937 zostal iniciátorom priemyselného rozvoja krajiny a najvýznamnejším veľtržným podujatím v Srbsku a juhovýchodnej Európe. Na veľtrhu vystavuje viac ako 600 vystavovateľov z 22 krajín.

15.05.2013 Spolupráca Slovenska s EÚ (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera (14.5.2013) prijal predsedu Výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu Alaina Lamassoura spolu s veľvyslancom Francúzka na Slovensku Jean Marie Brunom. A. Lamassour navštívil Slovensko v rámci účasti na francúzsko-nemeckej konferencii „50 rokov Elyzejskej zmluvy: Iná Európa bola možná“, ktorá sa konala v Bratislave.

15.05.2013 Zintenzívnenie spolupráce s Maďarskom (videí alebo fotografií: 6)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík sa dnes (15. 5. 2013) stretol so štátnym tajomníkom pre zahraničné veci a zahraničný obchod Úradu predsedu vlády Maďarska Péterom Szijjártóom v rámci jeho návštevy SR. Predmetom rokovania boli konzultácie o rozvoji národných hospodárstiev, dynamizácie slovensko-maďarského obratu zahraničného obchodu, spolupráca v oblasti energetiky, spolupráca medzi organizáciami na podporu investícií a rozvoj obchodu (SARIO-HITA).

14.05.2013 Európsky hospodársky kongres (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes v poľských Katoviciach zúčastnil na 5. Európskom hospodárskom kongrese (13.-15. 5. 2013). Ten predstavuje široko otvorené fórum, na ktorom každoročne dochádza ku konfrontácii pohľadov najdôležitejších európskych politikov s názormi tých, ktorí investujú, vyrábajú, podnikajú na trhu práce a vytvárajú nové hodnoty vo vede, hospodárstve a v sociálnej oblasti. Je to najväčšia udalosť svojho druhu v Strednej Európe.

14.05.2013 Podnikatelia chcú nižšie administratívne zaťaženie (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na odbornej konferencii pod názvom „Znížením administratívnej záťaže podnikania ku zvýšeniu kvality podnikateľského prostredia“. Tú v bratislavskom hoteli Bôrik zorganizovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Robert Fico.

10.05.2013 Kontrolný deň v agentúre SARIO (videí alebo fotografií: 5)
Predseda vlády SR Robert Fico spolu s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom a ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským dnes navštívili Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO. Zámerom kontrolného dňa bolo informovať sa o napĺňaní cieľov a plánov stanovených v Programovom vyhlásení vlády SR.

07.05.2013 Podpora exportu na Slovensku (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde MH SR sa začal seminár k stratégii podpory exportu Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020. Cieľom podujatia je vytvorenie priestoru pre diskusné fórum k problematike podpory exportu a získať podnety a odporúčania, ktoré bude možné využiť pri vypracovaní stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na roky 2014 - 2020.

06.05.2013 Mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu (videí alebo fotografií: 5)
Na pôde MH SR sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

06.05.2013 Rada ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť (videí alebo fotografií: 3)
Stabilita, zamestnanosť a rast, hlavné témy predsedníctva Írska v Rade EÚ, boli nosným programom rokovania neformálnej Rady ministrov pre konkurencieschopnosť, ktoré sa konalo v piatok 03.05. 2013 v Dubline.

Riaditeľka kancelárie ministra hospodárstva SR Eva Karasová pri príležitosti slávnostného otvorenia 34. ročníka výstavy Flóra Bratislava 2013 (2. 5. 2013) odovzdala ocenenie v „Súťaži o najkrajšiu expozíciu“. Čestnú cenu ministra hospodárstva SR na základe hodnotenia odbornej poroty zloženej s renomovaných architektov a umelcov získala talianska spoločnosť Sandro Bruschi. V bratislavskom výstavisku Incheba sa do 5. mája 2013 predstaví 180 vystavovateľov.

2013 - april (15)

Počet videí alebo fotografií spolu: 68

30.04.2013 Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský otvoril na pôde MH SR odborný seminár „Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch“. Podujatie zorganizovala príspevková organizácia rezortu Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO). Cieľom seminára, ktorý je určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí ako aj pre podnikateľské subjekty pôsobiace na Slovensku, je informovať o možnostiach podnikania na Slovensku z pohľadu regiónov.

29.04.2013 Výstavba nového regeneračného kotla v Ružomberku (videí alebo fotografií: 6)
Ružomberský podnik Mondi SCP začal realizovať investíciu nového regeneračného kotla (RK3) v hodnote 128 miliónov eur.

V dňoch 23 až 24 apríla 2013 sa konala v Dubline neformálna Rada ministrov pre energetiku. Delegáciu Slovenskej republiky viedol štátny tajomník MH SR Dušan Petrík. Stretnutie začalo pracovným obedom s ministrami životného prostredia, kde sa diskutovalo na tému rámca pre rok 2030 v oblasti energeticko-klimatickej politiky. Štátny tajomník D. Petrík zdôraznil potrebu slobodnej voľby energetického mixu a zachovanie princípu technologickej neutrality.

23.04.2013 Stretnutie ministra hospodárstva s veľvyslancami EU (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Maltinský sa stretol s veľvyslancami krajín EÚ. Podujatie, ktorého zámerom bolo diskutovať o aktuálnych otázkach, ktorým sa venuje MH SR, zorganizoval írsky veľvyslanec na Slovensku Brian McElduff ako predstaviteľ predsedníckej krajiny EÚ.

22.04.2013 Na východnom Slovensku vznikne 740 pracovných miest (videí alebo fotografií: 7)
Predseda vlády SR Robert Fico a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes navštívili Vranov nad Topľou a Prakovce (okres Gelnica), kde podpísali memorandá s investormi, ktorí vytvoria spolu 740 nových pracovných miest. Nové investície sa budú realizovať v regiónoch, ktoré dosahujú takmer 25-percentnú nezamestnanosť.

22.04.2013 Vietnam chce spoluprácu so Slovenskom (videí alebo fotografií: 3)
Vyplynulo to z 1. zasadnutia slovensko – vietnamskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa nedávno uskutočnilo v Hanoji. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis. Vietnamskú delegáciu viedla námestníčka ministra obchodu a priemyslu Vietnamskej socialistickej republiky (VSR) Ho Thi Kim Thoa. Zámerom medzivládnej komisie bolo zdynamizovanie vzájomnej hospodárskej spolupráce a podpora slovenských spoločnosti s vysokým exportným potenciálom v danom teritóriu.

18.04.2013 Mladý tvorca (videí alebo fotografií: 10)
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pripravilo 21. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2013, ktorá sa koná v dňoch 18. – 20. apríla 2013 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo š. p. Nitra. Na organizácii sa spolupodieľajú aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Nitriansky samosprávny kraj a ostatné samosprávne kraje, Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, profesijné zväzy a združenia.

11.04.2013 Slovenské firmy sa predstavili v Hannoveri (videí alebo fotografií: 4)
Slovensko sa v dňoch 8. – 12. apríla 2013 úspešne prezentuje na medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe 2013 v nemeckom Hannoveri. Ten patrí medzi najprestížnejšie svetové veľtrhy v oblasti priemyslu a kľúčových priemyselných technológií. V tomto roku sa na ňom prezentuje, medzi ďalšími 6 500 vystavovateľmi z celého sveta, aj 8 slovenských firiem v oficiálnom stánku MH SR.

11.04.2013 Energetická efektívnosť - seminár (videí alebo fotografií: 4)
Počas 23. medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA 2013 rezort hospodárstva v spolupráci so SIEA zorganizovali seminár Energetická efektívnosť. Podujatie , ktoré sa začalo dnes v priestoroch Expo Clubu v Inchebe je určené pre všetkých, ktorých zaujímajú energeticky úsporné opatrenia, najnovšie legislatívne zmeny a reálne možnosti, ktoré so sebou prinášajú nové trendy v monitorovaní spotreby energie.

11.04.2013 1.zasadnutie medzivládnej Slovensko – vietnamskej komisie (videí alebo fotografií: 2)
Ráno sa začalo 1. zasadnutie medzivládnej Slovensko – vietnamskej komisie pre hospodársku spoluprácu v Hanoji. Slovenskú delegáciu vedie štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis. Okrem toho je plánované aj obchodne fórum na VCCI (Vietnamese Chamber of Commerce and Industry).

11.04.2013 Nemecký Continental vytvorí 600 pracovných miest (videí alebo fotografií: 5)
Predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom a ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským v Hannoveri podpísali s predstaviteľmi spoločnosti Continental AG Memorandum o porozumení. Ide o investíciu v objeme 250 mil. eur, vďaka ktorej sa na Slovensku vytvorí 600 pracovných miest.

10.04.2013 Slovensko na METALWORKING-u v Minsku (videí alebo fotografií: 4)
V Minsku sa včera začal (9.-12. apríla 2013) Medzinárodný technický a strojársky veľtrh METALWORKING. Ten je najväčším výstavným podujatím v tomto odvetví v Bielorusku. Veľtrh, ktorý je zameraný na strojársku výrobu, delenie, rezanie materiálov, obrábanie kovov, manipuláciu, montážne zariadenia a pod., sa koná v dvojročnom intervale. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom bol zaznamenaný výrazný nárast počtu vystavovateľov.

08.04.2013 T. Malatinský navštívil SOI (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský navštívil ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Oboznámil sa s výsledkami ročnej činnosti SOI v oblasti ochrany spotrebiteľa. Táto oblasť úzko súvisí aj so snahou vytvoriť čo najlepšie podnikateľské prostredie na Slovensku, čo parí medzi priority rezortu.

03.04.2013 Rokovanie expertnej skupiny k príprave Stratégie S3 (videí alebo fotografií: 3)
Na pôde MH SR sa dnes ( 3.4.2013) uskutočnilo rokovanie expertnej skupiny k príprave Stratégie inteligentnej špecializácie (Stratégia S3). Na stretnutí boli okrem gestorujúcich inštitúcií, (MH SR, MŠVVaŠ SR a SAV) prizvaní aj zástupcovia MF SR, MZV a EZ SR, MZ SR, MPRV SR a Úradu vlády. Súkromný sektor zastupovali reprezentanti Klubu 500 a BIC BA. Rokovania sa zúčastnila aj zástupkyňa Generálneho riaditeľstva pre regióny EK.

02.04.2013 Spustenie portálu Business Friendly Slovakia (videí alebo fotografií: 4)
Ministerstvo hospodárstva spolu s Republikovou úniou zamestnávateľov uviedli do prevádzky webový portál, ktorý má umožniť podnikateľským subjektom vyjadriť svoj názor na legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie.

2013 - marec (11)

Počet videí alebo fotografií spolu: 46

28.03.2013 Rozvoj spolupráce s Kóreou. (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (27. 3. 2013) nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky v Bratislave Sang – Hoon Parka. Partneri hodnotili doterajšie obchodno-investičné vzťahy. Minister T. Malatinský poprial novému kórejskému titulárovi veľa úspechov v jeho misii na Slovensku a vyjadril presvedčenie, že naša úspešná hospodárska spolupráca sa bude naďalej rozvíjať.

26.03.2013 Rada vlády SR na podporu exportu a investícií (videí alebo fotografií: 3)
Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií bolo včera (25. marca 2013) na pôde Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského. Poradný orgán vlády bude odporúčať dôležité rozhodnutia v medzinárodnej obchodnej spolupráci a hodnotiť služby, ktoré Slovensko prostredníctvom diplomatických misií v zahraničí poskytuje podnikateľom

25.03.2013 Rozvoj spolupráce so SAE (videí alebo fotografií: 1)
Štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis spolu so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR P. Burianom a delegáciou slovenských podnikateľov navštívil Spojené arabské emiráty (20. marca 2013). Cieľom rokovaní bol rozvoj vzájomnej spolupráce.

14.03.2013 Diskusné fórum o živnostníkoch a malom podnikaní (videí alebo fotografií: 7)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Perík vystúpil na Diskusnom fóre o živnostníkoch a malom podnikaní v Bratislave. Podujatie zorganizovali Slovenská živnostenská komora a Slovenský živnostenský zväz. Cieľom bolo vytvoriť platformu pre diskusiu živnostníkov a malých podnikateľov s predstaviteľmi živnostenských organizácií, ako aj s predstaviteľmi kľúčových rezortov oaktuálnych témach, ktoré ovplyvňujú podmienky podnikania.

13.03.2013 Stretnutie ministrov pre jadrovú energetiku (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa neformálne stretol s ministrami pre jadrovú energetiku v Londýne. Ministri EÚ diskutovali o možnostiach spolupráce v zabezpečovaní čo najvyššieho štandardu jadrovej bezpečnosti, o úlohe jadrovej energetiky v nízko-uhlíkovej budúcnosti ako aj o zvýšení dôvery investorov o túto oblasť.

12.03.2013 Konferencia Bioplyn a biomasa - pre výrobu elektriny a tepla (videí alebo fotografií: 3)
Na pôde Ministerstva hospodárstva SR uskutočnilo ďalšie zo série podujatí so zameraním na rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré poriada s podporou nemeckého Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a technológie Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora.

11.03.2013 Voľba kandidátov do poradnej skupiny spotrebiteľov ECCG (videí alebo fotografií: 3)
MH SR zorganizovalo (8. 3. 2013) verejnú prezentáciu, na ktorej si spotrebiteľské združenia na základe požiadavky Generálneho riaditeľstva pre zdravie spotrebiteľov v Bruseli volili kandidátov do poradnej skupiny spotrebiteľov European Consumer Consultative Group (ECCG).

11.03.2013 Slovensko sa prezentuje na veľtrhu IWA v Norimbergu (videí alebo fotografií: 6)
Slovensko sa v rámci oficiálnej účasti MH SR úspešne prezentuje na 40. medzinárodnom veľtrhu IWA 2013, ktorý sa koná v nemeckom Norimbergu (8. - 11. marca 2013). Toto podujatie patrí medzi najprestížnejšie medzinárodné veľtrhy v oblasti strelných a športových zbraní, streliva, optiky, optroniky, zásahovej techniky a poľovníctva.

07.03.2013 Stretnutie expertov EK na S3 stratégiu (videí alebo fotografií: 3)
Na pôde Ministerstva hospodárstva SR sa dnes ( 7.3.2013) stretli experti Európskej komisie na S3 stratégiu – stratégiu inteligentnej špecializácie. Nosnou témou stretnutia bol proces tvorby a implementácie S3 stratégie v podmienkach Slovenska v období rokov 2014 – 2020. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia MH SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenskej akadémie vied, profesnými zväzmi (SOPK, RUZ, Klub 500, ZPVVO) a reprezentantmi podnikateľskej sféry na Slovensku.

04.03.2013 Puncovníctvo na Slovensku s novými výzvami (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský pri príležitosti historicky prvého dňa otvorených dverí navštívil Puncový úrad Slovenskej republiky. Ten bol zriadený po vzniku samostatného Slovenska. Poslaním Puncového úradu SR je v prvom rade chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. Tomu by mal prispieť aj nový zákon o puncovníctve , ktorý MH SR predložilo do parlamentu.

Minister hospodárstva SR Tomáša Malatinský v piatok (1.3.2013) pracovne navštívil Prešovský samosprávny kraj (PSK). Témou pracovného výjazdu ministra boli plánované investičné zámery, podpora podnikania a hľadanie možností na tvorbu nových pracovných miest v regiónoch PSK.

2013 - február (9)

Počet videí alebo fotografií spolu: 35

28.02.2013 Slovensko-poľské ekonomické fórum (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR sa 28.02.2013 zúčastnil na Slovensko-poľskom ekonomickom fóre, ktoré v bratislavskom hoteli Radisson Blue Carlton zorganizovala Poľská agentúra pre rozvoj a podporu podnikania. Témou stretnutia bolo podnikateľské prostredie v oboch krajinách a vzájomná spolupráca v rámci V4.

28.02.2013 Úrad jadrového dozoru má 20 rokov (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na konferencii pri príležitosti 20. výročia založenia Úradu jadrového dozoru SR na Bôriku. Jadrová energetika a jadrová bezpečnosť sú v súčasnosti najviac sledované témy. Diskusie o nich majú opodstatnené miesto v odborných komunitách ale aj na politických platformách. Transparentný dialóg medzi priaznivcami jadrovej energetiky, ale aj jej odporcami, je a bude základom vytvárania vysokej kvality a profesionality v oblasti jadrovej energetiky.

22.02.2013 Rada ministrov pre energetiku v Bruseli (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík sa zúčastnil na rokovaní Rady ministrov pre energetiku v Bruseli. Hlavným bodom programu bola diskusia k revízii Smernice o podpore energie z obnoviteľných zdrojov energie a revízii Smernice o kvalite palív.

20.02.2013 Výskum a inovácie na Slovensku (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde Ministerstva hospodárstva SR včera (19.2.2013) uskutočnilo každoročné stretnutie zástupcov Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre Výskum a inovácie so zástupcami štátnych inštitúcií (MH SR, MŠVVaS SR, SAV), profesnými zväzmi (SOPK, RUZ, Klub 500, ZPVVO) a reprezentantmi podnikateľskej sféry na Slovensku

18.02.2013 Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEX (videí alebo fotografií: 3)
Slovensko sa v dňoch 17. - 21. februára 2013 úspešne prezentuje na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEX v Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty). Ten patrí medzi najprestížnejšie svetové výstavné akcie v oblasti obranného priemyslu. V tomto roku sa na ňom v spoločnosti 33 krajín z celého sveta predstavilo aj jedenásť slovenských firiem.

12.02.2013 Podnikanie na Slovensku – motivácie a očakávania (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský otvoril na pôde MH SR konferenciu pod názvom Podnikanie na Slovensku - motivácie a očakávania. Podujatie zorganizovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR a dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského. Cieľom konferencie, ktorá je určená podnikateľom a širokej verejnosti, je prezentovať výsledky svetového prieskumu zameraného na postoje a motivácie obyvateľstva k podnikaniu.

08.02.2013 Rozvoj spolupráce s Indonéziou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indonézskej republiky na Slovensku Djumantora Purba. Išlo o prvé oficiálne stretnutie s ministrom od nástupu indonézskeho titulára do funkcie. Témou rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami.

07.02.2013 Vzťahy Slovenska a Turecka sú veľmi dobré (videí alebo fotografií: 5)
Vzťahy medzi Slovenskom a Tureckom sú veľmi dobré, avšak obchodný potenciál má stále rezervy. Zhodli sa na tom účastníci slovensko-tureckého obchodého fóra (6.2.2013) v Bratislave. Na podujatí bol prítomný aj minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský ako člen delegácie premiéra SR Roberta Fica.

04.02.2013 Rozvoj spolupráce s Japonskom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska na Slovensku Akiru Takamatsua. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie možností rozvoja vzájomného obchodu ako aj diskusia o otázkach prilákania japonských investícií na Slovensko a rozvoj vzájomného obchodu.

2013 - január (9)

Počet videí alebo fotografií spolu: 35

Na pôde MH SR sa včera uskutočnil Národný informačný deň programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), ktorý v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) ministerstvo každoročne pripravuje.

29.01.2013 Exportné fórum 2013 – ako robiť obchod so svetom (videí alebo fotografií: 4)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala v gescii a na pôde MH SR konferenciu pod názvom „Exportné fórum 2013“. Cieľom stretnutia je priblížiť malým a stredným podnikateľom možnosti zvýšiť vývoz a predstaviť nové možnosti obchodovania so svetom. Odborníci budú diskutovať o podpore exportérov zo strany štátu, predstavia prípadové štúdie, ako aj marketingové nástroje na podporu predaja. Podujatie otvoril štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis, podľa ktorého patrí podpora exportu aj v súčasnej dobe medzi aktuálne témy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

29.01.2013 Rozvoj spolupráce s Írskom (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Írskej republiky ma Slovensku Briana McElduffa. Cieľom stretnutia, sa konalo v súvislosti so začatím predsedníctva Írska v Rade EÚ, bolo zhodnotenie možností rozvoja vzájomnej bilaterálnej spolupráce.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal pozvanie na XVI. ročník ekonomickej konferencie“ Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2013“. Podujatie každoročne pripravuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Minister podnikateľom priblížil plány rezortu v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku.

22.01.2013 Kontrolný deň na MH SR (videí alebo fotografií: 4)
Predseda vlády SR Robert Fico má so spolupráce so šéfom ministerstva hospodárstva SR Tomášom Malatinským dobrý pocit. Povedal to na tlačovej besede po dnešnom kontrolnom dni v rezorte hospodárstva. Prioritami MH SR by podľa premiéra mala byť v najbližšom období najmä podpora hospodárskeho rastu SR, snaha zachovať pracovné miesta a úzka komunikácia s podnikateľským sektorom. "Požiadal som pána ministra hospodárstva, aby bol lídrom úsilia vlády predstaviť v krátkom čase celý rad prorastových opatrení na podporu hospodárskeho rastu" povedal v tejto súvislosti R. Fico.

Štrukturálne fondy predstavujú pre Slovenskú republiku nepochybne najvýznamnejší nástroj pre plnenie úlohy štátu v oblasti podpory podnikania a s tým spojeného znižovania nezamestnanosti. Toto pravidlo sa potvrdzuje aj v podmienkach Ministerstva hospodárstva SR, ktoré plní funkciu Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

21.01.2013 Baňa Čáry (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský pracovne navštívil (18.1.2013) spoločnosť Baňa Čáry , a.s. na ložisku Gbely III. Cieľom bolo oboznámiť sa so súčasným stavom v ťažbe lignitu v tejto najmladšej bani na Slovensku. Vedenie spoločnosti ministrovi priblížilo scenáre vývoja ťažby hnedého uhlia a predstavilo strategické ciele podniku.

17.01.2013 Nová energetická legislatíva - pracovné raňajky (videí alebo fotografií: 3)
Americká obchodná komora na Slovensku zorganizovala v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton pracovné raňajky pod názvom „Nová energetická legislatíva“. Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský, ktorý prijal pozvane na toto stretnutie, podnikateľom priblížil proces prijatia najvýznamnejších zákonov v oblasti energetiky. Tie zabezpečujú transpozíciu tzv. 3. energetického balíčka EÚ do národnej legislatívy.

10.01.2013 Slovensko a Chorvátsko spájajú aj spoločné projekty (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku Jakšu Muljačića. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie bilaterálnej hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Chorvátskom a posúdenie možností jej intenzívnejšieho rozvoja v oblasti energetiky, vzájomných investícií a vytvárania kooperačných väzieb medzi podnikateľskými subjektmi.

2012 - december (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 32

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku zorganizovalo ( 16. 1. 2013) pravidelné stretnutie rakúskych a slovenských podnikateľov. Cieľom bola výmena informácii o podnikateľských možnostiach na Slovensku a v Rakúsku. Na podujatí pod názvom „Austrian Business Circle“ bol aj minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

20.12.2012 Slovensko je pripravené na zimnú vykurovaciu sezónu (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes zvolal rokovanie k pripravenosti plynárenskej siete a dodávok plynu na zimnú vykurovaciu sezónu. Cieľom bola vzájomná výmena informácií o súčasnej situácii v dodávkach plynu, predovšetkým z Ruskej federácie. Zároveň spoločnosti, ktoré prevádzkujú plynárenskú infraštruktúru na Slovensku (zásobníky plynu, prepravná sieť a distribučná sieť (plynárenský dispečing)) informovali ministra o svojej pripravenosti na zimnú sezónu a o pripravenosti pre prípad krízovej situácie bez ohľadu na vznik a dôvod takejto situácie.

20.12.2012 Rozvoj spolupráce s Rakúskom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúska na Slovensku Josefa Markusa Wuketicha. Témou rozhovoru boli možnosti zlepšenia vzájomnej hospodárskej spolupráce. Partneri vysoko ocenili spoluprácu medzi Slovenskom a Rakúskom, tak v oblasti zahraničného obchodu ako i v oblasti investícií.

18.12.2012 Novela zákona o podpore OZE (videí alebo fotografií: 3)
Vzhľadom na to, že sa na Slovensku postupne rozvíja oblasť podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE), vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a podpory biometánu právna úprava musí obsahovať nielen pravidlá, ktoré budú zabezpečovať plnenie cieľov vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie a zohľadňovať oprávnené záujmy regulovaných subjektov pri výrobe elektriny a biometánu, ale musí tiež obmedziť špekulácie niektorých výrobcov elektriny pri výrobe elektriny, ako aj eliminovať premietnutie nákladov na podporu týchto zdrojov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny. Práve po ukončení cenových konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a na základe poznatkov pri posudzovaní cenových návrhov, boli zanalyzované tieto skutočnosti a následne premietnuté do legislatívnych návrhov, ktoré znižujú dôsledky vzťahujúce sa na koncového odberateľa elektriny.

13.12.2012 Výročná konferencia k prezentácii výsledkov OP KaHR (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde MH SR sa dnes uskutočnila výročná konferencia k prezentácii výsledkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). Ten ako nástupnícky program Sektorového operačného programu Priemysel a služby skráteného programového obdobia 2004 – 2006, pokračuje v intenciách predchádzajúceho programového obdobia s väčším dôrazom na podporu malého a stredného podnikania a zlepšenie tých makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú najviac postihnuté globálnou krízou. Ide o oblasti inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, výkonnosti regiónov a zvyšovania zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

11.12.2012 Nová etapa spoluprace s Indonéziou (videí alebo fotografií: 9)
Včera (10.12.2012) minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský v sprievode podnikateľov,zástupcov agentúry SARIO a EXIMBANKY pricestoval na pracovnú návštevu Indonézskej republiky. Cieľom tejto návštevy je snaha o diverzifikáciu komoditnej štruktúry slovenského exportu do tohto teritória, ako aj celej ázijsko-tichomorskej oblasti. Pracovná návšteva nadväzuje na jeho rokovania s indonézskym partnerom ministrom – koordinátorom pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky Hatta Rajasom, ktoré sa konali v júni 2012 v Bratislave.

05.12.2012 Rozvoj spolupráce Slovenska a Bádenska-Württemberska (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera (4. 12. 2012) prijal podpredsedu vlády a ministra hospodárstva a financií spolkovej krajiny Bádenska-Württemberska Nilsa Schmida. Témou rozhovorov boli možnosti zlepšenia vzájomnej hospodárskej spolupráce. Partneri ocenili spoluprácu najmä v oblasti zahraničného obchodu a investícií a vyjadrili želanie ďalšieho prehĺbenia vzájomných hospodárskych vzťahov.

2012 - november (17)

Počet videí alebo fotografií spolu: 64

30.11.2012 Rada ministrov obchodu v Bruseli (videí alebo fotografií: 2)
V Bruseli zasadala Rada pre zahraničné záležitosti vo formáte ministrov obchodu. Slovensko zastupoval minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. Ministri sa zaoberali zosúlaďovaním spoločnej legislatívy EÚ v oblasti obchodu s tretími krajinami s novým postupom vyplývajúcim z Lisabonskej zmluvy (ide o zmenu 35 predpisov, do ktorých je potrebné zakomponovať kontrolné mechanizmy členských štátov nad vykonávacími a delegovanými právomocami Európskej komisie) a prípravou nového predpisu EÚ o finančnej zodpovednosti spojenej so žalobami zahraničných investorov voči štátom EÚ v súvislosti s medzinárodnými investičnými dohodami.

29.11.2012 Rozvoj spolupráce SR a USA v oblasti propagácie high-tech (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (28. 11. 2012) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA na Slovensku Theodora Sedgwicka. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie aktuálnych tém týkajúcich sa oboch krajín. Okrem hľadania možnosti lepšej obchodnej spolupráce partneri diskutovali najmä o kooperácii v oblasti propagácie high-tech.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indickej republiky Rajiva Mishra. Hlavnou témou rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami. Tá má síce rastúcu no aj napriek tomu existujú na oboch stranách rezervy, ktoré treba mobilizovať.

V Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (Hlboká cesta 2) v Bratislave prebieha 6. ročník konferencie - Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska. Cieľom konferencie je diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa energetickej politiky a energetickej bezpečnosti Slovenska v kontexte vývinu spoločnej energetickej politiky EÚ. Podujatie sa koná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

26.11.2012 Vzťahy Slovenska so Španielskym kráľovstvom (videí alebo fotografií: 4)

23.11.2012 XI. ročník Medzinárodného priemyselného fóra v Kyjeve (videí alebo fotografií: 1)
V Kyjeve sa začal v utorok 20. 11. 2012 XI. ročník medzinárodného priemyselného fóra. Slovensko reprezentuje oficiálny stánok Ministerstva hospodárstva SR, v ktorom vystavuje 6 slovenských firiem

23.11.2012 Medziparlamentná skupina priateľstva Taliansko-Slovensko (videí alebo fotografií: 4)
Štátny tajomník MH SR Dušan Petrík prijal zástupcov medziparlamentnej skupiny priateľstva Taliansko-Slovensko. Stretnutie sa opieralo o Memorandum o porozumení v hospodárskej a energetickej spolupráci, ktoré bolo podpísané partnerskými ministrami hospodárstva oboch krajín už 28. januára 2011. Hlavnou témou rokovania boli námety na vzájomnú spoluprácu v energetike.

21.11.2012 Srbi sa zaujímajú o naše skúsenosti s OZE (videí alebo fotografií: 4)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík prijal (16. 11. 2012) zástupcov vlády Autonómnej oblasti Vojvodina zo Srbsaka. Vedúcou vojvodinskej delegácie bola tajomníčka pre energetiku a prírodné zdroje Autonómnej oblasti Vojvodina Nataša Pavićević Bajić. Témou rokovaní bola spolupráce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

19.11.2012 Memorandum o spolupráci medzi Slovenskom a Macedónskom. (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal partnera ministra hospodárstva Macedónskej republiky Valona Saraqiniho. Cieľom stretnutia bolo zintenzívnie bilaterálnej spolupráce medzi obidvomi krajinami v ekonomickej oblasti. Za týmto účelom obaja ministri podpísali Memorandum o spolupráci medzi ministerstvami hospodárstva Slovenska a Macedónska.

V rámci oficiálnej návštevy Izraela sa minister hospodárstva SR a takmer 40-členná delegácia slovenských podnikateľov zúčastnili na odborných seminároch, kde izraelské spoločnosti prezentovali skúsenosti so štátnou podporou pre inovatívne a začínajúce firmy.

13.11.2012 Podpis memoranda medzi Slovenskom a Izraelom (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský so svojim izraelským partnerom ministrom priemyslu, obchodu a práce Shalomom Simhonom podpísal (12. 11. 2012) Memorandum o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Toto spoločné vyhlásenie je len krokom k plnohodnotnej zmluve o spolupráci v perspektívnych oblastiach. V spoločnom vyhlásení obe strany zdôrazňujú význam stálej podpory svojich ministerstiev inováciám, výskumu a vývoju v súkromnom sektore s cieľom dosiahnuť udržateľný hospodársky rast, podporu pri vytváraní vhodného prostredia na zvyšovanie pracovných možností a rozširovanie podnikateľských príležitostí. Zároveň deklarujú maximálne úsilie na vypracovaní konečnej verzie dohody o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja, ktorá vytvorí rámec pre lepšiu budúcu spoluprácu medzi priemyselnými subjektmi Slovenska a štátu Izrael.

Ministerstvo hospodárstva SR navštívili experti britského ministerstva obchodu a inovácií, zástupca generálneho riaditeľa odboru pre európske záležitosti a medzinárodné vzťahy Peter Stephens a špecialista pre spoluprácu s členskými krajinami EÚ v oblasti lepšej regulácie Daniel Cartridge. Témou diskusie boli prioritné opatrenia pri tvorbe plne fungujúceho jednotného trhu, spoločensky zodpovedného podnikania a aj nová iniciatíva v oblasti tzv. inteligentnej regulácie EÚ (“EU Smart Regulation”). Tá je zároveň výzvou pre Európsku komisiu tvoriť ambicióznejšie plány pre pokrok v oblastiach, ktoré tvoria súčasť európskej agendy pre rast a konkurencieschopnosť.

09.11.2012 Konferencia k pripravovanému programu COSME (videí alebo fotografií: 5)
V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa 09.11.2012 uskutočnila konferencia k pripravovanému programu COSME –Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 - 2020). Hlavnou témou konferencie bola prezentácia programu COSME expertmi Európskej komisie, za účasti generálneho riaditeľa DG pre priemysel a podnikanie Daniela Calleju Crespa a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského.


Krajský súd v Bratislave dňa 7.11.2012 rozhodol o tom, že spoločnosti GAJUS, GABANA a TRADEUNION nemajú právo byť zapísané v zozname akcionárov spoločnosti TRANSPETROL. Zložitý spor o zápis do zoznamu akcionárov prebiehal od roku 2002. Po viac ako desiatich rokoch súd opäť potvrdil, že okrem štátu sa žiaden iný subjekt nemohol stať akcionárom strategického podniku. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, predstavuje však ďalší úspech štátu v tejto kauze.

V tureckej Anakare sa začalo (6. 11. 2012) 2. zasadnutie medzivládnej slovensko - tureckej komisie pre ekonomickú spoluprácu. Otvoril ho predseda tureckej časti komisie minister spravodlivosti Turecka Sadullah Ergin. V príhovore zhodnotil doterajší vzájomný zahraničných obchod, kde poznamenal, že turecká strana má záujem okrem zvýšenia tureckého exportu aj o zvýšenie dovozu zo Slovenska. Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinskývo v príhovore informoval partnera, že Slovensko v súčasnosti prikladá veľký význam nastávajúcej návšteve tureckého predsedu parlamentu Cemil Ciceka na Slovensku, ktorá môže naštartovať ďalší rozvoj vzťahov našich krajín.

02.11.2012 Kazachstan ocenil expozíciu Slovenska (videí alebo fotografií: 3)
Slovensko získalo ocenenie za najlepšiu národnú expozíciu na 11. medzinárodnej výstave Energia, energetické zariadenia a stavby Power energy Kazachstan 2012, ktorá sa konala v dňoch 30. októbra až 1. novembra 2012 v Almaty, najväčšom meste Kazachstanu. Zúčastnilo sa jej 160 spoločností z 12 krajín.

2012 - október (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 93

07.10.2013 Teplo budúci rok nezdražie (videí alebo fotografií: 3)
Priemerné náklady domácnosti na teplo sa na budúci rok zvyšovať nebudú. Podľa predbežných informácií členov Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT), môžu platby za teplo v niektorých teplárňach aj mierne klesnúť. Ministrovi hospodárstva SR Tomášovi Malatinskému to potvrdili zástupcovia SZVT v rámci diskusie počas konferencie, venovanej otázkam efektívnosti vo výrobe tepla. Tú zorganizoval zväz v spolupráci s MH SR. Dominantnou témou podujatia bola implementácia smernice EÚ o energetickej efektívnosti do národnej legislatívy v oblasti teplárenstva.

02.11.2012 Rozvoj spolupráce s Bangladéšom (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník MH SR Dušan Petrík prijal (30. 10. 2012) splnomocneného veľvyslanca Bangladéšu Mosud Mannan. Témou rozhovorov boli vzájomné ekonomické vzťahy, ktoré nezodpovedajú potenciálu oboch krajín. Z hľadiska hodnoty obchodnej výmeny možno Bangladéš zaradiť k pomerne významným mimoeurópskym obchodným partnerom SR z pohľadu slovenského dovozu.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis (30. 10. 2012) prijal štátnu ministerku Ministerstva zahraničných vecí Indickej republiky Preneet Kaur. Hlavnou témou rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami.

31.10.2012 Stretnutie ministrov V4 vo Varšave (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský v rámci stretnutia ministrov hospodárstva V4 vo Varšave podpísal s podpredsedom poľskej vlády a poľským ministrom hospodárstva Waldemarom Pawlakom tzv. intenčný list (Letter of Intent) týkajúci sa slovensko-poľského plynárenského prepojenia. List vyjadruje predbežný písomný záväzok oboch strán pokračovať v spolupráci na tomto projekte.

30.10.2012 Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre elektromobilitu (videí alebo fotografií: 4)
MH SR iniciovalo prvé rokovanie pracovnej skupiny pre Elektromobilitu, ktorej členmi sú okrem zástupcov HM SR aj predstavitelia MDVaRR SR, MŹP SR, MZ SR, MV SR, MF SR zástupcovia samospráv, Zväzu automobilového priemyslu, Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, spoločností automobilového priemyslu, občianskych združení pôsobiacich v oblasti elektromobilizmu, univerzít a výskumných inštitúcií ako aj profesijných a stavovských organizácií. Jej cieľom je vytvorenie poradnej pracovnej skupiny - Slovenskej platformy pre elektromobilitu.

22.10.2012 Konferencia o jednotnom trhu EÚ (videí alebo fotografií: 6)

19.10.2012 Ekotopfilm 2012 (videí alebo fotografií: 8)
Ekotopfilm je najstarší festival svojho druhu na svete. Tento rok píše svoju nepretržitú, už 39-ročnú históriu. Cieľom projektu je populárno-náučnou formou šíriť osvetu o potrebe tvorby a ochrany životného prostredia. Sprievodným podujatím festivalu je aj NÁRODNÁ ENVIRO SÚŤAŽ SLOVENSKA (NESS 2012).

17.10.2012 Slovensko na Medzinárodnom technickom veľtrhu TIB (videí alebo fotografií: 2)
V Bukurešti sa začal (17. – 20. 10. 2012) Medzinárodný technický veľtrh TIB, ktorý patrí medzi najväčšie výstavné podujatia na Balkáne. Veľtrh je zameraný na strojársku výrobu, ťažobný priemysel, automobilový priemysel, elektrotechniku, energetiku, dopravu, logistiku a IT.

Na základe realizácie „Protokolu o hospodárskej spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Vládou Astrachánskej oblasti Ruskej federácie“, sa (12. – 13. októbra 2012) uskutočnilo v Astrachani 1. zasadnutie Komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Vládou Astrachánskej oblasti Ruskej federácie. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Dušan Petrík. Astrachánsku časť vicegubernátor a predseda vlády Astrachánskej oblasti Aleksejevič K. Markelov. Zámerom zasadnutia bolo posilniť regionálnu spoluprácu medzi Slovenskom a regiónmi RF s cieľom realizácie vzájomne výhodných projektov a nadviazania obchodných kontaktov.

Obchodná výmena Slovenska s Rakúskom má rastúcu tendenciu. Vyplynulo to z dnešných (8.10.2012) rozhovorov štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa sa s prezidentom Slovensko-rakúskej obchodnej komory Josefom Altenburgerom v bratislavskom hoteli Falkensteiner. Témou pracovných raňajok boli možnosti rozvoja vzájomných hospodárskych vzťahov. Rakúsko totiž patrí medzi našich najväčších obchodných partnerov.

V Bratislave sa 4. 10. 2012 v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton uskutočnila konferencia SLOVSEFF, na ktorej sa okrem iného už po tretíkrát oceňovali úspešné projekty programu. Dvom najúspešnejším projektom odovzdal cenu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík. SLOVSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti a projektov v bytovom sektore.

03.10.2012 Rock v múzeu (videí alebo fotografií: 44)
Pozvánka na hudobné podujatia v netradičnom prostredí - hudobný projekt Rock v múzeu, v rámci ktorého sa koná séria koncertov mimoriadne kvalitných slovenských a zahraničných hudobníkov v nezvyčajnom priestore výstavnej siene Múzea obchodu.

01.10.2012 Slovenské firmy sa predstavili v bulharskom Plovdive (videí alebo fotografií: 3)
V dňoch 24. – 29. septembra 2012 sa v bulharskom Plovdive konal Medzinárodný technický veľtrh, ktorý patrí medzi najväčšie výstavné podujatia v Bulharskej republike. Veľtrh bol zameraný na strojársku výrobu, automobilový priemysel, elektrotechniku, energetiku, chemický priemysel, životné prostredie, dopravu, logistiku a IT.

2012 - september (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 58

28.09.2012 Prijatie holandskej veľvyslankyne v SR J.E. Daphne Bergsma (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal 27.09.2012 veľvyslankyňu Holandského kráľovstva J.E. Daphne Bergsmu, ktorá deklarovala záujem Holandska o intenzifikáciu vzájomne výhodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a hľadanie nových foriem rozvoja výmeny tovarov a služieb. Počas stretnutia obe strany predložili návrhy na rozvoj spolupráce a deklarovali, že podporia zintenzívnenie kontaktov podnikateľských subjektov.

27.09.2012 Medzinárodná konferencia SES 2012 (videí alebo fotografií: 7)

V dňoch 25.-27.9.2012 sa v Bratislave v hoteli Bôrik uskutočnilo štvrté zasadnutie Spoločnej rady pre hospodársku spoluprácu (SRHS) medzi SR a JAR. Slovenskú stranu viedol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis a juhoafrickú stranu viedla námestníčka ministra obchodu a priemyslu JAR Elizabeth Thabethe.

24.09.2012 Veľtrh AMB Stuttgart 2012 (videí alebo fotografií: 4)
Slovenská republika sa v dňoch 18. – 22. septembra 2012 úspešne prezentovala na medzinárodnom veľtrhu AMB Stuttgart 2012 v nemeckom Stuttgarte. Ten patrí medzi najprestížnejšie svetové veľtrhy v oblasti obrábania kovov.

24.09.2012 Veľtrh Inno Trans 2012 Berlín (videí alebo fotografií: 5)
V dňoch 18. – 21. septembra sa v Berlíne konal medzinárodný veľtrh pod názvom „Inno Trans 2012“. Koncepcia veľtrhu bola zameraná prioritne na železničnú dopravu, dopravné technológie, inovácie, riadiace systémy, ako aj na príslušné priemyselné segmenty, ktoré s prevádzkou železničnej dopravy priamo či nepriamo súvisia.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský podporil Deň alternatívnej dopravy a udržateľnej mobility jazdou na bicykli.

19.09.2012 Medzinárodná konferencia o plyne a rope (videí alebo fotografií: 3)
V historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí sa konala medzinárodná konferencia Stredoeurópsky prepravný koridor plyn –ropa s mottom Bezpečnosť – spoľahlivosť – spolupráca. Konferenciu pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča zorganizoval Slovenský plynárensky a naftový zväz pri príležitosti okrúhlych výročí dôležitých prepravných trás strategických energetických médií - 50. výročia ropovodu Družba, 45. výročia plynovodu Bratstvo a 40. výročia plynárenského prepravného systému Eustream .

19.09.2012 Rozvoj spolupráce s Egyptom (videí alebo fotografií: 4)

12.09.2012 54. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne (videí alebo fotografií: 4)
Slovensko sa v dňoch 10. – 14. septembra 2012 úspešne prezentuje na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. Ten patrí medzi najprestížnejšie svetové veľtrhy v oblasti strojárstva.

12.09.2012 Pracovná cesta do Švajčiarska (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa 9. - 11. septembra 2012 zúčastnil ako člen oficiálnej delegácie na historicky prvej návšteve prezidenta SR Ivana Gašparoviča vo Švajčiarskej konfederácii.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa v Banskej Štiavnici zúčastnil na oslavách Dňa baníkov, geológov a naftárov.

07.09.2012 Rozvoj spolupráce s Indonéziou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský veľvyslanca Indonézskej republiky na Slovensku Harsha E. Joesoefa. Minister poďakoval veľvyslancovi za osobný prínos počas jeho pôsobenia na Slovensku, kedy nastalo silné oživenie bilaterálnych vzťahov vo všetkých oblastiach, Veľvyslanec pripomenul, že i návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Indonézii v októbri minulého roku ako aj návšteva koordinačného ministra pre ekonomiku Inonézie Hatta Rajasu na Slovensku v júni 2012 priniesli tiež dôležité impulzy pre zvýšenie vzájomnej hospodárskej spolupráce.

04.09.2012 Rozvoj spolupráce s Kenskou republikou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal ministra obchodu Kenskej republiky Mosesa Wetang´ulu. Cieľom rozhovorov bol ďalší rozvoj vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Keňou, najmä v obchodno-ekonomickej spolupráci a v oblasti rozvojovej pomoci.

2012 - august (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 29

27.08.2012 Dolné Sasko patrí medzi strategických parterov Slovenska (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prial podpredsedu vlády a ministra hospodárstva spolkovej krajiny Dolného Saska Jörga Bodeho. Témou rozhovoru boli ďalšie možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce.

24.08.2012 Stretnutie T. Malatinskeho a P.Roslera (videí alebo fotografií: 5)

22.08.2012 Študenti Detskej univerzity Komenského v parlamente (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa včera (21. 8. 2012) postavil pred 88 študentov Detskej univerzity Komenského, aby odpovedal na ich otázky. Takáto simulovaná detská Hodina otázok pre členov vlády sa na pôde parlamentu konala po desiaty raz.

10.08.2012 Pietna spomienka na Hornonitrianskych baníkov (videí alebo fotografií: 2)

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Srí Lanky v Rakúsku s priakreditáciou pre Slovenskú republiku Aliyara Lebbe Abdul Azeeza . Išlo o vôbec prvé takéto stretnutie od nástupu T. Malatinského do funkcie ministra hospodárstva SR. Témou rozhovoru boli možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce s dôrazom na hospodársku oblasť.

06.08.2012 Rozvoj spolupráce s Talianskom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Roberta Martiniho. Témou boli možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce. Taliansko je okrem dôležitého obchodného partnera aj jedným z najvýznamnejších investorov na Slovensku. Jeho podiel na celkových priamych zahraničných investíciách v slovenskej ekonomike dosahuje 14.161 mil. Eur, čím sa zaraďuje na 6. miesto medzi najvýznamnejších zahraničných investorov v našej krajine.

Funkčnú deľbu práce v oblasti ekonomickej diplomacie zakotvuje Memorandum o spolupráci ministerstiev zahraničných vecí a hospodárstva, ktoré 1. augusta podpísali rezortní šéfovia Miroslav Lajčák a Tomáš Malatinský.

2012 - júl (8)

Počet videí alebo fotografií spolu: 35

24.07.2012 Rozvoj spolupráce s ČĽR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (23. 7. 2012) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) na Slovensku Gu Zipinga. Témou prvého vzájomného stretnutia bola hospodárska politika oboch krajín a vzájomná spolupráca.

23.07.2012 Návšteva ministra hospodárstva SR v US Steel Košice (videí alebo fotografií: 7)

23.07.2012 Návšteva ministra SR v NESS KDC (videí alebo fotografií: 3)Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal delegáciu Astrachánskej oblasti Ruskej federácie (RF), ktorú viedol gubernátor Aleksander A. Žilkin. Súčasťou delegácie boli zástupcovia vlády Astrachánskej oblasti RF ako aj predstavitelia podnikateľskej sféry. Témou rozhovorov boli možnosti vzájomného rozšírenia spolupráce.

09.07.2012 Nemecko slovenský hospodársky rozhovor (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomás Malatinský sa zúčastnil na 3. nemecko-slovenskom hospodárskom rozhovore. Ten zorganizovala Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) v spolupráci s veľvyslanectvom NSR v Bratislave. V hoteli Crowne Plaza partneri diskutovali o budúcnosti zásobovania energiami. Podujatie s podtitulom „Ktorá cesta je správna?“ otvoril príhovorom premiér SR Robert Fico.

02.07.2012 Minister v Japonsku (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský ako člen delegácie prezidenta SR Ivana Gašparoviča navštívil Japonsko. Okrem stretnutí s čelnými predstaviteľmi Japonska, šéf slovenského rezortu hospodárstva sa zameral na predstavenie Slovenska ako krajiny vhodnej na investovanie.

2012 - jún (6)

Počet videí alebo fotografií spolu: 28

29.06.2012 2. zasadnutie konzultačnej komisie s Bulharskou republikou (videí alebo fotografií: 3)
V Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu Bulharskej republiky (25. – 26. 6. 2012). Predsedom slovenskej časti komisie bol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis a predsedom bulharskej časti komisie námestník ministra hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu Bulharskej republiky Ivo Marinov.

25.06.2012 Mladý inovatívny podnikateľ 2012 (videí alebo fotografií: 7)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský odovzdal (22.6. 2012) cenu v rámci 6. ročníka súťaže „Mladý inovatívny podnikateľ 2012“.

22.06.2012 Konferencia o Národnej sústave povolaní (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa zúčastnil na záverečnej konferencii k projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. T. Malatinský bol pri samotnom zrode projektu ešte ako prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

20.06.2012 Eurosatory 2012 - Paríž (videí alebo fotografií: 2)
Slovensko sa úspešne prezentovalo na medzinárodnej výstave Eurosatory 2012 v Paríži, ktorá prebiehala od 10.-15. Júna 2012. Výstava patrí k najväčším na svete v oblasti pozemnej obrannej a bezpečnostnej techniky. Celkovo na výstave sa zúčastnilo 1433 vystavovateľov z 53 krajín sveta.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal 11. 6. 2012 ministra – koordinátora pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky Hatta Rajasa s delegáciou. Témou boli rozhovory o ďalšom postupe pre realizácii 15 memoránd o spolupráci, ktoré boli podpísané počas nedávnej návštevy slovenského prezidenta v Indonézii.

11.06.2012 Návšteva kubánskej veľvyslankyne (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky Loipu Sanchez

2014 - april (11)

Počet videí alebo fotografií spolu: 52

V nadväznosti na celoštátnu výstavu stredných odborných škôl Mladý tvorca sa pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Pavla Pavlisa a predsedu Združenia miest a obcí a primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča sa uskutočnil včera na výstavisku Agrokomplex v Nitre aj seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu.

30.04.2014 Šesť stredných škôl si odnieslo cenu za Top výrobok (videí alebo fotografií: 8)
V rámci už 22. ročníka celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom „Mladý tvorca 2014“, ktorá sa koná v týchto dňoch (29. 04. – 30. 04. 2014) v areáli výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, Ministerstvo hospodárstva SR ako hlavný garant výstavy, ocenilo školy za Top výrobok. Zároveň vyhodnotilo súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Za inováciu a technickú tvorivosť“.

29.04.2014 Mladý tvorca 2014 (videí alebo fotografií: 7)
V dňoch 29. 04. – 30. 04. 2014 sa v areáli výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra koná už 22. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom „Mladý tvorca 2014“. Hlavným usporiadateľom je Ministerstvo hospodárstva SR.

V dňoch 24. – 25. apríla 2014 sa v Bratislave uskutočnilo 1. zasadnutie spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Bosnou a Hercegovinou. Zasadnutie komisie dňa 24. apríla viedol za slovenskú stranu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík a dňa 25. apríla štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis. Predsedníčkou komisie za Bosnu a Hercegovinu bola námestníčka ministra zahraničného obchodu a ekonomických vzťahov Bosny a Hercegoviny Ermina Salkičević – Dizdarević.

28.04.2014 Memorandum o reverznom chode plynu je podpísané (videí alebo fotografií: 3)
Predstavitelia spoločnosti Eustream a Ukrtransgaz podpísali memorandum o porozumení o možnom riešení prepravy plynu v smere zo Slovenska na Ukrajinu. Na podpise memoranda sa zúčastnili aj šéf Európskej komisie José Manuel Barroso, premiér slovenskej vlády Robert Fico, minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský ako aj ukrajinský minister energetiky Jurij Prodan.

25.04.2014 Rokovania o reverznom toku plynu na Ukrajinu pokračujú (videí alebo fotografií: 7)
V Bratislave v hoteli Bôrik sa uskutočnili trojstranné rokovania medzi komisárom EK pre energetiku Güntherom Oettingerom, ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským a ministrom energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny Jurijom Prodanom. Témou bola diskusia o možnostiach reverzného toku plynu na Ukrajinu.

Vo Veľkých Kapušanoch sa rokuje o technických a právnych aspektoch spolupráce pri príprave spätného toku plynu zo západnej Európy na Ukrajinu cez naše územie. Za rokovací stôl zasadli delegácie na čele s ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským a ukrajinským ministrom energetiky Jurijom Prodanom spolu s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a prepravných spoločností Eustream a Ukrtransgaz.

11.04.2014 Snem Slovenského živnostenského zväzu 2014 (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes vystúpil na „Sneme Slovenského živnostenského zväzu“, zámerom podujatia bolo vyhodnotenie činnosti zväzu za rok 2013 a schválenie plánu úloh na rok 2014.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský ako hlavný hosť otvoril medzinárodnú konferenciu o inováciach, inteligentných mestách a infraštruktúre Iconvienna 2014. Dvojdňová konferencia (10. – 11. 4. 2014) vo Viedni je zameraná na „Inovácie a inteligentné mestá“.

Dňa 2. apríla 2014 sa štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Dušan Petrík zúčastnil slávnostného otvorenia Maďarsko-slovenského obchodno-informačného centra. Za Maďarsko boli prítomní pán Péter Szíjjártó štátny tajomník pre zahraničné záležitosti a vonkajšie ekonomické vzťahy, pán Zoltán Vereczkey prezident a Lajos Kupcsok generálny tajomník Obchodnej a priemyselnej komory župy Pešť a župného mesta Érd. Výstavba a otvorenie centra sa realizovala v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Maďarska v meste Törökbálint.

03.04.2014 Slovensko poskytne Albánsku svoje skúsenosti (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania Albánskej republiky Arben Ahmetov dnes podpísali Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania Albánskej republiky o hospodárskej spolupráci.

2014 - august (15)

Počet videí alebo fotografií spolu: 56

Minister hospodárstva Pavol Pavlis dnes slávnostne otvoril novú výrobnú halu spoločnosti Bukóza Holding v Hencovciach.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo 27.8.2014 v rámci projektu hlbšieho spotrebiteľského vzdelávania v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom seminár pre učiteľov a pedagógov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

26.08.2014 Minister hospodárstva navštívil spoločnosť Howe (videí alebo fotografií: 5)

25.08.2014 7. stretnutie banských miest a obcí Slovenska (videí alebo fotografií: 4)

25.08.2014 Detský parlament (videí alebo fotografií: 3)

25.08.2014 70. výročie SNP (videí alebo fotografií: 4)

25.08.2014 Krizová porada v Transpetrole (videí alebo fotografií: 3)
Predseda vlády SR, minister hospodárstva a predstavitelia spoločností TRANSPETROL, Slovnaft a Štátnych hmotných rezerv sa stretli na pôde spoločnosti TRANSPETROL, aby sa zaoberali sankčným zákonom prijatým ukrajinskou Najvyššou radou, ktorý umožňuje prijatie sankcií Ukrajiny voči Ruskej federácii a ktorý by mohol mať dopad aj na dodávky ropy pre Slovenskú republiku.

22.08.2014 Pavol Pavlis navštívil Majdan (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva, Pavol Pavlis sa po skončení oficiálnych rokovaní na Ukrajine bol pokloniť obetiam nedávnych nepokojov. Navštívil Námestie nezávislosti (Majdan), kde položil kyticu na pamiatku obetí masových protestov zo začiatku roka.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis rokoval 19. augusta 2014 na Ukrajine so svojím rezortným partnerom na ukrajinskom Ministerstve energetiky a uhoľného priemyslu o prípadných sankciách Ukrajiny voči Ruskej federácii, ktoré sú súčasťou zákona, ktorý schválila 14. augusta 2014 ukrajinská Najvyššia rada a, ktoré by sa mohli dotknúť dodávok plynu a ropy na Slovensko.

Ministerstvo hospodárstva SR uskutočnilo dnes vo svojich priestoroch bezplatný seminár k novele zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (z. č. 101/2014, 199/2014).

Spoločnosť Hyunnam SK, s. r. o., pri investícii 12 miliónov eur vytvorí na Kysuciach v rámci rozširovania svojej výroby nové pracovné miesta. V prvej fáze výstavby závodu v Krásne nad Kysucou by malo vzniknúť 250 pracovných miest a v druhej 500.

Minister hospodárstva, Pavol Pavlis počas svojho výjazdu na Kysuce navštívil spoločnosť OMNIA KLF, a. s., ktorá má takmer 500 zamestnancov a súčasný minister ju v novembri 2013 ako vtedajší štátny tajomník MH SR otváral.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis navštívil 12. augusta spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v Galante. Obe strany spoločne hľadali možnosti rozvoja inovácií v priemysle, v prepojení na prípravu budúcich absolventov stredných škôl a príležitosti pre úspešnú realizáciu inovačného programu v sieti subdodávateľov.

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis a veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku Šani Dermaku počas stretnutia dňa 6. augusta 2014 potvrdili vzájomnú podporu rozvoja ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Srbskou republikou.

01.08.2014 Rozvoj hospodárskej spolupráce s Vietnamom (videí alebo fotografií: 4)
„Slovensko má trvalý záujem o rozvoj hospodárskej spolupráce s Vietnamom“ povedal minister hospodárstva SR Pavol Pavlis počas stretnutia s veľvyslancom Vietnamskej socialistickej republiky (ďalej VSR), Nguyen Yuan Luuom v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie veľvyslanca v SR.

2014 - december (9)

Počet videí alebo fotografií spolu: 29

V hlavnom meste bol 18. decembra 2014 slávnostne predstavený nový operačný program Kvalita životného prostredia. Ide o druhý najväčší operačný program Slovenska v nasledujúcom programovom období 2014-2020, pre ktorý EK vyčlenila 3,138 miliardy €.

Minister hospodárstva, Pavol Pavlis pred sviatočným obdobím zvolal 19. decembra 2014 na pôde SPP mimoriadnu operatívnu poradu s predstaviteľmi spoločností - Slovenský plynárenský priemysel, a. s., - Eustream, a. s., - SPP – Distribúcia, a. s. - a Nafta, a. s., aby sa informoval a uistil, že počas sviatočného obdobia sú na Slovensku zabezpečené plynulé dodávky zemného plynu pre domácnosti, zdravotnícke a sociálne zariadenia ako aj pre priemysel, bez ohľadu na výšku krátenia dodávok plynu z Ruskej federácie.

Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa dňa 12.12.2014 zúčastnil spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom na návšteve spoločnosti RONA Lednické Rovne.

16.12.2014 Rozvoj spolupráce s Maďarskou investičnou agentúrou HIPA (videí alebo fotografií: 1)
Štátny tajomník MH SR sa dňa 15.12.2014 zúčastnil slávnostného podpisu Dohody o spolupráci medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Maďarskou investičnou agentúrou (HIPA). Podpísanie dohody sa realizovalo za prítomnosti štátnych tajomníkov SR a Maďarska, Rastislava Chovanca a Levente Magyara.

Dňa 15. decembra 2014 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslavom Obertom a generálnym tajomníkom Energetickej charty Urbanom Rusnákom.

12.12.2014 Konferencia „Budúcnosť exportu Slovenskej republiky“ (videí alebo fotografií: 4)
Dňa 11. decembra 2014 sa v bratislavskom hoteli Sheraton Bratislava uskutočnila konferencia „Budúcnosť exportu Slovenskej republiky“ s podtitulkom „Štát a podnikatelia - spoločne za vyššiu exportnú výkonnosť“. Konferenciu, ktorá bola zameraná predovšetkým na domáce stredne veľké podniky, ale aj segment malého a stredného podnikania, zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s EXIMBANKOU SR. Úvodné vystúpenia predniesli štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Rastislav Chovanec a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR, Igor Lichnovský.

V pondelok 8.12.2014 sa štátny tajomník Rastislav Chovanec zúčastnil slávnostného galavečera HN Clubu Diamanty slovenského biznisu, ktorý sa konal pri príležitosti oceňovania najdynamickejšie rastúcich spoločností. Témami okrúhleho stola boli opatrenia štátu pre zlepšovanie podnikateľského prostredia, podmienky pre malé a stredné firmy na Slovensku a najväčšie problémy a riziká podnikania u nás.


V dňoch 1. – 2. decembra 2014 sa v Bratislave konalo 6. zasadnutie Zmiešanej komisie medzi SR a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu, ktorému za slovenskú stranu predsedal minister hospodárstva SR Pavol Pavlis a za srbskú stranu podpredsedníčka vlády a ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Mihajlović. Hlavnými témami bilaterálnych rokovaní na expertnej úrovni bola spolupráca v oblasti energetiky, dopravy, železničnej infraštruktúry, poľnohospodárstva, financií, ako aj podpora podnikateľských subjektov pri realizácii projektov v Srbskej republike. Počas zasadnutia komisie boli prerokované možnosti realizácie konkrétnych slovensko-srbských projektov a identifikované nové oblasti hospodárskej spolupráce, vrátane spolupráce v oblastiach patriacich do kompetencie iných rezortov.

2014 - január (10)

Počet videí alebo fotografií spolu: 42

V Belehrade sa koná záverečná konferencia twinningového projektu „Budovanie kapacít pre Energetickú agentúru Srbskej republiky“. Twinnigový projekt je zameraný na implementáciu energetickej legislatívy Európskej únie do legislatívy Srbska počas prístupového procesu, skvalitnenie štátnej cenovej regulácie v energetike, formovanie trhu s plynom a elektrinou a posilnenie postavenia národného regulátora (AERS) v národnom i medzinárodnom meradle.

23.01.2014 SOPK 2014 (videí alebo fotografií: 5)

21.01.2014 Rozvoj spolupráce s Japonskom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes prijal novovymenovaného veľvyslanca Japonska na Slovensku Akia Egawu. Slovensko a Japonsko oslávili 20. výročie nadviazania diplomatických vzťahov a obe strany sa zhodli, že za relatívne krátky čas dosiahli vysokú úroveň a sú hospodárskym prínosom pre obe krajiny.

17.01.2014 Spolupráca SR a ČR je nadštandardná (videí alebo fotografií: 3)
Vyplynulo to zo včerajšieho (16.1.2014) stretnutia ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského s českými a slovenskými predstaviteľmi podnikateľských zväzov a zástupcami českých a slovenských podnikateľov. Podujatie zorganizovalo České veľvyslanectvo na Slovensku v spolupráci s Českým zväzom priemyslu dopravy. Cieľom bola výmena skúsenosti s podnikateľským prostredím v oboch krajinách ako aj možnosť nadviazania nových pracovných kontaktov.

16.01.2014 T. Malatinský diskutoval s rakúskymi podnikateľmi. (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa včera (15.1.2014) stretol s rakúskymi podnikateľmi Pravidelné stretnutie investorov a spoločností, ktoré majú záujem o vzájomnú spoluprácu organizuje obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. V súčasnosti je na Slovensku etablovaných viac ako 2 000 rakúskych firiem. Rakúsko je druhým najväčším investorom na Slovensku a v objeme investícií do slovenskej bankovej sféry je na prvom mieste.

16.01.2014 Rozvoj spolupráce s Euromines (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR T. Malatinský dnes prijal prezidenta európskej asociácie ťažobného priemyslu kovov a minerálnych surovín – Euromines Marka Rachovidesa a výkonnú riaditeľku Euromines Corinu Hebestreitovú. Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti spolupráce pri využití surovinového potenciálu Slovenska, pri rozvoji ťažobného priemyslu a príprave Surovinovej politiky SR .

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera (13.1.2014) slávnostne otvoril linku na výrobu ultratenkých kondenzátorových fólií v spoločnosti Chemosvit Terichem, a. s. Otvorenie špičkovej novej prevádzky znamená 40 nových pracovných miest.

Štátny tajomník MH SR Dušan Petrík sa dnes ako zástupca Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska (ZBSaCS) stretol s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Rezort hospodárstva na stretnutí zastupoval aj vedúci služobného úradu MH SR Martin Holák. Prezident už po piatykrát vo svojom úrade prijal baníkov na novoročnom stretnutí . Na podujatí boli aj predstavitelia Združenia baníckych a hutníckych spolkov Českej republiky.

07.01.2014 Minister T. Malatinský sa stretol so zamestnancami MH SR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR T. Malatinský sa dnes stretol so zamestnancami rezortu. Stretnutie otvorila riaditeľka kancelárie ministra Eva Karasová. Cieľom bolo zhodnotiť uplynulý rok 2013. Ten bol, podľa ministra, azda najviac charakterizovaný konsolidáciou verejných financií.

07.01.2014 Rozvoj spolupráce so Singapurom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Singapurskej republiky pre Slovensko so sídlom v Singapure Jennie Chua. Témou rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami počas jej 6 ročného pôsobenia vo funkcii veľvyslankyne pre Slovenskú republiku. Nový veľvyslanec Singapuru pre SR v krátkom čase odovzdá poverovacie listiny veľvyslancovi SR v Jakarte.

2014 - júl (4)

Počet videí alebo fotografií spolu: 11

Vo štvrtok 24.07.2014 prijal minister hospodárstva SR Pavol Pavlis veľvyslanca Talianskej republiky v SR J.E. Roberta Martiniho

15.07.2014 Na hornej Nitre otvorili nový zbrojársky výrobný závod (videí alebo fotografií: 3)
Výrobný závod CZ – Slovensko je významnou investíciou podniku Česká zbrojovka na Slovensku, v súčasnosti zamestnáva 60 ľudí a v budúcnosti môže prácu poskytnúť ďalším dvesto zamestnancom.

V snahe posilniť hlas slovenských podnikateľov a odbornej verejnosti pri rokovaniach o obsahu a finálnej podobe dohody o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (známa pod skratkou TTIP) Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) takmer rok realizovala projekt TTIP: Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?). Po šiestich sektorových stretnutiach a dotazníkovom prieskume ho ukončila záverečná konferencia, ktorá sa v posledný júnový deň uskutočnila v priestoroch Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.

V Londýne na pôde Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) sa uskutočnilo (27.6.2014) stretnutie Zhromaždenia prispievateľov, najvyššieho orgánu Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF). Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Dušan Petrík.

2014 - jún (15)

Počet videí alebo fotografií spolu: 61

25.06.2014 Podnikateľská misia z Iránu na MH SR (videí alebo fotografií: 4)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis prijal dňa 24.6.2014 delegáciu Teheránskej komory pre obchod, priemysel, baníctvo a poľnohospodárstvo (TKOPBP).

25.06.2014 Veľká Británia oceňuje slovenský prístup (videí alebo fotografií: 1)
Rýchly a efektívny prístup Slovenska k realizácii možnosti reverzného toku plynu na Ukrajinu, ktorý neohrozil dodávky ruského plynu pre krajiny EÚ, považuje britský minister pre klimatické zmeny a energetiku Ed Davey, za mimoriadne pozitívny príspevok Slovenska ku celkovej energetickej bezpečnosti v EÚ. Na rokovaní so slovenským ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským sa obaja ministri navyše zaoberali aj Koncepciou klimaticko-energetickej politiky EÚ 2030 a Európskou stratégiou energetickej bezpečnosti.

Štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis sa dnes v Bratislave zúčastnil na konferencii „Desať rokov v EÚ: Príležitosti pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. Toto prestížne podujatie, ktorého cieľom je zhodnotiť obdobie prvej dekády členstva Slovenska v EÚ, zorganizovali Americká obchodná komora na Slovensku a Zastúpenie EK v SR. Záštitu nad konferenciou prevzal podpredseda EK a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu EK Maroš Šefčovič. Úvodné slovo predniesol predseda vlády SR Robert Fico.

23.06.2014 T. Malatinský láka investorov v Londýne (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský odcestoval na pracovnú návštevu Spojného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Cieľom pracovnej cesty je zlepšenie hospodárskych vzťahov s Britániou a oboznámiť tamojších podnikateľov s investičnými možnosťami na Slovensku.

19.06.2014 ČPOK (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na jubilejnom 20. stretnutí podnikateľov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky v Ostrave. Toto tradičné podujaté, ktorého organizátorom je Česko–poľská obchodná komora, vytvára vhodné podmienky najmä na nadväzovanie nových kontaktov a rozvoj spolupráce vo všetkých oblastiach podnikania.

18.06.2014 2. stretnutie ministrov hospodárstva krajín V4 v Budapešti (videí alebo fotografií: 5)
V Budapešti sa včera skončilo druhé stretnutie ministrov hospodárstva krajín V4. Vedúcim slovenskej delegácie bol minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. Toto stretnutie ministrov bolo zároveň posledným stretnutím krajín V4 pred odovzdaním predsedníctva Slovenskej republike. Slovensko začne predsedať krajinám V4 od 01.07.2014.

18.06.2014 Generálny riaditeľ UNIDO na pôde MH SR (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík prijal (17.6.2014) generálneho riaditeľa organizácie Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) Li Yonga. Na stretnutí bola vyzdvihnutá doterajšia spolupráca so slovenskými inštitúciami a podnikateľmi.

16.06.2014 ENEF 2014 (videí alebo fotografií: 9)
Slovensko jednoznačne počíta s rozvojom jadrovej energetiky aj v blízkej budúcnosti. Uviedol to dnes v Bratislave na 9. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) predseda vlády SR Robert Fico. ENEF sa uskutočňujú priebežne raz ročne striedavo v Bratislave a v Prahe.

14.06.2014 Na bicykli deťom 2014 (videí alebo fotografií: 7)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes absolvoval časť 9. Etapy - 5. ročníka charitatívnej jazdy Deťom pre život 2014. Vyzbierané finančné prostriedky pôjdu na liečbu malých onkologických pacientov.

11.06.2014 Mladý inovatívny podnikateľ 2014 (videí alebo fotografií: 3)
Nedostatok financií spolu s nedostatkom motivácie pre inovácie na Slovensku sú ťažiskovými problémami, ktoré musíme začať prioritne riešiť. Ako som už na viacerých fórach zdôraznil, pokiaľ inovácie a výskum nebudú bežným typom podnikania, či jeho súčasťou a podnikanie nebude úzko spojené s inováciami, stav v tejto oblasti sa na Slovensku tak skoro nezlepší“, povedal minister hospodárstva Tomáš Malatinský a dodal, „Preto som projektu opätovne poskytol záštitu. Cieľom súťaže je podporiť chuť mladých ľudí k podnikaniu na Slovensku, podporiť ich kreativitu a uplatňovanie inovatívnych princípov vo všetkých oblastiach podnikania. Verím, že bude impulzom pre nových a nádejných inovátorov a nasmeruje ich pozornosť k riešeniam, ktoré pomôžu zlepšiť konkurencieschopnosť Slovenska.

V dňoch 7.-9. 6. 2014 sa v Ningbo v Čínskej Ľudovej republike uskutočnila "Ministerská konferencia Číny a krajín strednej a východnej Európy o podpore obchodu a hospodárskej spolupráce". Konferencie sa zúčastnili vysokí predstavitelia Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva pán Dušan Petrík. Vo svojom vystúpení ocenil organizáciu konferencie, vyzdvihol dlhodobo priateľské vzťahy medzi našimi krajinami a rastúci vzájomný obchod. Zároveň však konštatoval, že potenciál oboch krajín nie je zďaleka vyčerpaný. V oblasti obchodu by SR ocenilo vyváženejšiu obchodnú výmenu, ktorá je v súčasnosti pre SR vysoko deficitná.

10.06.2014 Múzejný pivovar (videí alebo fotografií: 5)
Múzejný pivovar bol otvorený ako súčasť stálej expozície Múzea obchodu v Bratislave Podunajských Biskupiciach v novembri 2013. Predstavuje detailnú rekonštrukciu hostinca z 20-tych rokov 20. storočia. Historický interiér bol zrealizovaný ako replika podľa dobových pohľadov na základe návrhu Ing. Arch. Havlíčka, odborníka na historické pohostinské interiéry.

05.06.2014 Rozvoj spolupráce s Bieloruskom (videí alebo fotografií: 3)
Slovenský rezort hospodárstva zrealizoval ( 2. – 4. 6. 2014) pod záštitou štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) podnikateľskú misiu v Minsku. Misia, na ktorej sa na ktorej sa zúčastnilo 53 podnikateľov, bola zameraná na oblasti strojárstva, energetiky, poľnohospodárstva, informačných technológií a cestovného ruchu. Súčasťou oficiálnej delegácie boli okrem iných aj štátni tajomníci Štefan Adam z MPaRV SR a František Palko z MDVaRR SR ako aj generálny riaditeľ EXIMBANKY SR Igor Lichnovský, ktorí absolvovali vlastný rezortný pracovný program. Na príprave programu sa podieľal aj Zastupiteľský úrad SR v Minsku a honorárny konzul Bieloruska na Slovensku Marián Murín.

03.06.2014 Slovensko- japonský obchodný seminár (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes stretol s japonskými podnikateľmi. Konkrétne s členmi ekonomického združenia prefektúry Tochigi Keizai Doyukai v Japonsku. Stretnutie investorov a spoločností, ktoré majú záujem o vzájomnú spoluprácu zorganizovala príspevková organizácia MH SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO). Zámerom bolo prehĺbiť ekonomickú spoluprácu oboch krajín. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 42 japonských spoločností. Japonskí investori vytvorili na Slovensku takmer 10 000 nových pracovných miest.

02.06.2014 Rozvoj spolupráce s USA (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA na Slovensku Theodora Sedgwicka. V rozhovoroch dominovala energetika a súčasný vývoj v tejto oblasti.

2014 - máj (9)

Počet videí alebo fotografií spolu: 42

27.05.2014 T. Malatinský ocenený medailou Jiřího z Poděbrad (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský si v rámci konferencie „Ambície, realita, vízie – energetika a európske desaťročie“ (ARVe 2014) prevzal medailu Jiŕího z Poděbrad. Medailu udeľuje Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky významným osobnostiam za ich prínos v energetike a v európskej integrácii. Český kráľ Jiři z Poděbrad (1420-1471) ako prvý predstavil ideu spoločenstva európskych štátov.

21.05.2014 Minister T. Malatinský otvoril 21. ročník MSV v Nitre (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský slávnostne otvoril 21. ročník Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Nitre. Na výstavisku Agrokomplex sa tak v dňoch 20. – 23. 5. 2014 uskutoční najvýznamnejšia prehliadku strojárskej produkcie na Slovensku. Veľtrh je priestorom, kde sa prezentujú inovácie, najmodernejšie technológie či zariadenia.

21.05.2014 Inovatívny čin roka 2014 (videí alebo fotografií: 7)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský v rámci 21. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre ocenil spoločnosti za „Inovatívny čin roka 2013“. Išlo už o 7. ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR. Zámerom súťaže, ktorú organizuje príspevková organizácia MH SR Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), je podporiť úspešné riešenia, ktoré pomáhajú postupne dvíhať úroveň slovenskej ekonomiky.

19.05.2014 SIEA krst kníh (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský na pôde Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) slávnostne pokrstil odborné publikácie „Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy“ a „Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu“. Publikácie z edície Analýzy a štúdie SIEA majú napomôcť pri nastavovaní podporných politík k novému programovaciemu obdobiu štrukturálnych fondov.

Dvojročná bilancia práce Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) je podľa ministra Tomáša Malatinského úspešná. Ministerstvo plynule plní všetky zásadné ustanovenia Programového vyhlásenia vlády SR. Podľa ministra rezort zvládol aj nápor v súvislosti s krízou na Ukrajine a úspešne doviedol rokovania o reverznom toku plynu na Ukrajinu do konca.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa v rámci služobnej cesty v okrese Poltár (13. 5. 2014) zúčastnil na slávnostnom otvorení strojárskej výroby v spoločnosti Poltár Crystal&Steel a.s.

13.05.2014 Slovenský obranný priemysel v Ammáne (videí alebo fotografií: 1)
V Jordánskom hášimovskom kráľovstve v Ammáne sa konala (6. – 8.5. 2014) výstava Sofex 2014. Podujatie združilo 371 renomovaných vystavovateľov z oblasti obrany a bezpečnosti a boja proti terorizmu zo 41 krajín sveta.

07.05.2014 Medaila OPCW k udeleniu Nobelovej ceny (videí alebo fotografií: 2)
Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je národným orgánom pre zákaz chemických zbraní, prevzalo v mene Slovenskej republiky ako členskej krajiny Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) pamätnú medailu vydanú pri príležitosti udelenia Nobelovej ceny za mier na rok 2013, ktorú táto medzinárodná organizácia dostala 11.10.2013.

05.05.2014 Na pôde MH SR v Bratislave vystavujú handicapovaní umelci (videí alebo fotografií: 14)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský na pôde rezortu otvoril výstavu „Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR“. Projekt, nad ktorým prevzal minister T. Malatinský už po druhý raz záštitu, organizuje občianske neziskové združenie Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov z Klátovej Novej Vsi. Výstava potrvá v priestoroch MH SR (Mierová 19, Bratislava) do 25. mája 2014.

2014 - marec (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 18

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister hospodárstva Čiernej Hory Vladimír Kavarić podpísali Dohodu medzi vládou SR a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci. Dohoda má prispieť k podpore zintenzívnenia bilaterálnej hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Čiernou Horou.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský vystúpil na „Konferencii o mládeži“, ktorú zorganizovalo Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu SR. Zámerom podujatia bolo predstaviť situáciu mladých ľudí na Slovensku ako aj aktuálne výzvy v tejto oblasti.

17.03.2014 ClusterCOOP 2014 (videí alebo fotografií: 4)
17.03.2014 12:00 V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu ClusterCOOP. Projekt mal za cieľ podporiť regionálnu spoluprácu ako aj zosúladenie klastrových politík v rámci centrálnej Európy.

V dňoch 11. – 13. marca 2014 sa uskutočnilo v Bratislave zasadanie medzinárodnej pracovnej skupiny pre technológie konečného využitia. Pracovná skupina pozostáva z delegátov členských krajín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Aktivity pracovnej skupiny spočívajú na spoluúčasti verejného a súkromného sektora na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch (tzv. implementačných dohodách) pre oblasť budov, dopravy, elektriny a priemyslu, kde výstupom je zdieľanie osvedčených postupov (best practices) a rozvoj technológií.

10.03.2014 Slovensko sa predstavilo na IWA 2014 v Norimbergu (videí alebo fotografií: 3)
Slovensko sa v rámci oficiálnej účasti MH SR úspešne prezentuje na 41. medzinárodnom veľtrhu IWA 2014, ktorý sa konal (7. - 10. 3. 2014) v nemeckom Norimbergu . Toto podujatie patrí medzi najprestížnejšie medzinárodné veľtrhy v oblasti strelných a športových zbraní, streliva, optiky, optroniky, zásahovej techniky a poľovníctva. V tomto roku sa na ňom predstavuje, medzi ďalšími 1 300 vystavovateľmi z 50 krajín celého sveta, aj 8 slovenských firiem.

10.03.2014 Rozvoj spolupráce s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (videí alebo fotografií: 3)

Pod záštitou štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa a predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraja Blanára sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovak Business Agency (SBA), Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), EXIMBANKOU SR a Žilinskou regionálnou komorou SOPK sa v Žiline dnes uskutočnil seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu. Podujatia sa zúčastnili podnikateľské subjekty pôsobiace v Žilinskom kraji, ako aj zástupcovia miest a obcí Žilinského kraja.

2014 - november (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 61

V dňoch 29. 9. – 3. 10. 2014 sa na výstavisku v Brne konal 56. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Slovenská republika bola po Nemecku druhým najsilnejším vystavovateľom. Tradične sa tiež realizoval spoločný stánok Ministerstva hospodárstva SR, v ktorom sa prezentovali slovenské malé a stredné podniky. Výstavy sa zúčastnilo 11 oprávnených firiem zo sektora priemyselnej výroby v rámci podpory účasti malých a stredných podnikov na výstavách v zahraničí: A G I s.r.o., CANDELA s.r.o., EKOMT s.r.o., ESM-YZAMER energetické služby a monitoring s.r.o., FORMICA s.r.o., JHL – PRODUKT s.r.o., MILLZON s.r.o., SysTech Group s.r.o., VAKUUMTECHNIK s.r.o., Výskumný ústav chemických vlákien a.s. a Zlieváreň Zábrež a.s.

27.11.2014 50. ročník medzinárodnej výstavy „ELECTRONICA“ (videí alebo fotografií: 2)
V dňoch 11. – 14. novembra 2014 sa v Mníchove konal 50. ročník medzinárodnej výstavy „ELECTRONICA“, ktorú navštívilo viac ako 73.000 návštevníkov z viac ako 80 krajín sveta, pričom vystavovalo spolu 2737 vystavovateľov. Na najväčšej výstave elektroniky, elektronických prvkov a systémov na svete sa v rámci národného stánku MH SR prezentovali slovenské výrobné podnikateľské subjekty z oblasti malého a stredného podnikania (MSP).

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec sa dňa 20.11.2014 zúčastnil diskusného okrúhleho stola, ktorý organizovala Francúzsko-slovenská obchodná komora. Toto podujatie patrí k tradičným stretnutiam predstaviteľom významných nielen francúzskych subjektov pôsobiacich na Slovensku ale aj zástupcov diplomatickej misie Francúzska.

V Bratislave sa v hoteli DoubleTree - Hilton sa 24.11.2014 začal 8. ročník stredoeurópskej energetickej konferencie CEEC 2014, ktorú pod záštitou ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa pripravilo v spolupráci s ďalšími inštitúciami Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Konferencia sa zameriava na energetická politiku EÚ a energetickú bezpečnosť strednej Európy. Na konferenciu nadväzovalo stretnutie ministrov zodpovedných za energetiku z krajín Vyšehradskej skupiny. Stretnutie sa konalo v rámci aktivít predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine (V4) a zúčastnili sa ho Pavol Pavlis, minister hospodárstva Slovenskej republiky, Jan Mládek, minister priemyslu a obchodu Českej republiky, Miklós Seszták, minister národného rozvoja Maďarskej republiky a Tomasz Tomczykiewicz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Poľskej republiky.

MH SR má záujem, aby 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce boli dokončené. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., (SE, a. s.) si uvedomuje mimoriadnosť situácie a osobitný význam projektu dostavby tretieho a štvrtého bloku Elektrárne Mochovce pre Slovenskú republiku, preto rešpektuje záväzok dokončiť ho.

18.11.2014 FIHAV 2014 (videí alebo fotografií: 5)
FIHAV 201423. ročník medzinárodného všeobecného veľtrhu FIHAV 2014, najväčšieho svojho druhu v Strednej a Južnej Amerike, sa konal v dňoch 2.-8.11.2014 v Havane na Kube. Na veľtrhu vystavovalo 360 kubánskych a viac ako 2.000 zahraničných podnikateľských subjektov zo 60 krajín z Európy, Ázie, Severnej Ameriky, Strednej a Južnej Ameriky a Afriky.

Na pôde MH SR sa dňa 14. novembra 2014 uskutočnilo stretnutie expertov Ministerstva hospodárskych záležitostí Holandska so zástupcami odborných útvarov MH SR, aby prerokovali prípravu a koordináciu nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ a rozvoj spolupráce v rámci tzv. predsedníckeho Tria (Holandsko – Slovensko - Malta).

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec navštívil v stredu 12.11.2014 humenskú spoločnosť Muller Textiles Slovakia s.r.o.

14.11.2014 INTRACO Special 2014 (videí alebo fotografií: 4)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa zúčastnil dňa 11. novembra 2014 otvorenia 15. ročníka konferencie o obchode a marketingu INTRACO Special 2014 v Bratislave. Účastníci konferencie si zároveň pripomenuli Európsky deň obchodu.

Minister hospodárstva, Pavol Pavlis sa v rámci druhého dňa pracovnej cesty v Kórejskej republike stretol s predstaviteľmi Hyundai Mobis a SAMSUNG Electronics

Minister hospodárstva Pavol Pavlis rokoval v Kórejskej republike s predstaviteľmi KIA Motors o možnostiach rozširovania spolupráce a výroby KIA Motors na Slovensku a s predstaviteľmi obchodno-investičnej agentúry KOTRA o spolupráci pri príchode nových kórejských investorov na Slovensko.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec podporil startupovú komunitu v Dubline V dňoch 4. – 6. novembra 2014 sa v hlavnom meste Írskej republiky v Dubline aj za účasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo jedno z najväčších startupových podujatí vo svete – WebSummit 2014. MH SR podporilo prezentácie slovenských startupov na tomto podujatí poskytnutím finančnej podpory na úhradu prenájmu prezentačnej panelovej plochy. Národná prezentácia startupov bola súčasťou programu pracovnej cesty štátneho tajomníka MH SR Rastislava Chovanca.

03.11.2014 Kontrolný deň ministra v jadrovej elektrárni v Mochovciach (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva, Pavol Pavlis je nespokojný s postupom prác spojených s dostavbou 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a ďalší postup Talianov chce mať rezort hospodárstva odteraz pod kontrolou. Ako uviedol minister: „odteraz chceme Talianom doslova dýchať na krk.“

2014 - oktober (18)

Počet videí alebo fotografií spolu: 67

29.10.2014 Rozvoj spolupráce s USA (videí alebo fotografií: 3)
Dňa 28. októbra 2014 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky stretnutie štátneho tajomníka Miroslava Oberta s veľvyslancom Spojených štátov amerických v SR pánom Theodorom Sedgwickom. Predmetom rokovaní, ktorých sa za americkú stranu zúčastnili aj zástupcovia obchodného zastúpenia USA v SR, bola otázka bezpečnosti dodávok jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne.

28.10.2014 Volkswagen Slovakia otvoril v Stupave nástrojáreň (videí alebo fotografií: 8)
Volkswagen Slovakia dnes slávnostne otvoril nástrojáreň v Stupave. Vyrábať sa tu budú nástroje a zariadenia pre automobilovú produkciu, ktoré sa budú vyrábať na export do celého sveta. Za MH SR sa zúčastnili na slávnostnom otvorení novej prevádzky generálny riaditeľ sekcie stratégie, Peter Osvald a riaditeľ kancelárie ministra, Bruno Hromý.

24.10.2014 Ekotopfilm 2014 (videí alebo fotografií: 6)
Počas uplynulých dní videla porota medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm v Bratislave až 134 súťažných filmov zo 40 krajín sveta. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v piatok 24.10. 2014 v Primaciálnom paláci. Hlavnú cenu v kategórii B - Prírodovedné a prírodopisné a Cenu Ministerstva hospodárstva SR dostala snímka Vnútrozemská delta Dunaja (The Inland Delta of the River Danube).

23.10.2014 Pracovná cesta ministra hospodárstva SR do Moskvy (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis absolvoval 22. a 23.10.2014 pracovnú cestu do Ruskej federácie. Druhý deň cesty dopoludnia vystúpil na 2. Národnom ropnom a plynárenskom fóre, ktoré sa konalo v Moskve. Popoludní absolvoval stretnutie s ruským ministrom energetiky Alexandrom Novákom, s ktorým rokovali o probléme znížených dodávok zemného plynu a spolupráci v oblasti ropného sektora.

22.10.2014 AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2014 (videí alebo fotografií: 3)
Ministerstvo hospodárstva SR prevzalo záštitu nad výstavou AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2014, ktorá sa konala v dňoch 16. – 19. októbra 2014 na výstavisku Agrokomplex. Ministerstvo na tejto výstave formou stánku prezentovalo automobilový priemysel prostredníctvom automobilov s prívlastkom „vyrobené na Slovensku“.

Ministerstve hospodárstva SR pripravilo v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania bezplatný seminár „Aktívne zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy“. Aktivita je súčasťou projektu Rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, ktorý sa kladie za cieľ prispieť k aktívnemu vstupu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy a k užšej spolupráci zamestnávateľov so strednými odbornými školami.

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis prijal 20.10.2014 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Didiera Lopinota. Rokovali o možnostiach rozvoja hospodárskych vzťahov a nových témach bilaterálnej spolupráce.

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis prijal 20.10.2014 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) Andrewa Gartha pri príležitosti jeho nedávneho nástupu do funkcie.

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis udelil predsedovi Českého banského úradu Ivovi Pegřímkovi na návrh predsedu Hlavného banského úradu SR Petra Kúkelčíka rezortné vyznamenanie "Pamätnú medailu ministra hospodárstva SR" za aktívnu medzinárodnú spoluprácu v legislatívnej oblasti a pri vyšetrovaní mimoriadnych udalostí v baníctve.

20.10.2014 Národná cena produktivity (videí alebo fotografií: 2)
8.októbra 2014 sa v Žiline konal pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky už 17.ročník Národného fóra produktivity, tradičného stretnutia špičkových odborníkov z oblasti priemyselného inžinierstva a produktivity, ktoré organizuje každoročne Slovenské centrum produktivity. V odborných prednáškach zazneli reálne podnikové riešenia, ale aj úvahy na otázku, ktorá je pre ďalší rozvoj veľmi dôležitá – Je zdrojom rastu podniku produktivita s trvalou inovačnou výkonnosťou?

15.10.2014 Nemecký veľvyslanec v SR navštívil MH SR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky v SR Thomasa Götza. Minister hospodárstva zdôraznil vysokú strategickú úroveň bilaterálnych vzťahov. Nemecko je najvýznamnejším obchodným partnerom SR a kľúčovým investorom. Slovensko vysoko hodnotí vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a inováciách. Aktuálne spájajú obe krajiny témy, ktoré rieši EÚ – energetika a konflikt na Ukrajine.

V piatok 10.10.2014 sa na pôde historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave konala medzinárodná konferencia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Energetickej charty na tému „Zabezpečenie dodávky energetických surovín - Ako lepšie chrániť energetické siete pre narušením“ (Securing Energy Supply – How to better protect energy networks from disruptions), ktorú zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Podujatiu predsedali generálny sekretár Energetickej charty Urban Rusnák, minister hospodárstva SR Pavol Pavlis a veľvyslankyňa, stála predstaviteľka SR pri Medzinárodných organizáciách vo Viedni Oľga Algayerová.

14.10.2014 Návšteva generálneho riaditeľa UNIDO na pôde MH SR (videí alebo fotografií: 2)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec prijal 13.októbra 2014 generálneho riaditeľa Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) pána Li Yonga. Na stretnutí bola vyzdvihnutá doterajšia spolupráca so slovenskými inštitúciami a podnikateľmi.

13.10.2014 Podpis rámcovej dohody o spolupráci medzi MH SR a SOPK (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók podpísali na pôde ministerstva v piatok 10.10.2014, symbolicky o 10.00 hod., rámcovú dohodu o vzájomnej spolupráci. Jej cieľom je hľadanie konštruktívnych riešení pre spoločné otázky, ako je napr. lepšie čerpania európskych fondov, či odstraňovanie byrokracie, ktorá sťažuje podnikanie na Slovensku.

09.10.2014 Konferencia CETA a TTIP (videí alebo fotografií: 3)
Konferencia CETA a TTIPMinisterstvo hospodárstva SR zorganizovalo 9. októbra 2014 v hoteli Sheraton Bratislava odbornú konferenciu Nové hospodárske, obchodné a investičné dohody medzi EÚ a Kanadou, EÚ a USA - prínosy pre SR. Cieľom odbornej konferencie bola výmena informácií a diskusia o aktuálnom vývoji rokovaní o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) a Transatlantickej dohode o obchode a investíciách medzi EÚ a USA (TTIP) za účasti poslancov NR SR, poslancov SR v EP, zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, profesijných a zamestnávateľských zväzov, spoločností a združení, mimovládnych organizácií a akademickej obce,

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis navštívil dnes po skončení výjazdového rokovania vlády SR v Žiline spoločnosť Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom. Minister sa zaujímal o to, ako sa podniká spoločnosti na Slovensku, aké sú jej ďalšie možnosti rozvoja a pritiahnutia ďalších dodávateľov.

09.10.2014 OFZ Istebné pociťuje následky sankcií EÚ voči Rusku (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis v rámci výjazdu do Žilinského kraja navštívil jediného slovenského producenta ferozliatin na výrobu ocele závod spoločnosti OFZ, a. s. , Istebné v Oravskom Podzámku – Širokom. Tohto významného exportéra so 480 zamestnancami sa bytostne dotýkajú prijaté sankcie EÚ voči Ruskej federácii.

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis dnes navštívil oceliarsku spoločnosť ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia v Senici pri príležitosti desiateho výročia jej etablovania na Slovensku, ktoré bolo spojené s oficiálnym spustením dvoch nových výrobných liniek.

2014 - september (11)

Počet videí alebo fotografií spolu: 43

30.09.2014 Konferencia Europe4Business (videí alebo fotografií: 5)
Konferencia Europe4BusinessEnterprise Europe Network realizovala dnes v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) na pôde Ministerstva hospodárstva SR konferenciu, ktorej cieľom bolo predstaviť podnikateľom možnosti podpory, ktoré pre nich prináša v Európska únia v súčasnosti a čo pripravuje na programové obdobie 2014-2020.

30.09.2014 Lignumexpo 2014 (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa dňa 30. 9. 2014 zúčastnil slávnostného otvorenia 19. medzinárodného veľtrhu LIGNUMEXPO 2014 a 15. medzinárodného veľtrhu LES 2014, ktorý sa koná v AGROKOMPLEXE – VÝSTAVNÍCTVO NITRA, š. p., v dňoch 30. septembra až 3. októbra 2014.

Dňa 25. septembra 2014 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka Miroslava Oberta s delegáciou Vietnamskej republiky, ktorého cieľom bolo prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo v záujme odbornej pomoci spotrebiteľským združeniam seminár na tému „Novinky v legislatíve z oblasti ochrany spotrebiteľa“ v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

26.09.2014 Vo Voli začala prevádzku nová elektrická stanica (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis sa dnes na východnom Slovensku zúčastnil oficiálneho uvedenia investičného projektu „Transformácia 400/110 kV Voľa“ do prevádzky. Projekt pozostával z výstavby novej elektrickej stanice - transformovne v obci Voľa (okres Michalovce) a inštalácie nového vedenia na trase Lemešany - Veľké Kapušany.

V rámci slovenského predsedníctva v združení krajín Višegrádskej štvorky organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR rokovanie Pracovnej skupiny pre energetiku a Plynárenského fóra krajín V4 za účasti zástupcov ministerstiev a expertov V4 z oblasti plynárenstva. Hlavnými témami rokovania boli najmä návrhy cieľov klimatickej a energetickej politiky EÚ pre obdobie medzi rokmi 2020 a 2030 zverejnených Európskou komisiou a návrhy opatrení pre zvýšenie energetickej bezpečnosti aj v súvislosti s prípravou rokovania Európskej rady v októbri.

18.09.2014 Rozvoj spolupráce s Francúzkom v oblasti energetiky (videí alebo fotografií: 4)
Štátny tajomník MH SR Miroslav Obert prijal dnes veľvyslanca Francúzska pána Didiera Lopinota a regionálneho radcu pre jadrovú energiu pána Philippe Pierrarda. Témami rokovania boli úloha jadrovej energetiky v energetickej politike, energetická bezpečnosť a spolupráca krajín v oblasti energetiky.

17.09.2014 V Minsku sa prezentovali kovovýrobné firmy (videí alebo fotografií: 3)
V dňoch 16. – 19. septembra sa v Minsku vo výstavnom pavilóne Belexpo uskutočňuje medzinárodná špecializovaná výstava Svet kovu (World of Metal), zameraná na prezentáciu firiem aktívnych v oblasti výroby a spracovania kovu.

10.09.2014 Rozvoj hospodárskej spolupráce s Kórejskou republikou (videí alebo fotografií: 5)
„Slovensko má trvalý záujem o rozvoj hospodárskej spolupráce s Kórejskou republikou“ povedal minister hospodárstva SR Pavol Pavlis počas stretnutia s veľvyslancom Kórejskej republiky (ďalej KR), Sang-hoon Parkom v súvislosti so zhodnotením vzájomnej obchodno – ekonomickej spolupráce a jej ďalšieho rozvoja a plánovanou pracovnou cestou ministra hospodárstva SR do Kórejskej republiky.

05.09.2014 Minister hospodárstva fáral do bane (videí alebo fotografií: 3)
Pri príležitosti regionálnych osláv Dňa baníkov navštívil Pavol Pavlis Hornonitrianske bane Prievidza a spolu s premiérom Robertom Ficom sfáral do bane v ťažobnom úseku Bane Nováky, kde si v hĺbke 300 m pod povrchom pozrel prácu baníkov.

02.09.2014 Plyn už môže prúdiť zo Slovenska na Ukrajinu (videí alebo fotografií: 5)
Umožňuje to reverzný tok plynu cez plynovod Vojany – Užhorod, ktorý uviedli dnes do komerčnej prevádzky. Spustili ho dnes krátko popoludní otočením ventilu na kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch slovenský premiér Robert Fico, ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk a zástupca Európskej komisie Klaus-Dieter Borchardt. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, predstavitelia plynárenských spoločností a ďalší významní hostia.

2014-februar (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 29

26.02.2014 Rozvoj spolupráce s EK (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník Dušan Petrík prijal riaditeľa odboru štátnej pomoci pre reštrukturalizáciu priemyslu Paula Csiszára.

25.02.2014 V podpore malých podnikateľov nastávajú zmeny (videí alebo fotografií: 4)
Okrem zmeny názvu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorá sa od prvého marca zmení na Slovak Business Agency (SBA) má prísť aj k zmene koncepcie podpory malých a stredných podnikov.

Pod záštitou štátneho tajomníka MH SR P. Pavlisa a v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou PRK a EXIMBANKOU SR sa 21.2.2014 v Prešove uskutočnil seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu. Podujatia sa zúčastnilo 47 podnikateľských subjektov a 6 zástupcov miest a obcí Prešovského kraja.

Na pôde MH SR sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera navštívil Banskobystrický kraj. S generálnym riaditeľom Železiarní Podbrezová a.s. diskutoval o tvorbe akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky a hutnícky priemysel. Slovensko má medzi krajinami EÚ najvyšší podiel priemyslu na tvorbe hrubého domáceho produktu spomedzi všetkých členských krajín.

18.02.2014 Rozvoj spolupráce s Indiou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis dnes prijali odchádzajúceho veľvyslanca Indickej republiky na Slovensku Rajiva Misru. Partneri zhodnotili ekonomicko-obchodné vzťahy medzi krajinami a načrtli možný vývoj v bilaterálnych vzťahoch.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa stretol s komisárkou EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardovou. Témou rozhovorov boli tézy pripravovaného rámca klimatickej a energetickej politiky EÚ po roku 2014.

2015 - január (8)

Počet videí alebo fotografií spolu: 37

Dňa 26. januára 2015 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslavom Obertom a audítormi Európskej komisie (EK). Stretnutia sa zúčastnila aj generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry p. Svetlana Gavorová a zástupcovia spoločnosti JAVY-S, a.s. Témou stretnutia bolo zahájenie posúdenia pripravenosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) ako administrátora programu Bohunice, tzv. národná cesta, a tak vytvorenie alternatívy k správe prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis v priestoroch ministerstva dnes otvoril výstavu „Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR“. Nad projektom občianskeho neziskového združenia Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov z Klátovej Novej Vsi prevzal minister záštitu. Výstava, ktorú v priestoroch MH SR usporiadalo občianske združenie už po tretíkrát , potrvá do konca februára 2015.

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis sa dnes 27. januára zúčastnil v hoteli Crowne Plaza v Bratislave na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na tému „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015“. Konferenciu otvoril predseda SOPK Peter Mihók. V bloku odborných prednášok po vystúpení ministra hospodárstva SR informoval riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky Vladimír Mariak o základných makroekonomických proporciách vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2014 z pohľadu podnikov a predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič o očakávaniach podnikateľov vyplývajúcich z výsledkov ekonomického prieskumu SOPK.

Dňa 26. januára 2015 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslavom Obertom a zástupcami spoločností Wuling Power Co., Ltd. a CGGC International Co., Ltd. Predstavitelia čínskych spoločností prejavili záujem o energetiku v Slovenskej republike.

Dňa 21. januára 2015 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslavom Obertom a zástupcami spoločnosti Eustream. Stretnutia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len MZVaEZ) Peter Javročík, osobitný veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť MZVaEZ SR Pavol Hamžík a predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holienčík.

Minister hospodárstva SR spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom predstavili dnes na tlačovej konferencii nový Operačný program Výskum a inovácie. Je to spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Nadväzuje na operačné programy Výskum a vývoj a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z programového obdobia 2007 – 2013.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis dnes navštívili opäť stavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, aby sa priamo na mieste presvedčil, či deklarované napredovanie stavebných prác je aj v skutočnosti na úrovni, ktorú prezentuje talianska strana. Súčasťou kontrolného dňa bolo aj vyhodnotenie plnenia prijatých 14 opatrení, ktoré mali zvýšiť kontrolný mechanizmus nad dostavbou a skvalitniť proces výstavby.

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis navštívil v piatok 16.01. 2015 nábytkársku firmu DECODOM, a. s., v Topoľčanoch a sklársku firmu RONA, a. s., v Lednických Rovniach. Rokoval s vedením spoločností o rozvojových zámeroch a prehliadol si aj výrobné priestory.

2015 - april (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 27

Dňa 24. apríla 2015 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konalo Regionálne diskusné fórum na tému Energetická únia. Fórum bolo zložené z dvoch častí, prvá časť pozostávala zo Seminára pre odborníkov v oblasti energetiky a druhá časť so začiatkom o 11:00 bola určená pre širokú verejnosť.

22.04.2015 SR navštívila delegácia Spojených arabských emirátov (videí alebo fotografií: 5)
Dňa 22. 4. 2015 uskutočnil oficiálnu návštevu SR minister hospodárstva SAE Sultan Bin Saeed Al Mansouri. Na Ministerstve hospodárstva SR ho prijal podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír a štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec. Neskôr na Úrade vlády SR podpísal spolu s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom Memorandum o porozumení medzi vládou SR a vládou SAE o založení Spoločného hospodárskeho výboru.

Minister hospodárstva odcestoval do Milána, aby si skontroloval stav pripravenosti slovenského pavilónu na EXPO 2015. Cieľom cesty bolo overiť si na mieste, či prípravné práce naozaj finišujú, ako ho informoval generálny riaditeľ EXPO Miláno 2015, Martin Polák a, či je náš pavilón tým, čím sa bude môcť Slovensko o pár dní popýšiť.

16.04.2015 Reinhold Mitterlehner (videí alebo fotografií: 7)

08.04.2015 Minsk - Metalworking 2015 (videí alebo fotografií: 4)
V dňoch 7. - 10. apríla 2015 prebieha v Minsku špecializovaná výstava Metalworking (Spracovanie kovov), zameraná na široké spektrum priemyselných technológií v oblasti obrábania kovov, strojárstva, konštrukčných materiálov a úspory materiálov.

Slovensko je jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá nemá ošetrený trh s anabolikami a anabolickými steroidmi. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedol minister hospodárstva Pavol Pavlis. Štát preto pripravuje legislatívne zmeny, ktorými chce tento trh s hormonálnymi látkami regulovať.

Minister hospodárstva, Pavol Pavlis rokoval s predstaviteľmi troch zahraničných spoločností, ktoré prejavili záujem expandovať na Slovensku. V dvoch prípadoch ide o rozšírenie výroby, v jednom prípade o nového investora z Kórejskej republiky. Investori však dostali ponuky aj z okolitých krajín (Česká republika a Poľsko), a preto rokovali na pôde ministerstva hospodárstva o možnostiach podpory zo strany MH SR. Títo investori by mohli v krátkom čase vytvoriť do 1400 nových pracovných miest v regióne Hornej Nitry, Turca a okolia Nitry.

2015 - august (5)

Počet videí alebo fotografií spolu: 19

31.08.2015 Návšteva delegácie Európskej komisie (videí alebo fotografií: 4)
Príprava slovenského predsedníctva v Rade EÚ bola témou dnešného rokovania zástupcov Ministerstva hospodárstva a Európskej komisie. Generálny riaditeľ DG Energy Dominique Ristori a štátny tajomník MH SR Miroslav Obert prediskutovali hlavné témy, ktoré bude Slovenská republika ako predsednícka krajina v druhom polroku 2016 riešiť. Rokovania sa zúčastnil aj predseda URSO a zástupcovia SEPS.

31.08.2015 Posilňovanie spotrebiteľského vedomia (videí alebo fotografií: 3)
27. augusta 2015 pripravilo MH SR spotrebiteľsko-vzdelávací seminár pre učiteľov a pedagógov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Ide o pokračovanie úspešného pilotného projektu z minulého roka, zameraného na prípravu vzdelávania najmladších spotrebiteľov.

20.08.2015 Na podporu domácnostiam je pripravených 45 miliónov eur (videí alebo fotografií: 4)
Projekt Zelená domácnostiam, zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, dáva domácnostiam príležitosť vymeniť doterajšie zdroje energií za modernejšie, ekologickejšie a efektívnejšie. Minister Vazil Hudák na tlačovej konferencii zdôraznil, že z eurofondov je na tento účel pripravených 45 mil. €, pričom do roku 2020 celková výška podpory môže dosiahnuť až 115 miliónov eur.

18.08.2015 Rozvoj spolupráce s Maďarskom (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva Vazil Hudák prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska v SR, Czimbalmosné Molnár Éva. Za prioritu vo vzájomných vzťahoch vidí slovenská strana riešenie ekonomických problémov a nezamestnanosti na juhu Slovenska. Obe strany by mali hľadať spoločné kroky a riešenia, ktoré by ekonomicky pozdvihli tento región a znížili vysokú nezamestnanosť. Hľadanie spoločných slovensko-maďarských projektov, zlepšenie infraštruktúry vytváraním nových hraničných prechodov sú predpokladom k zintenzívneniu hospodárskej

17.08.2015 Minister Hudák u výrobcov ultraľahkých lietadiel (videí alebo fotografií: 5)
Tri slovenské spoločnosti - AEROPRO Nitra, COMPLET Senica a AEROSPOOL Prievidza, ktoré vyrábajú ultraľahké lietadlá, navštívil v stredu 12. augusta minister hospodárstva Vazil Hudák s cieľom oboznámiť sa so situáciou v týchto firmách, ich výrobným programom a posúdiť prípadnú pomoc zo strany štátu.

2015 - december (12)

Počet videí alebo fotografií spolu: 41

21.12.2015 MoUENEL (videí alebo fotografií: 4)

15.12.2015 Srbskodecember2015 (videí alebo fotografií: 2)

14.12.2015 Bulg (videí alebo fotografií: 2)

14.12.2015 INTERREG (videí alebo fotografií: 4)

Investícia automobilky Jaguar Land Rover na Slovensku je najväčšou investíciou na európskom kontinente za posledných sedem rokov. Jej objem by mal dosiahnuť 1,1 miliardy britských libier (1,52 miliardy eur). Ako informoval generálny riaditeľ automobilky Jaguar Land Rover Ralf Speth, „v Nitre postaví firma prvú automobilku na európskej pevnine“.

09.12.2015 Nové pracovné príležitosti v Bojniciach (videí alebo fotografií: 1)
V obchodno-distribučnom stredisku spoločnosti Unipharma v Bojniciach za účasti bývalej hlavy štátu Ivana Gašparoviča a štátneho tajomníka Rastislava Chovanca 8.12. slávnostne otvorili nový sklad .

Počas nadchádzajúcej zimy nebudú dodávky plynu pre EÚ a pre Slovensko zastavené. Ministra Vazila Hudáka o tom počas prvého dňa jeho dvojdňovej návštevy v Moskve ubezpečilo vedenie ruského plynárenského gigantu Gazprom.

08.12.2015 Posilnenie spolupráce s Ruskou federáciou (videí alebo fotografií: 2)
Minister Vazil Hudák sa zúčastnil v na zasadnutí podnikateľských rád SR a RF, venovanom výmene informácií o možnostiach spolupráce a investovania v oboch krajinách.

07.12.2015 Ministerské stretnutie k otázkam plynárenstva (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva Vazil Hudák sa 4.12. stretol v Prahe so svojím rezortným kolegom, ministrom priemyslu a obchodu ČR Janom Mládkom. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca v oblasti plynárenstva.

07.12.2015 Pracovná cesta R. Chovanca na východnom Slovensku (videí alebo fotografií: 5)
Štátny tajomník Rastislav Chovanec navštívil 3.12. východ Slovenska. Stretol sa s významnými zamestnávateľmi, s ktorými diskutoval o ich súčasnej situácii a o najväčších problémoch podnikania v regióne.

04.12.2015 Rozvoj spolupráce s Vietnamom (videí alebo fotografií: 8)
V Bratislave sa 4. decembra konalo Slovensko-vietnamské obchodné fórum. Na podujatí sa zúčastnilo pol stovky vietnamských podnikateľov z oblastí IT, stavebníctva, automotive, energetiky, poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorí sa so slovenskými partnermi zaoberali rozvojom vzájomnej spolupráce.

01.12.2015 Projekt Zelená domácnostiam dostal dnes zelenú (videí alebo fotografií: 6)
Predseda vlády Robert Fico a minister hospodárstva Vazil Hudák dnes otvorili v Banskej Bystrici prvé konzultačné centrum agentúry SIEA, ktorým zároveň odštartovali projekt Zelená domácnostiam. Dnešným dňom sa občania môžu začať registrovať ako uchádzači o príspevok na ekologické zdroje energie, čím bol zároveň splnený aj ďalší bod z druhého vládneho balíčka.

2015 - februar (9)

Počet videí alebo fotografií spolu: 36

„Dodávky plynu pre Slovensko, boli, sú a budú stabilné.“ Vyhlásil po mimoriadnej porade s vedením spoločností Slovenský plynárenský priemysel a Eustream minister hospodárstva, Pavol Pavlis.“ Všetky opatrenia prijaté pred zimnou sezónou sú 100-% funkčné a nie je absolútne žiadny dôvod na obavu," ubezpečil.

V rámci slovenského predsedníctva v združení krajín Vyšehradskej skupiny organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR rokovanie Pracovnej skupiny pre energetiku a Fóra V4 pre integráciu trhu s plynom za účasti zástupcov ministerstiev a expertov V4 z oblasti plynárenstva. Hlavnými témami rokovania bol najmä nový koncept Energetickej únie a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu na úrovni V4.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec prijal dňa 19.2.2015 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky pána Vladimíra Serpikova.

Plány trnavskej automobilky na najbližšie obdobie, ale aj prehliadka výrobných prevádzok lakovne, montáže a oddelenia kvality boli v programe stredajšej popoludňajšej návštevy ministra hospodárstva Pavla Pavlisa v PSA Peugeot Citroën Slovakia. Minister absolvoval návštevu na pozvanie vedenia automobilky.

Ministerstvo hospodárstva dňa 16. februára 2015 zorganizovalo informačné stretnutie k aktuálnemu stavu rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP). Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie a veľvyslanectva USA v Bratislave.

Minister hospodárstva, Pavol Pavlis sa zúčastnil na otvorení zrekonštruovaného ropovodu ADRIA ktorú realizovali spoločnosti MOL a Transpetrol. Zrekonštruovaný ropovod v priestoroch prečerpávacej stanice Transpetrolu v Tupej otvorili predseda vlády SR Robert Fico a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Počas rekonštrukcie ropovodu Adria / Barátság I., sa zmodernizoval ropovod medzi mestami Százhalombatta v Maďarsku a mestom Šahy na Slovensku.

Bratislava, 10. február 2015 – Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis dnes navštívil bratislavský závod Volkswagen Slovakia (VW SK). Prezrel si montážnu halu a lisovňu závodu a s vedením spoločnosti hovoril o rozširovaní závodu.

06.02.2015 Konferencia o Energetickej únii (videí alebo fotografií: 5)
V dňoch 5. a 6. februára 2015 sa v Rige uskutočnila ministerská Konferencia o Európskej energetickej únii. Predmetom diskusie ministrov, členov Európskeho parlamentu, zástupcov medzinárodných organizácií a priemyslu, bolo navrhovaných päť dimenzií týkajúcich sa energetickej bezpečnosti, dobudovania vnútorného trhu, znižovania spotreby, dekarbonizácie a vedy a výskumu v oblasti energetiky. Ministerstvo hospodárstva SR na rokovaní reprezentoval štátny tajomník Miroslav Obert.

28.01.2015 Rozvoj spolupráce s Čínou (videí alebo fotografií: 2)
Štátni tajomníci Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec a Miroslav Obert prijali predstaviteľov čínskej delegácie pod vedením pána Zhang Wenquana, regionálneho riaditeľa pre západnú Áziu a Východnú Európu oddelenia pre rozvoj obchodu spoločnosti China General Nuclear Power Corporation (CGN)

2015 - júl (3)

Počet videí alebo fotografií spolu: 10

28.07.2015 Ministra Hudáka prijali do baníckeho stavu (videí alebo fotografií: 5)
Počas 8. stretnutia banských miest a obcí, ktoré sa tento rok konalo v Banskej Bystrici v piatok 24. júla, prijali ministra Vazila Hudáka do baníckeho stavu. Samotný ceremoniál sa konal počas baníckej oslavy – tzv. „Šachtágu“ v provizórnych podmienkach kinosály Múzea SNP, kam sa účastníci ukryli pred silnou búrkou s prudkou prietržou mračien, ktorá sa podvečer prehnala Banskou Bystricou.

24.07.2015 Pracovný obed ministra s veľvyslancami EÚ (videí alebo fotografií: 4)
Minister Vazil Hudák sa vo štvrtok 23.7.2015 v súvislosti s budúcoročným predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie stretol na pracovnom obede s veľvyslancami krajín EÚ v SR. Usporiadal ho veľvyslanec Holandského kráľovstva Richard van Rijssen, ktoré bude predsedníckou krajinou Únie v prvom polroku 2016.

20.07.2015 Minister hospodárstva SR navštívil Volkswagen (videí alebo fotografií: 1)
Minister hospodárstva SR Vazil Hudák dnes po prvýkrát navštívil najväčšieho výrobcu automobilov na Slovensku, spoločnosť Volkswagen Slovakia.

2015 - jun (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 46

30.06.2015 Rastislav Chovanec vyzdvihol význam ekonomických diplomatov (videí alebo fotografií: 2)
Štátny tajomník Rastislav Chovanec sa 29.6.2015 zúčastnil na porade ekonomických diplomatov na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Vyzdvihol ich význam pri presadzovaní záujmov slovenského hospodárstva a slovenských podnikateľských zámerov na zahraničných trhoch.

26.06.2015 Slovenský deň na EXPO Miláno 2015 (videí alebo fotografií: 7)
V stredu 24. júna 2015 patrilo EXPO v Miláne Slovensku. Konal sa tam slovenský deň, v rámci ktorého sa naša krajina mala možnosť predstaviť návštevníkom EXPO. Slávnostný deň otváral prezident SR, Andrej Kiska a v delegácii nechýbal ani minister hospodárstva, Vazil Hudák. Ministerstvo hospodárstva je totiž zastrešujúcim rezortom celého EXPO v Miláne, ktoré sa tento rok nesie v duchu konceptu "Uživiť planétu, energia pre život“.

Múzeum obchodu Bratislava prostredníctvom stálej expozície Múzejný pivovar uspelo v súťaži Slovenská pivná korunka 2015, ktorú organizovalo Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Rovnako ako v minulom roku získalo Zlatú pivnú korunku za pivo TMAVÝ LEŽIAK 13% v kategórii tmavé a polotmavé pivo z minipivovaru spodné kvasené.

19.06.2015 Výsledky Slovensko-gruzínskeho podnikateľského fóra (videí alebo fotografií: 7)
Výsledky Slovensko-gruzínskeho podnikateľského fóra V Bratislave sa 19. 6. 2015 konalo Slovensko-gruzínske podnikateľské fórum. S prezidentom Gruzínskej republiky Giorgim Margvelašvilim ho otvoril minister hospodárstva SR Vazil Hudák. Prítomní boli aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Gruzínskej republike Rudolf Michalka a jeho náprotivok Alexander Nalbandov.

16.06.2015 Nový minister hospodárstva (videí alebo fotografií: 4)
Prezident SR Andrej Kiska dnes vymenoval za ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka. Bývalý štátny tajomník ministerstva financií strieda na čele rezortu Petra Kažimíra, ktorý bol dočasne poverený jeho vedením od 6.5.2015.

12.06.2015 Štátny tajomník Chovanec prijal bieloruskú delegáciu (videí alebo fotografií: 2)
Dňa 11. júna 2015 prijal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec bieloruskú delegáciu, ktorú viedla Ludmia Anatoljevna Dobrinina – predsedníčka stálej komisie pre financie komory predstaviteľov Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky na Slovensku Vladimira Serpikova a radcu Veľvyslanectva Bieloruskej republiky na Slovensku Sergeja Balascenka. Za slovenskú stranu sa stretnutia zúčastnil poslanec parlamentu SR Robert Madej.

Dňa 8. júna 2015 sa v Luxemburgu uskutočnilo rokovanie Rady ministrov pre energetiku. Vedúcim delegácie SR bol Miroslav Obert, štátny tajomník MH SR. Na rokovaní ministri pre energetiku prijali závery Rady týkajúce sa Energetickej únie a diskutovali o plánovaných opatreniach v oblasti energetickej bezpečnosti. Viaceré krajiny zdôraznili význam energetickej bezpečnosti v koncepte Energetickej únie.

V dňoch 8. – 11. júna 2015 sa v Moskve uskutočnila medzinárodná výstava Elektro 2015, na ktorej sa v rámci oficiálnej účasti prezentovali aj slovenské firmy.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec prijal dňa 11. Júna 2015 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Jordánskeho hášimovského kráľovstva v SR Hussam-a Al Husseini. Stretnutie bolo zorganizované ako follow up Business fóra, ktoré realizovala Jordánska obchodná komora v máji tohto roku.

08.06.2015 Rozvoj spolupráce s Ruskou federáciou (videí alebo fotografií: 2)
V dňoch 1. a 2. júna 2015 bol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec v delegácii predsedu vládu SR Roberta Fica na pracovnej ceste v Moskve. Spolu s ďalšími členmi vlády, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom, ministrom životného prostredia SR Petrom Žigom a ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom, sa zúčastnil rokovaní stretne s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom, predsedom Štátnej Dumy S. Naryškinom, predsedom vlády D. Medvedevom a ministrom obchodu a priemyslu D. Manturovom.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa dňa 28.5.2015 zúčastnil na Business fóre organizovanom Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a agentúrou SARIO pri príležitosti návštevy jordánskej delegácie Obchodnej komory Ammánu vedenej jej prezidentom H.E. ISSA Muradom.

Štátny tajomník MH SR Miroslav Obert prijal podpredsedu Európskej komisie pre energetiku Maroša Šefčoviča. Témou stretnutia bola príprava správy o stave Energetickej únie.

04.06.2015 Národná cena za dizajn 2015 (videí alebo fotografií: 2)
Generálny riaditeľ sekcie priemyslu a obchodu Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Turček sa zúčastnil vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena za dizajn 2015

2015 - máj (12)

Počet videí alebo fotografií spolu: 54

Vo štvrtok 28. mája 2015 sa v bratislavskom hoteli Devín konalo 11. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou (ČĽR).

V dňoch 20. – 21. mája 2015 sa uskutočnila v Haagu ministerská konferencia Energetickej charty. Cieľom uvedeného podujatia bol podpis a prijatie deklarácie Medzinárodnej energetickej charty, ktorá vznikla aktualizáciou pôvodnej Európskej energetickej charty z roku 1991.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec sa dňa 20.05.2015 zúčastnil na Slovensko-švédskom inovačnom seminári, ktorý bol organizovaný pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka Ministerstva podnikania inovácií Švédskeho kráľovstva pána Oscara Stenströma.

22.05.2015 Business Service Center Forum (videí alebo fotografií: 2)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa dňa 21.5.2015 zúčastnil konferencie, ktorú pripravila Americká obchodná komora v SR, Fórum pre centrá podnikových služieb, ktoré združujúce spoločnosti, ktoré na Slovensku prevádzkujú centrá zdieľaných služieb alebo poskytujú externé služby.

21.05.2015 Inovatívny čin roka 2014 (videí alebo fotografií: 3)
V utorok 19. 05. 2015 bol za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislava Chovanca slávnostne otvorený 22. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre..Stalo sa už tradíciou, že na tomto veľtrhu sa odovzdávajú Ceny ministra hospodárstva SR v súťaži "Inovatívny čin roka". V tomto už ôsmom ročníku súťaže rozdal štátny tajomník MH SR 8 firmám a 1 škole ceny za produkty, procesy a služby, ktorých inovatívne riešenie bolo ukončené v roku 2014.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec dňa 12.5.2015 prijal parlamentárneho štátneho tajomníka Spolkového ministerstva hospodárstva a energií a člena Nemeckého spolkového snemu pána Uweho Beckmeyera s nemeckou delegáciou. Bilaterálne stretnutie sa konalo pri príležitosti 10. Výročia Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

13.05.2015 Informačný deň programu INTERREG (videí alebo fotografií: 6)
Nielen podnietiť projektových partnerov zo Slovenska predložiť projektový zámer v rámci nového programu, ale aj zhodnotiť ten predchádzajúci, mal za cieľ Informačný deň programu INTERREG. V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa dňa 06. mája 2015 konalo v spolupráci s Riadiacim orgánom - Région Nord-Pas de Calais podujatie zamerané na programy európskej územnej spolupráce INTERREG IVC a INTERREG EUROPE.

V dňoch 11.-15.5.2015 sa koná v hlavnom meste Srbskej republiky Belehrade 59. ročník medzinárodnej strojárskej výstavy Sajam Tehnike. Zúčastňuje sa ho viac ako 500 podnikateľských subjektov z 25 krajín vrátane troch slovenských firiem.

12.05.2015 Informačný deň programu INTERREG (videí alebo fotografií: 12)

07.05.2015 Minister Peter Kažimír prevzal rezort hospodárstva (videí alebo fotografií: 4)
Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír, dočasne poverený vedením ministerstva hospodárstva, si v stredu 6.5.2015 prevzal úrad od svojho predchodcu Pavla Pavlisa.

V dňoch 5. - 6. mája 2015 sa v Bratislave konalo plenárne zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Slovenskú delegáciu viedol vicepremiér pre investície Ľubomír Vážny, ruskú minister priemyslu a obchodu Ruskej federácie Denis Manturov.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis v utorok, 28. apríla 2015, počas výjazdu v Nových Zámkoch ohlásil novú investíciu a vznik minimálne 200 nových pracovných miest. Slovensko totiž uspelo v konkurencii s Poľskou republikou a akciová spoločnosť Osram dala prednosť investovaniu na Slovensku pre Poľskom.

2015 - marec (11)

Počet videí alebo fotografií spolu: 30

Dňa 24. marca 2015 na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslav Obert prijal zástupcov spoločnosti China National Nuclear Corporation (CNNC) na čele s viceprezidentom spoločnosti p. Xie Jiajie.

Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou sa môžu tešiť na nové pracovné príležitosti. Už v lete tu rozbehne francúzsky investor MEDLINE nový biznis v oblasti zdravotníctva. V prvej fáze chce zamestnať 60 ľudí a investovať 1,6 milióna €. Pavol Pavlis, minister hospodárstva: "Som rád, že investor, ktorý má dlhoročnú tradíciu v oblasti zdravotníctva a výrobu nie len v Európe, ale aj v zámorí, si vybral ako ďalšiu krajinu pre podnikateľské aktivity práve Slovensko. Svedčí to o tom, že Slovensko je dobrým partnerom so stabilným podnikateľským prostredím a kvalitnou pracovnou silou."

Dňa 24. marca 2015 sa uskutočnila na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí. Išlo o podujatie, prvé svojho druhu na Slovensku, ktorého cieľom bolo rozšírenie spolupráce podnikateľského sektora s CERNom.

Dňa 19. marca 2015 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Monitorovacieho výboru pre program pomoci na vyraďovanie Jadrovej elektrárne V1 (JE V1) za účasti zástupcov Európskej komisie, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) a zástupcov MH SR pod vedením štátneho tajomníka Miroslava Oberta.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil dnes vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. V prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia 5 miliónov €, ale MH SR je pripravené v prípade vysokého záujmu zo strany miest a obcí túto sumu navýšiť. Aj preto ide o tzv. otvorenú výzvu.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec prijal delegáciu z Írskej republiky Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec prijal dňa 16.3.2015 na oficiálnom stretnutí delegáciu z Írskej republiky vedenú štátnym ministrom pre vzdelanie, výskum a inovácie Ministerstva práce, podnikov a inovácií Damienom Englishom. Na stretnutí spolu diskutovali o témach týkajúcich sa podnikateľského prostredia, podpory malých a stredných podnikov a podnikateľov v SR.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa dňa 10.3.2015 zúčastnil dvojdňovej konferencie Newmatec organizovanej Zväzom automobilového priemyslu SR. Štátny tajomník svojim príhovorom podujatie otvoril a zdôraznil významnosť automobilového sektora v našej ekonomike.

Predseda vlády SR, Robert Fico a minister hospodárstva Pavol Pavlis poklopali v Seredi spoločne s primátorom Serede Martinom Tomčányim a generálnym riaditeľom Lidl Stanislavom Čajkom základný kameň pre výstavbu logistického centra spoločnosti Lidl v priemyselnej zóne Sereď-Juh. Ide po Prešove a Nemšovej už o tretie zásobovacie centrum Lidl na Slovensku, ktoré bude zároveň v rámci spoločnosti patriť k najväčším v Európe. Jeho celková rozloha bude 128.700 m2.

25. februára 2015 sa v hlavnom meste Indickej republiky Dillí konalo 8. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstvom obchodu a priemyslu Indickej republiky (MOP IR).

Minister hospodárstva Pavol Pavlis sa v Bruseli 5. marca zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, kde boli témami stretnutia pripravovaný projekt Energetickej únie, ktorý nedávno predstavil podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu, Maroš Šefčovič a projekt vybudovania nového plynovodu - Eastring, ktorý ministrom EÚ predstavil minister hospodárstva SR, Pavol Pavlis.

Dňa 4. marca 2015 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky p. Miroslava Oberta a prezidenta Japonského jadrového a priemyselného fóra (JAIF) p. Takuya Hattoriho. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) na čele s podpredsedom predstavenstva p. Masárom. Témou stretnutia bolo oboznámiť slovenskú stranu s hlavnými činnosťami a aktivitami Japonského jadrového a priemyselného fóra, medzi ktoré patrí najmä interakcia s verejnosťou na podporu jadrovej energie, posilňovanie medzinárodnej spolupráce a podpora rozvoja ľudských zdrojov.

2015 - november (23)

Počet videí alebo fotografií spolu: 74

27.11.2015 Minister Hudák rokoval s eurokomisárom M. A. Cañetem (videí alebo fotografií: 1)
Minister Vazil Hudák sa počas rokovania Rady ministrov pre energetiku stretol 26.11. v Bruseli s komisárom Európskej únie pre zmenu klímy a energetiku M. A. Cañetem. Predmetom diskusie boli otázky energetickej bezpečnosti, predovšetkým rozšírenie kapacity plynovodu Nordstream, ako aj plánované aktivity EK počas nadchádzajúceho predsedníctva SR v Rade EÚ.

Brusel (26. november 2015) - Slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ „padnú do lona“ témy ako finalizácia dohody o voľnom obchode s USA či štatút trhovej ekonomiky pre Čínu. Avizoval to minister hospodárstva Vazil Hudák po rokovaní s komisárkou pre obchod Ceciliou Malmstromovou, ktorému dominovala príprava Slovenska na prevzatie predsedníckej taktovky v júli 2016.

V Bratislave sa 18. 11. 2015 konalo pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Rumunska Klausa Wernera Iohannisa v SR Slovensko-rumunské podnikateľské fórum. Pripravilo ho Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SARIO a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 18 rumunských a 25 slovenských spoločností z oblasti energetiky, ICT, riečnej a morskej dopravy, infraštruktúry, automobilového priemyslu, elektrotechnického priemyslu a metalurgie.

26.11.2015 Prehĺbenie spolupráce s Bulharskom (videí alebo fotografií: 3)
V Sofii sa 23.11. uskutočnilo 3. zasadnutie Konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva Bulharskej republiky. Slovenskú delegáciu na rokovaniach viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert a bulharskú delegáciu námestníčka ministra hospodárstva Bulharskej republiky Daniela Vezieva.

26.11.2015 Financovanie energetickej efektívnosti (videí alebo fotografií: 3)
V Bratislave sa 24. novembra 2015, v rámci Stredoeurópskej konferencie o energetickej bezpečnosti (CEEC), konal seminár o možnostiach financovania energetickej efektívnosti. Zúčastnili sa ho štátni tajomníci za MH SR Miroslav Obert, MF SR Ivan Lesay, MŽP SR Vojtech Ferencz a MDVaRR František Palko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. Na podujatí aktívne vystúpili aj zahraniční predstavitelia, a to riaditeľ Štátnej agentúry pre energetickú efektívnosť a úspory energie Serhiy Savchuk z Ukrajiny a predseda správnej rady SEVEn Jaroslav Maroušek. Seminár sa konal v dvoch paralelných sekciách, ktoré sa venovali sektorom s najvyšším potenciálom úspor energie – sektoru budov i sektoru priemyslu.

25.11.2015 Pracovný výjazd R. Chovanca v okrese Žiar nad Hronom (videí alebo fotografií: 2)
Štátny tajomník Rastislav Chovanec navštívil v utorok 24.11. spoločnosť Nemak s.r.o. v Ladomerskej Vieske, ktorá je najväčším zamestnávateľom v okrese Žiar nad Hronom.

24.11.2015 9. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie (videí alebo fotografií: 3)
Pod záštitou podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, ministra hospodárstva Vazila Hudáka a ministra životného prostredia Petra Žigu usporiadali v Bratislave od 22. do 24. novembra 9. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie.

24.11.2015 Podpis memoranda v ČĽR (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva Vazil Hudák dnes v ČĽR podpísal Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a The People´s Government of Nantong, Jiangsu Province, China k založeniu čínsko-slovenského priemyselného parku.

24.11.2015 Minister Hudák pracovne v Číne (videí alebo fotografií: 2)
Posilnenie spolupráce s jednou z najvyspelejších svetových ekonomík je cieľom pracovnej cesty ministra Vazila Hudáka do Číny v dňoch 22. - 24. novembra. V aktuálnom rebríčku HDP Svetovej banky je táto krajina na druhou na svete.

18.11.2015 Nové impulzy spolupráce SR a SAE (videí alebo fotografií: 7)
Delegácia rezortu hospodárstva, vedená ministrom Vazilom Hudákom, je v týchto dňoch na pracovnej ceste v Spojených arabských emirátoch. Cieľom návštevy je rozvoj spolupráce v sektore energetiky, výskumu a inovácií, dopravy, a tiež v oblasti investícií. Predstavitelia rezortu sa 18.11.2015 zúčastnili na 1. spoločnom zasadnutí hospodárskeho výboru medzi Slovenskou republikou a SAE.

Výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) predstavil v Londýne dňa 10. novembra 2015 nové vydanie vlajkovej publikácie „Svetový energetický výhľad 2015“ (World Energy Outlook 2015 - WEO).

10.11.2015 Mimoriadne zasadnutie Rady ministrov v Bruseli (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva Vazil Hudák sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Rady ministrov v Bruseli k problematike oceliarskeho priemyslu. Rokovanie zvolali na základe iniciatívy Veľkej Británie, kde došlo k zatvoreniu dvoch podnikov a prepúšťaniu zamestnancov.

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Enterprise Slovakia organizujú podujatie „SmartUp Slovakia“, ktoré sa uskutoční 30.11.2015 v Bratislave. Vystúpia na ňom viacerí zaujímaví rečníci z Veľkej Británie a jeho súčasťou bude aj vyvrcholenie súťaže Hackathon. Tú MH SR vyhlásilo dnes, počas Tatra Summitu a jej cieľom súťaže je prepájanie veľkých korporácií s malými a strednými podnikmi. Pre inovatívnych mladých ľudí je to príležitosť zviditeľniť sa, a to nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Súťaž má ukázať, že aj takýmto prepojením môžu inovátori pomáhať väčším podnikom pri riešení ich problémov.

06.11.2015 Na Tatra Summite aj o investičných plánoch (videí alebo fotografií: 4)

06.11.2015 V Bratislave sa diskutovalo o budúcnosti Európskej únie (videí alebo fotografií: 4)

05.11.2015 Slovenské startupy sa predstavia v Dubline (videí alebo fotografií: 2)
Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Dubline a SBA zabezpečuje účasť slovenských startupov na WebSummite, ako aj ich prezentáciu na slovenskom stánku v rámci tejto konferencie, ktoré je najväčším startupovým podujatím v Európe.

Minister hospodárstva Vazil Hudák zriadil medzinárodný poradný orgán s cieľom pomôcť Slovensku naštartovať inovatívnu ekonomiku. Členmi rady sú úspešní podnikatelia, investori rizikového kapitálu, ako aj medzinárodne uznávaní experti na inovácie a startupy z USA, Anglicka, Nemecka, Fínska a Izraela. V týchto dňoch (4.-6. novembra) sa koná jeho prvé zasadnutie.

Minister hospodárstva Vazil Hudák sa dnes na pôde ministerstva hospodárstva stretol s Valdisom Dombrovskisom, podpredsedom Európskej komisie pre euro a sociálny dialóg. Témou stretnutia bolo Predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016 v podmienkach MH SR.

05.11.2015 Téma energetiky na Tatra Summite (videí alebo fotografií: 7)
Plánovaný odklon prepravy plynu z Ukrajiny cez plynovod Nordstream 2 predstavuje pre Slovensko ako tranzitnú krajinu riziko, upozornil minister Vazil Hudák počas 4. ročníka medzinárodnej konferencie Tatra Summit v Bratislave. Slovensko preto bude na oficiálnej úrovni vystupovať proti tomuto projektu.

04.11.2015 Elektráreň pri Havane postavia slovenské firmy (videí alebo fotografií: 3)
Počas pracovnej cesty ministra Vazila Hudáka na Kube bol oficiálne uzatvorený kontrakt na výstavbu kompletného bloku elektrárne Mariel so slovenskými firmami pod vedením SES Tlmače. Realizácia projektu je naplánovaná na roky 2016 - 2019.

03.11.2015 Rock v múzeu - Program (videí alebo fotografií: 1)
Múzeum obchodu Bratislava vás srdečne pozýva na koncerty do Podunajských Biskupíc.

03.11.2015 Slovensko sa prezentovalo na výstave v Havane (videí alebo fotografií: 3)
FIHAV 2015 Havana je jedným z najvýznamnejších a najreprezentatívnejších podujatí organizovaných v Latinskej Amerike, na ktorom sa môžu prezentovať vystavovatelia z celého sveta. Dlhoročne sa tu samostatne prezentujú podnikateľské subjekty zo Slovenskej republiky; v tomto roku sa v Národnom stánku Ministerstva hospodárstva SR desiatka slovenských firiem.

02.11.2015 Minister Hudák pracovne na Kube (videí alebo fotografií: 3)
Minister Vazil Hudák počas pracovnej cesty na Kube, ktorá prebieha od 29.10. do 4.11., absolvoval rokovania s podpredsedom Rady ministrom Cabrisasom, ministrom pre zahraničný obchod a investácie R. Malmiercom, vedením ministerstva pre ťažbu a energetiku, min poľnohospodárstva, ako aj stretnutia v Inštitúte genetického inžinierstva a biotechnológie.

2015 - október (17)

Počet videí alebo fotografií spolu: 56

Na zasadnutí Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (NEA) dňa 30. októbra 2015 v Paríži, bola predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) Ing. Marta Žiaková, CSc. zvolená za predsedníčku Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu NEA. Riadiaci výbor je najvyšší orgán s rozhodovacou právomocou, ktorého členmi sú zástupcovia všetkých členských štátov NEA.

27.10.2015 Národné fórum produktivity v Žiline (videí alebo fotografií: 6)
V Žiline sa 27. októbra 2015 konala konferencia CEIT (Central European Institute of Technology) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Zväzu automobilového priemyslu SR.

27.10.2015 Minister Hudák navštívil Žilinský kraj (videí alebo fotografií: 6)
Minister Vazil Hudák v rámci výjazdu v Žilinskom kraji navštívil spoločnosti KIA Motors Slovakia a INA Kysuce.

Dňa 23. októbra 2015 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky stretnutie štátneho tajomníka Miroslava Oberta so zástupcami čínskej spoločnosti China General Nuclear Power Corporation (CGN), ktorého cieľom bolo vzájomné informovanie sa o možnostiach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky.

V dňoch 4. až 6. novembra sa bude v Bratislave konať 4. ročník medzinárodnej konferencie Tatra Summit. Jeho hlavnými témami budú: energetická únia, inovácie, investičné príležitosti, ale aj aktuálna migračná kríza. Kľúčovým motívom ekonomickej verzie bezpečnostnej konferencie Globsec, ktorú organizuje Centrum pre európske záležitosti ako súčasť Stredoeurópskej strategickej rady, bude budúcoročné predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) sa v rámci svojich priorít zameraných na podporu inovácií a startupov aktívne podieľalo na príprave oficiálnej návštevy Prezidenta Slovenskej republiky v Estónsku a vo Fínsku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. - 22. októbra 2015. Na tejto návšteve sa okrem Prezidenta SR zúčastnil aj minister hospodárstva Vazil Hudák, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Igor Slobodník, zástupcovia súkromnej sféry, startupov, akademickej obce a rezortov hospodárstva, školstva a zahraničných vecí. MH SR zastrešilo predovšetkým výber účastníkov, ktorých bolo vyše 50, obsah stretnutí pána prezidenta a ostatných účastníkov, ako aj odbornú prípravu na stretnutia.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa v rámci svojich priorít zameraných na podporu inovácií a startupov aktívne podieľalo pri príprave návštevy Prezidenta Slovenskej republiky v Berlíne. Startupovú konferenciu Growth Company Forum otvoril prezident SR, Andrej Kiska. Konferencia sa uskutočnila 15. októbra 2015 a zúčastnili sa na nej aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Miroslav Obert, minister školstva Juraj Draxler, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Igor Slobodník, zástupcovia súkromnej sféry, startupov, akademickej obce a rezortov hospodárstva, školstva a zahraničných vecí.

V portugalskom Lisabone sa v týchto dňoch (20.10 - 22.10) koná medzinárodná konferencia ICT 2015 zameraná na podporu inovácií, digitalizácie a startupov. Každoročne ju organizuje Európska komisia a tento rok na nej nechýbalo ani aktívne zastúpenie Ministerstva hospodárstva SR.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa dňa 16.10.2015 zúčastnil Business fóra na tému "Výzvy globálnych investícií". Fórum organizovala Americká obchodná komora v SR a bolo príležitosťou na diskusiu o investičných príležitostiach a výzvach, ktorým štáty a spoločnosti čelia v súčasnom globalizovanom svete s dôrazom na Európu a Slovensko.

19.10.2015 Štátny tajomník Chovanec otváral ELO SYS 2015 (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník Rastislav Chovanec sa zúčastnil na slávnostnom otvorení medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS, ktorý sa dnes (13.10. 2015) začal v areáli Expo Center v Trenčíne. V úvodnom príhovore poďakoval organizátorom za pozvanie a ocenil ich právu pri príprave veľtrhu, ktorý už tradične vytvára ideálne podmienky na prezentáciu a vzájomnú výmenu skúseností pre takmer 150 vystavovateľov zo Slovenska a zo zahraničia.

15.10.2015 Podpis memoranda V4 o podpore inovácií a startupov (videí alebo fotografií: 3)
Slovensko je odo dnes súčasťou významnej dohody, ktorá posilní spoluprácu Vyšehradskej štvorky (V4) v oblasti inovácií a podnikania. Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko podpísali dnes (12. októbra 2015) v Prahe memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti podpory inovácií a inovatívnych firiem (startupov).

09.10.2015 Rastislav Chovanec otvoril Autosalón AUTOShow 2015 v Nitre (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa dňa 8.10.2015 zúčastnil na slávnostnom otvorení 22. ročníka podujatia Autosalón AUTOShow 2015 v Nitre.

09.10.2015 Minister Hudák pracovne v Indii (videí alebo fotografií: 8)
Minister Vazil Hudák je v dňoch 7. až 11. októbra na zahraničnej pracovnej ceste v Indickej republike.

06.10.2015 Rock v múzeu (videí alebo fotografií: 2)
Múzeum obchodu Bratislava srdečne pozýva na koncerty do Podunajských Biskupíc: v stredu 7. 10. 2015 o 19:00 h - Ewan Dobson (CAN–Solo Guitar music) v utorok 13. 10. 2015 o 19:00 h - The Big Nose Attack“ (GR - Bluesrock).

05.10.2015 Rozvoj spolupráce s Bieloruskom (videí alebo fotografií: 2)
1. – 2. októbra 2015 sa v Minsku konalo 12. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislav Chovanec. Na bilaterálnom rokovaní s námestníkom ministra zahraničných vecí Bieloruskej republiky Alexandrom Gurjanovom sa obaja partneri zhodli v otázkach potreby prehlbovania ďalšej spolupráce, najmä v odvetviach strojárstva, energetiky, cestovného ruchu, financií, certifikácie a vedy a techniky.

05.10.2015 EXPO Miláno v Bratislave (videí alebo fotografií: 1)
Na nádvorí Zichyho paláca v historickom centre mesta si budete môcť vďaka modernej technike a najmä revolučnej technológii 3D okuliarov Oculus vychutnať atmosféru aká vládne v slovenskom pavilóne na EXPO Miláno 2015. Okrem vizuálneho zážitku si budete môcť dobiť váš mobil, oddýchnuť si a zahriať sa čajom, kávou alebo vareným vínom. Virtuálnu prehliadku môžete absolvovať vďaka podpore Ministerstva hospodárstva SR, pri príležitosti prezentácie Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO Miláno 2015.

02.10.2015 Na Hornej Nitre vzniknú tisíce nových pracovných miest (videí alebo fotografií: 4)
Nemecká spoločnosť BROSE vybuduje na Slovensku, v Prievidzi na Hornej Nitre nový závod. Vedenie firmy, štátny tajomník MH SR Miroslav Obert a predstavitelia mesta vo štvrtok 1. októbra v prievidzskom priemyselnom parku poklepali základný kameň. V regióne s vysokou mierou nezamestnanosti tak vznikne v prvej fáze minimálne 600 nových pracovných miest, ktoré by sa postupne mali rozrásť až na niekoľko tisíc. Spoločnosť pôsobí na Slovensku už 13 rokov a jednou z prvých významných strategických dodávateľov pre automobilový priemysel v Slovenskej republike.

2015 - september (9)

Počet videí alebo fotografií spolu: 43

01.10.2015 Miroslav Obert viedol podnikateľskú misiu na EXPO Miláno (videí alebo fotografií: 7)
V dňoch 28. - 30.9.2015 sa pod vedením štátneho tajomníka MH SR Miroslava Oberta uskutočnila podnikateľská misia na EXPO Miláno, spoluorganizovaná Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO). Kľúčovým bodom programu misie bol seminár Explore Slovak Bussiness Potential na Slovenskom pavilóne EXPO, ktorý otvoril ŠT Obert a bilaterálne rokovania so zahraničnými spoločnosťami.

Minister hospodárstva Vazil Hudák bol v dňoch 29.-30. septembra na pracovnej ceste na Ukrajine. Počas návštevy rokoval s predsedom vlády Arsenijom Jaceňjukom, ministrom ekonomického rozvoja a obchodu Ukrajiny Aivarasom Abromavičiusom, ministrom energetiky a uhoľného priemyslu Vladimírom Demčišinom, ministrom infraštruktúry Andrejom Pivovarskym, predsedom Štátnej agentúry energetickej efektívnosti a energetických úspor Sergejom Savčukom.

28.09.2015 Prezentácia Slovenska na IAA vo Frankfurte nad Mohanom (videí alebo fotografií: 5)
66. ročník IAA vo Frankfurte nad Mohanom, jednej z najväčších medzinárodných automobilových výstav na svete (http://www.iaa.de/), využila agentúra SARIO na zorganizovanie investičného seminára. Hlavnou témou „Doing Business in Slovakia 2015 - Opportunities in the Slovak Automotive Industry“, ktorý sa konal 25.9.2015, boli možnosti podnikania v slovenskom automobilovom priemysle s cieľom prilákať čo najviac investorov z odvetvia. Podujatie navštívilo vyše 70 účastníkov. Zastúpené boli najmä firmy pôsobiace v priemyselnej výrobe, pričom niektoré z nich prejavili aj reálny záujem o rozšírenie svojich kapacít v strednej Európe a na Slovensku. Seminár bol spoluorganizovaný Imrichom Donathom, Honorárnym konzulom pre Hesensko, a Nemeckým zväzom automobilového priemyslu (VDA).

24.09.2015 Nové možnosti hospodárskej spolupráce so Singapurom (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Vazil Hudák dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Singapuru pre Slovenskú republiku so sídlom v Singapure pána Wai Chuen Chay. Cieľom stretnutia bolo posúdenie súčasného stavu vzájomnej hospodárskej spolupráce s dôrazom na zadefinovanie nových možnosti a priestoru pre jej ďalší rozvoj.

Tretie tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa konalo 23. septembra 2015 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka.

Minister hospodárstva SR Vazil Hudák sa v utorok 15.9.2015 zúčastnil na Brnianskom strojárskom veľtrhu, na ktorom zároveň otvoril za účasti svojho českého rezortného kolegu, ministra Priemyslu a obchodu ČR, Jána Mládka Slovenský národný deň. Tento rok v Brne vystavuje 1504 firiem z rôznych krajín sveta a Slovensko je druhým najväcším vystavovateľom. Zo Slovenska tento rok pricestovalo do Brna až 83 vystavovateľov.

10.09.2015 Okrúhly stôl o Energetickej únii (videí alebo fotografií: 3)
Minister Vazil Hudák dnes diskutoval v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave za okrúhlym stolom s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom a ďalšími účastníkmi o energetike a podnikateľskom prostredí.

V utorok 8.9.2015 navštívil minister Vazil Hudák viacero miest na východe Slovenska. Súčasťou cesty ministra bola návšteva spoločnosti Konfektion E – SK, s.r.o. v Prešove a otvorenie nového závodu v Kružlove. Minister hospodárstva zároveň ohlásil ďalšie dve nové investície vo východoslovenskom regióne, a to v mestách Michalovce a Kežmarok. Cieľom jeho cesty bolo oboznámiť sa priamo na mieste aj so situáciou v regióne a stavom v podniku, ktorý sa uchádza o štátnu pomoc.

09.09.2015 Štátny tajomník Chovanec navštívil TRENS SK (videí alebo fotografií: 1)
Štátny tajomník Rastislav Chovanec dňa 8.9.2015 navštívil spoločnosť TRENS SK, a.s.. Spoločnosť TRENS SK je najväčším výrobcom obrábacích strojov na Slovensku, a takisto významným zamestnávateľom v okrese Trenčín.

2016 - april (5)

Počet videí alebo fotografií spolu: 11

Existujúce plynárenské siete prechádzajúce cez Slovensko by sa mali aj v budúcnosti maximálne využívať. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje projekt multiregionálneho významu v oblasti plynárenského prepojenia Eastring, povedal minister hospodárstva Peter Žiga na dnešnej konferencii Central European Gas Congress (CEGC) organizovanej pri príležitosti 160. výročia vzniku slovenského plynárenstva.

15.04.2016 Diskusia o jednotnom digitálnom trhu (videí alebo fotografií: 1)
Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa 15. apríla stretol so Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku (SAPIE) a vysokopostavenými manažérmi 12 medzinárodných inovatívnych firiem s cieľom prediskutovať témy spolupráce po schválení Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a s ohľadom na nadchádzajúce predsedníctvo SR v Rade Európskej únie.

13.04.2016 Neformálne rokovanie ministrov EÚ pre energetiku (videí alebo fotografií: 1)
V dňoch 10. – 11. apríla 2016 sa v holandskom Amsterdame uskutočnilo neformálne rokovanie ministrov EÚ pre energetiku. Témou stretnutia bola nová podoba dizajnu trhu s elektrickou energiou, ktorá je v súčasnosti jednou z najčastejšie diskutovaných tém v oblasti energetiky v EÚ. Slovenskú republiku na rokovaní reprezentoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz.

08.04.2016 Debata o plynovode Nord Stream 2 (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník Vojtech Ferencz sa na pôde rezortu stretol so splnomocnencom nemeckej spolkovej vlády pre globalizáciu, energetiku a klimatickú politiku Petrom Fischerom. Diskutovali o projekte rozšírenia kapacity existujúceho plynovodu cez baltské more pod názvom Nord Stream 2 medzi Nemeckom a Ruskom. Slovensko k nemu zaujalo kritický postoj spolu s ďalšími krajinami nášho regiónu.

V Bratislave sa dňa 5.4. uskutočnil prvý so série workshopov v rámci projektu DSM Road Show – ide o iniciatívu IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku k téme jednotného digitálneho trhu EÚ a digitálnej transformácii slovenských firiem.

2016 - februar (21)

Počet videí alebo fotografií spolu: 81

01.03.2016 Minister Hudák pracovne v Ženeve (videí alebo fotografií: 9)
Prezentácia ekonomického vývoja Slovenskej republiky (SR), investičných možností, ktoré SR ponúka zahraničným investorom, ale aj predstavenie stratégie SR o rozvoji startupových projektov a budovania „smart-industry“ boli témami rokovania Vazila Hudáka so Ženevským vedením obchodnej a priemyselnej komory 26. februára. Počas návštevy Ženevy minister Vazil Hudák absolvoval aj rokovanie v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN).

26.02.2016 Rokovania o možnostiach slovensko-macedónskej spolupráce (videí alebo fotografií: 4)
V Skopje sa 22. a 23. februára uskutočnilo prvé zasadnutie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Macedónskou republikou. Našu delegáciu viedol štátny tajomník Rastislav Chovanec, macedónsku námestník ministra hospodárstva Hristijan Delev. Rokovania prebiehali v štyroch pracovných skupinách zameraných na spoluprácu v oblastiach investícií, energetiky, priemyslu a poľnohospodárstva.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec navštívil 24. februára 2016 v priemyselnom parku Javorinská na Myjave spoločnosť SEISA Europe s. r. o., ktorej hlavným produktom výroby sú zdravotnícke komponenty a implantáty, najmä z oblasti kardiochirurgie.

25.02.2016 Aj na Záhorí vznikne ďalších 100 pracovných miest (videí alebo fotografií: 1)
Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa 24. februára 2016 zúčastnil slávnostného otvorenia podniku SENSUS Slovensko, a. s. na výrobu inteligentných meračov vody v Starej Turej.

25.02.2016 Nová perspektíva Elektrárne Vojany (videí alebo fotografií: 8)
Minister hospodárstva Vazil Hudák a minister financií Peter Kažimír podpísali dnes vo Vojanoch Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a spoločnosťou Theta Energy Group.

24.02.2016 Medzinárodná investičná banka je tu pre podnikateľov (videí alebo fotografií: 6)
Ministerstvo hospodárstva a Medzinárodná investičná banka (MIB) zorganizovali na pôde ministerstva informačný seminár na oboznámenie sa s činnosťou MIB a ponukou jej finančných produktov a služieb pre slovenských podnikateľov. Korene zriadenia MIB siahajú do obdobia RVHP a bez ohľadu na to kedy vznikla, mala a má napomáhať rozvoju vzťahov a podpore podnikania.

19.02.2016 Na Považí vznikne vyše 300 nových pracovných miest (videí alebo fotografií: 3)
Spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia dnes oficiálne začala s výstavbou svojej druhej výrobnej haly v priemyselnom parku v Považskej Bystrici. Celková investícia do výstavby bude 21,3 milióna eur a v novej výrobnej hale nájde prácu v prvej etape 150, neskôr až viac ako 300 zamestnancov.

19.02.2016 Výstava diel handicapovaných umelcov (videí alebo fotografií: 5)
Priestory ministerstva po roku opäť skrášľujú diela zdravotne postihnutých umelcov z celého Slovenska. V rámci 4. ročníka Národnej prezentácie handicapovaných umelcov tu prebieha výstava malieb, obrazov, fotografií, drevorezby a ďalších mimoriadne originálnych diel.

V Bratislave sa 18. februára 2016 na pôde Ekonomickej univerzity konala konferencia Perspektívy spracovateľského priemyslu. Slovenský priemysel vstupuje do fázy, keď sa bude rozhodovať o jeho budúcej podobe a o tom, ako sa uplatní v konkurencii.

17.02.2016 Pozvánka na koncerty (videí alebo fotografií: 1)
Múzeum obchodu Bratislava Vás srdečne pozýva na koncerty do Podunajských Biskupíc.

V poradí prvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa uskutočnilo dnes (17. februára 2016) na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka.

Dňa 1. februára 2016 bol zákonom z dielne Ministerstva hospodárstva SR na Slovensku spustený nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, pomocou ktorého môžu spotrebitelia jednoducho a rýchlo riešiť svoj spor s predávajúcimi mimosúdnou cestou.

Energeticky náročný priemysel je dôležitý zdroj regionálnej zamestnanosti i ekonomického rastu a Slovensko, jedna z najpriemyselnejších krajín EÚ, mu bude venovať náležitú pozornosť počas nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ. Uviedol to minister hospodárstva Vazil Hudák, ktorý ako jeden z hlavných rečníkov vystúpil na Konferencii o energeticky intenzívnom priemysle v Bruseli.

V rámci výjazdového rokovania vlády v Kežmarku navštívil štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec dve miestne firmy, ktoré vytvorili nové pracovné miesta. Spoločnosť TAMI, výrobca a dodávateľ mlieka a mliečnych produktov pre všetky väčšie aj menšie obchodné reťazce na Slovensku, otvorila novú časť svojej prevádzky a od MH SR nežiadala žiaden investičný stimul.

10.02.2016 Rozvoj spolupráce s USA (videí alebo fotografií: 7)
Slovenská delegácia pod vedením ministra Vazila Hudáka absolvuje počas druhého februárového týždňa pracovnú cestu v USA. Jej súčasťou je viacero oficiálnych rokovaní so zahraničnými investormi, podnikateľmi a zástupcami ministerstva obchodu.

08.02.2016 Návšteva jadrovej elektrárne Paks v Maďarsku (videí alebo fotografií: 5)
Štátny tajomník Miroslav Obert sa v dňoch 2. – 3.2.2016 Paks v rámci pracovnej cesty v Maďarsku, zameranej na energetiku, navštívil jadrovú elektráreň Paks a následne sa stretol s predstaviteľmi spoločnosti PURAM, ktorá zabezpečuje v Maďarsku činnosti záverečnej časti palivového cyklu.

Zriadenie zastúpenia agentúry SARIO na Kube bolo prvým bodom stretnutia ministra hospodárstva Vazila Hudáka s podpredsedom vlády a viceprezidentom Rady ministrov Kubánskej republiky Riccardom Cabrisasom, ktoré sa konalo na pôde ministerstva hospodárstva SR.

Dňa 4. februára 2016 sa na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Miroslavom Obertom a zástupcami ministerstva obchodu, priemyslu a energetiky a ministerstva zahraničných vecí Kórejskej republiky, Kórejskej národnej asociácie pre spoluprácu v oblasti jadra a zástupcov kórejských spoločností pôsobiacich v oblasti energetiky.

Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku pripravuje materiál, ktorý má zlepšiť podmienky na podnikanie v tomto novom odvetví ekonomiky. Zámer predstavil štátny tajomník rezortu Rastislav Chovanec na medzinárodnej konferencii o investíciách v Bratislave dňa 28.1.2016.

01.02.2016 Smart energy bude jednou z priorít predsedníctva SR v EÚ (videí alebo fotografií: 3)
V Bratislave sa 29. januára 2016 konal okrúhly stôl na tému Smart Energy, ktorý otvoril minister hospodárstva Vazil Hudák a s úvodným príhovorom vystúpil aj eurokomisár Maroš Šefčovič. Smart energy je jednou z čiastkových tém v rámci vznikajúceho konceptu Smart Industry, ku ktorému MH SR zriadilo platformu, zloženú tak zo zástupcov súkromného ako aj akademického a VaV sektora.

Štát v druhom kole programu Zelená domácnostiam, trvajúcom štyri mesiace, podporí obnoviteľné zdroje energie (OZE) v domácnostiach sumou 4 milióny eur. Uviedol to dnes v Bratislave predseda vlády Robert Fico spolu s ministrom hospodárstva Vazilom Hudákom a generálnou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlanou Gavorovou pri príležitosti vyhlásenia 2. výzvy na príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie.

2016 - január (5)

Počet videí alebo fotografií spolu: 10

29.01.2016 Minister Hudák pracovne v Amsterdame (videí alebo fotografií: 1)
V dňoch 27. - 28. januára sa minister Vazil Hudák zúčastnil v metropole Holandska na neformálnom rokovaní ministrov pre konkurencieschopnosť, zameraného na tému "smart industry".

28.01.2016 Múzeum obchodu - Program (videí alebo fotografií: 1)
Múzeum obchodu, prináša do Bratislavy, v rámci ojedinelého projektu „Rock v múzeu“, v piatok 29.1., americkú metalovú legendu, gitaristu Alexa Skolnicka v blues–jazzovom prevedení a v utorok 9.2., mladú americkú rockovú kapelu Atlas Road Crew.

27.01.2016 Automobilový priemysel prioritou aj pre EÚ (videí alebo fotografií: 1)
Na pôde Európskej komisie (EK) sa 26.1.2016 konalo stretnutie Skupiny na vysokej úrovni pre konkurencieschopný a udržateľný rast automobilového priemyslu v EÚ (GEAR 2030). Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec v Bruseli uviedol, že exekutíva EÚ považuje toto odvetvie za jedno z najsľubnejších z hľadiska hospodárskeho rastu.

22.01.2016 Pracovná cesta V. Hudáka vo Veľkej Británii (videí alebo fotografií: 4)
Minister Vazil Hudák je na 2-dňovej pracovnej ceste vo Veľkej Británii. Počas naplánovaných stretnutí vo štvrtok 21.01. rokoval s britskou ministerkou, barónkou Lucy Neville-Rolfe, o podnikaní a inováciách, ako aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska v EU. Požiadal ju o podporu tém, ktoré SR plánuje otvoriť - inovácie, podpora podnikateľského prostredia cez odstránenie prekážok v podnikaní, deregulácia prostredia či jednotný digitálny trh.

20.01.2016 Šeky s vratkou za plyn už na budúci týždeň (videí alebo fotografií: 3)
Od pondelka 25.1.2016 začne rezort hospodárstva postupne zasielať občanom prostredníctvom Slovenskej pošty list s poštovým poukazom – vratkou za plyn. Príspevok Vlády SR dostane milión štyristotisíc odberateľov a podľa zákona o štátnom rozpočte sa bude vyplácať odberateľom, ktorých dodávka plynu podlieha cenovej regulácii. Ide o odberateľov, ktorých množstvo odobratého plynu za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov bolo maximálne vo výške 68 575 kilowatthodín (kWh).

2016 - máj (8)

Počet videí alebo fotografií spolu: 2502.05.2016 Seminár Európskej komisie o rastovom modeli Slovenska (videí alebo fotografií: 2)
Štátny tajomník Chovanec vystúpil dňa 29.4. na konferencii o rastovom modeli Slovenska, ktorú v Bratislave zorganizovala Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (DG ECFIN). Cieľom seminára bolo otvoriť diskusiu o diverzifikácii slovenskej ekonomiky za účasti medzinárodných akademikov, zástupcov spoločností, verejného sektora a štátnej správy. Venovali sa najmä špecializácii Slovenska na automobilový priemysel a úlohe štátu v podpore iných odvetví.

Štátny tajomník sa dňa 29.4. stretol s Eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a rovnosť pohlaví Věrou Jourovou na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rokovali o témach nadchádzajúceho predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, najmä v súvislosti s dopracovaním európskej legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Počas slovenského predsedníctva by mali byť otvorené rokovania o návrhu smernice o dodávaní digitálneho obsahu a o tzv. digitálnych zmluvách, ako aj revízia nariadenia o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktorá má ambíciu zlepšiť a zefektívniť súčasnú úpravu.

2016 - marec (17)

Počet videí alebo fotografií spolu: 63

07.04.2016 Rokovanie na ministerstve práce (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva Peter Žiga sa zúčastnil stretnutia na pôde rezortu práce, sociálnych vecí s ministrom Jánom Richterom, štátnym tajomníkom ministerstva práce Branislavom Ondrušom a odborármi. Zaoberali sa situáciou v košických oceliarňach.

30.03.2016 Premiér uviedol ministra Žigu do úradu (videí alebo fotografií: 6)
Predseda vlády Robert Fico navštívil v utorok 29. marca ministerstvo hospodárstva, aby do funkcie uviedol nového šéfa rezortu Petra Žigu.

24.03.2016 Nový minister hospodárstva prevzal rezort (videí alebo fotografií: 3)
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 23. marca za ministra hospodárstva SR Petra Žigu. Ten sa do rezortu vracia po 6 rokoch, keďže tu v rokoch 2006 - 2010 pôsobil ako štátny tajomník.

23.03.2016 Minister Hudák hodnotil končiace sa obdobie (videí alebo fotografií: 3)
Vazil Hudák dnes na poslednej tlačovej konferencii vo funkcii ministra zhrnul úspechy Ministerstva hospodárstva SR od roku 2012 po súčasnosť. „Malo by byť tradíciou, aby tí, ktorí odchádzajú, zhrnuli dosiahnuté a zároveň odovzdali štafetový kolík ďalej – nasledujúcemu ministrovi a vedeniu, “ poznamenal končiaci šéf rezortu. MH SR malo za toto obdobie štyroch ministrov, no aj napriek zmenám na ministerských funkciách bola podľa neho zachovaná kontinuita strategických a kľúčových momentov, na ktoré sa zameralo.

22.03.2016 Štátny tajomník na Veľtrhu podnikateľských talentov (videí alebo fotografií: 3)
V Bratislave sa 23. 3. 2016 uskutočnil Veľtrh podnikateľských talentov. Ide o iniciatívu Junior Achievement (JA Slovensko), ktorej cieľom je rozšíriť a skvalitniť podnikateľské vzdelávanie na Slovensku.

17.03.2016 V Berlíne o energetike aj s ministrom Hudákom (videí alebo fotografií: 6)
Minister Vazil Hudák využil priestor rámci konferencie "Berlin Energy Transition Dialogue", ktorá sa konala 17.3. v metropole Nemecka, na riešenie otázok projektov Nord Stream II a Eastring, ako aj prezentáciu priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

17.03.2016 Sharecentrá ako nový fenomén (videí alebo fotografií: 3)
Fenoménu sharecentier bol venovaný HN Klub 17. marca v Bratislave. Rezort hospodárstva na ňom zastupoval štátny tajomník Rastislav Chovanec. Diskutovalo sa na témy, ako funguje biznis zdieľaných centier, čo všetko treba zabezpečiť pre vytvorenie sharecentra, ale aj kde by vďaka nim mohlo byť Slovensko o 50 rokov. - Aké sú dopady na regióny a či bohatneme vďaka zdieľaniu? - Akí sú najvýznamnejší hráči na trhu a ich plány. Prídu ďalší?

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v SAE, Emirátskou obchodnou komorou v SR a SARIO, zorganizovalo v termíne 14.- 16. marca 2016 podnikateľské fórum. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec.

V Bratislave sa 14. marca konala konferencia Smart Industry, ktorú pripravil rezort hospodárstva. Koncept inteligentného priemyslu, čiže Industry 4.0 je aktuálne najviac skloňovaný pojem pri diskusiách o ďalšom smerovaní priemyslu a celej spoločnosti. Industry 4.0 je pôvodne nemecká iniciatíva z roku 2011. Vyspelé priemyselné krajiny preto postupne na tento koncept reagovali a vytvárajú vlastné iniciatívy. Slovensko nemôže zostať pozadu a byť výnimkou. Preto ministerstvo vypracovalo Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko, na základe ktorej bude následne rozpracovaný akčný plán.

To, že Slovensko patrí na mapu svetových inovátorov potvrdzuje aj 3-dňová návšteva Dirka Ahlborna CEO spoločnosti Hyperloop Transportation Technologies, ktorá bola zavŕšená podpisom memoranda s cieľom preskúmania možností budúcej spolupráce na inovatívnom, ultra modernom systéme dopravy zvanom Hyperloop.

09.03.2016 Príde svetový projekt Hyperloop na Slovensko? (videí alebo fotografií: 4)
Projekt Hyperloop predstavuje tranzitné kapsule poháňané slnečnou energiou, ktoré sa pohybujú v nízkotlakových trubiciach takmer nadzvukovou rýchlosťou. V súčasnosti existujú na svete iba dve spoločnosti, ktoré koncept Hyperloopu realizujú: Hyperloop Technologies a Hyperloop Transportation Technologies.

08.03.2016 LEVI (videí alebo fotografií: 2)
„Múzeum obchodu, prináša do Bratislavy, v rámci ojedinelého projektu „Rock v múzeu“, v piatok 18.3., novú poľskú blues-soulovú kapelu Levi.

V rámci bilaterálnych rokovaní sa 3. marca 2016 minister Vazil Hudák stretol s poľským podpredsedom vlády a ministrom rozvoja, ministerkou pre digitalizáciu, riaditeľom Campus Warsaw (startupový inkubátor Google pre strednú a východnú Európu) a s vedením Rady pre inovácie. Rokovania priniesli dohodu o spoločných aktivitách na najbližšie obdobie, napríklad zaradenie témy inovácií na spoločné zasadanie vlád Slovenska a Poľska, spoločný odborný seminár v rámci Ekonomického fóra v Krynici, či koordinovaný postup V4 v agende jednotného digitálneho trhu a inovácií počas SK PRES EÚ a PL PRES V4.

07.03.2016 Rozvoj spolupráce s Iránom (videí alebo fotografií: 5)
Po uvoľnení sankcií voči Iránu sa otvára iránsky trh opätovnej vzájomnej spolupráci aj slovenským podnikateľom a dáva široké možnosti na expanziu na ich trh a na nadviazanie v minulosti rozvinutých vzájomných obchodných aktivít.

Minister Hudák sa zúčastnil iránsko-slovenského biznis fóraNa pracovnej ceste v Iráne sprevádzajú ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka dve desiatky slovenských podnikateľov. Počas Iránsko-slovenského biznis fóra rokovali s vyše 100 zástupcami iránskych spoločností. Minister zdôraznil, že úlohou takýchto ciest štátnych predstaviteľov je podporovať ich zahraničné podnikateľské ambície.

04.03.2016 Dohoda o TTIP témou aj pre odbory (videí alebo fotografií: 3)
V Topoľčiankach sa 1. a 2. marca 2016 stretli zástupcovia odborových zväzov verejného sektora zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska. Jednou z tém stretnutia bola aj pripravovaná dohoda o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP), ku ktorej boli prizvaní zástupcovia rezortov hospodárstva, financií aj pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

02.03.2016 Miroslav Obert navštívil Ukrajinu (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník Miroslav Obert absolvoval 25. a 26. februára 2016 pracovné stretnutia vo Ľvove na Ukrajine.

2016 - november (10)

Počet videí alebo fotografií spolu: 37

30.11.2016 Sektor podnikových služieb naďalej rastie (videí alebo fotografií: 4)
24.11.2016 Konferencia malých a stredných podnikov (videí alebo fotografií: 5)


18.11.2016 Štátny tajomník Vojtech Ferencz v Izraeli o energetike (videí alebo fotografií: 2)
Spoločná fotka (zľava) - vedúci zastupiteľského úradu SR v Tel Avive Peter Hulényi; predseda delegácie krajín EÚ v Izraeli Lars Faaborg-Andersen; minister národnej štruktúry, energetiky a vodných zdrojov Yuval Steinitz; predseda Izraelsko-európskej obchodnej komory Gad Propper a štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz10.11.2016 Rozvoj spolupráce s Chorvátskom (videí alebo fotografií: 2)

2016 - október (14)

Počet videí alebo fotografií spolu: 5827.10.2016 Reindustrializácia EÚ 2016 (videí alebo fotografií: 2)
18.10.2016 MSV v Brne – príležitosť pre slovenské firmy (videí alebo fotografií: 5)
05.10.2016 Digital Assembly 2016 (videí alebo fotografií: 4)


04.10.2016 11. zasadnutie Európskeho jadrového fóra v Bratislave (videí alebo fotografií: 7)


2016-september (5)

Počet videí alebo fotografií spolu: 2823.09.2016 Neformálne zasadnutie ministrov EÚ pre obchod (videí alebo fotografií: 6)

14.09.2016 Začala sa výstavba závodu automobilky Jaguar Land Rover (videí alebo fotografií: 5)


2017 - apríl (6)

Počet videí alebo fotografií spolu: 33
25.04.2017 Rozvoj spolupráce s Indiou (videí alebo fotografií: 6)2017 - január (2)

Počet videí alebo fotografií spolu: 122017 - jún (4)

Počet videí alebo fotografií spolu: 24
02.06.2017 Zasadnutie programu INTERACT na Slovensku (videí alebo fotografií: 4)

2017 - máj (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 52


29.05.2017 Expo TK (videí alebo fotografií: 6)

26.05.2017 szz (videí alebo fotografií: 1)
st2

24.05.2017 Vo výtvarnej súťaži detí bodovali mestá budúcnosti (videí alebo fotografií: 6)
12.05.2017 Amazon zamestná v Seredi tisícku ľudí (videí alebo fotografií: 5)

11.05.2017 Konferencia Techsummit & Gadget Expo Bratislava 2017 (videí alebo fotografií: 2)

10.05.2017 Biznis raňajky Hispánsko-slovenskej obchodnej komory (videí alebo fotografií: 2)
WTO2015 (2)

Počet videí alebo fotografií spolu: 11

18.12.2015 WTO2015 (videí alebo fotografií: 10)

18.12.2015 Investície (videí alebo fotografií: 1)

Začiatok stránky